ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 210 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) / สำนักงานศาลยุติธรรม.

by สำนักงานศาลยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2554 [2011]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KBP69.ท9 ค745 2554 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KBP69.ท9 ค745 2554 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KBP69.ท9 ค745 2554 (1).

ห้องสมุด:
สามีภริยา-มฤดก.

by จำรูญเนติศาสตร์, หลวง, 2445-2518.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2503Availability: Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.ค4 จ6 (3). :

ห้องสมุด:
ธรรมศาสตรปกรณ : จาด้วยแบ่งคัวตระกูล ผัวเมียพ่อแม่ลูก : กฎหมายโบราณล้านนาว่าด้วยครอบครัวและมรดก ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน.

by ราชบัณฑิตยสถาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2551Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT540 .ธ44 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT540 .ธ44 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT540 .ธ44 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT540 .ธ44 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT540 .ธ44 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายลักษณะมฤดก.

by โชค จารุจินดา, 2455-2526.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2519-Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ม4 ช9 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.ม4 ช9 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ม4 ช9 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายมรดก / โดย เซี้ยงเนติบัณฑิต.

by เซี้ยง.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : โรงพิมพ์พานิชศุภผล, 2456Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT770 .ซ82 2456 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT770 .ซ82 2456 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวและมฤดก.

by พลางกูรธรรมพิจัย (เผดิม), พระยา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2478 [1935]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.ค4 พ43 (1). :

ห้องสมุด:
ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 6 มรดกพร้อมด้วยตัวอย่างคำพิพากษา.

by คมกริช วัฒนเสถียร.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ทวีกิจการพิมพ์, 2507-Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ม4 ค4 2468-2522 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.ม4 ค4 2468-2522 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ม4 ค4 2468-2522 (4).

ห้องสมุด:
ปัญหากฎหมายชาวบ้าน. เล่ม 2, มรดก / ไชยยศ เหมะรัชตะ.

by ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2535Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ม4 ช93 2535 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.ม4 ช93 2535 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ม4 ช93 2535 (6).

ห้องสมุด:
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเรื่องมรดก / โดย จำรัส วันดี.

by จำรัส วันดี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2532Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ม4 จ57 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.7.ม4 จ57 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ม4 จ57 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.ม4 จ57 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่ง 3 : ครอบครัว-มรดก = Civil law 3 : Family law, Law of succession / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สาขาวิชา, 2527Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT540 .ก27 (4).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก / โดย อัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง.

by อัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ, 2536Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ม4 อ6 2536 (2).

ห้องสมุด:
ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มรดก / ปริญญา จิตรการนทีกิจ.

by ปริญญา จิตรการนทีกิจ, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2543Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ม4 ป44 2543 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.7.ม4 ป44 2543 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.ม4 ป44 2543 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก / กฤษรัตน์ ศรีสว่าง.

by กฤษรัตน์ ศรีสว่าง, 2524-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: สงขลา : โรงพิมพ์ไทยอักษร, 2551Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT770 .ก45 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 มรดก / โดย สหัส สิงหวิริยะ.

by สหัส สิงหวิริยะ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2545Availability: Available for loan (9)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT770 .ส56 (7), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT770 .ส56 (2).

ห้องสมุด:
Kotmāi laksana mō̜radok / กฎหมายลักษณะมรดก / ธรรมรส เปานิล.

Thammarot Paonin. by ธรรมรส เปานิล.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2559 [2016] Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2559 [2016]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT770 .ธ44 2559 (1).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi mǭradok / คำอธิบายกฎหมายมรดก / กฤษรัตน์ ศรีสว่าง.

Kritsarat Sīsawāng, by กฤษรัตน์ ศรีสว่าง, 2524-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 4, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Other title: Kotmāi mǭradok Other title: กฎหมายมรดก.Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT770 .ก447 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT770 .ก447 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT770 .ก447 2563 (1).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi mǭradok / คำอธิบายกฎหมายมรดก / กฤษรัตน์ ศรีสว่าง.

Kritsarat Sīsawāng, by กฤษรัตน์ ศรีสว่าง, 2524-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 3, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Kotmāi mǭradok Other title: กฎหมายมรดก.Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT770 .ก447 2562 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT770 .ก447 2562 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT770 .ก447 2562 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
มรดกและพินัยกรรม.

by จำรูญเนติศาสตร์, หลวง, 2445-2518.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์กรมยุทธศึกษาทหารบก, 2514Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ม4 จ6 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายมรดกว่าด้วยการเสียสิทธิในการรับมรดก / พจน์ กู้มานะชัย.

by พจน์ กู้มานะชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2540Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT764.8 2540 .พ23 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544