ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 38 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
สรุปย่อหลักกฎหมายพิเศษ (พ.ศ. 2555) / โดย จิตฤดี วีระเวสส์.

by จิตฤดี วีระเวสส์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : อภิโชติ, 2555 [2012]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1270 .จ763 2555 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1270 .จ763 2555 (2).

ห้องสมุด:
สรุปย่อหลักกฎหมายพิเศษ (พ.ศ. 2552) / โดย จิตฤดี วีระเวสส์.

by จิตฤดี วีระเวสส์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : อภิโชติ, 2552Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1270 .จ763 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1270 .จ763 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1270 .จ763 (1).

ห้องสมุด:
สรุปย่อหลักกฎหมายอาญา / โดย จิตฤดี วีระเวสส์.

by จิตฤดี วีระเวสส์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : อภิโชติ, 2552Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3800 .จ63 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .จ63 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .จ63 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
สรุปย่อหลักกฎหมายที่ใช้สอบเนติบัณฑิต ภาค 1 สมัยที่ 60 ประมวลกฎหมายอาญา / โดย จิตฤดี วีระเวสส์.

by จิตฤดี วีระเวสส์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : อภิโชติ, 2550Other title: สรุปย่อหลักกฎหมายอาญา.Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3800 .จ624 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .จ624 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .จ624 (2).

ห้องสมุด:
สรุปย่อหลักกฎหมาย ป.วิ.อ. (พ.ศ. 2551-2552) / จิตฤดี วีระเวสส์.

by จิตฤดี วีระเวสส์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ม.ป.ท. : อภิโชติ, 2551Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4610 .จ643 2551 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .จ643 2551 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .จ643 2551 (2).

ห้องสมุด:
สรุปย่อหลักกฎหมาย ป.วิ.อ. / ผู้แต่ง จิตฤดี วีระเวสส์.

by จิตฤดี วีระเวสส์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : อภิโชติ, 2550Other title: สรุปย่อหลักกฎหมาย ป.วิ.อ. (พ.ศ. 2550-2551) แก้ไขเพิ่มเติมตาม ป.วิ.อ. (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2550.Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4610 .จ643 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4610 .จ643 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .จ643 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
รวมคำพิพากษาฎีกาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแบบเรียงตามมาตรา / รวบรวมโดย จิตฤดี วีระเวสส์.

by จิตฤดี วีระเวสส์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เต็ก, 2545Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT497 .ร54 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT497 .ร54 (1).

ห้องสมุด:
หลักการวิเคราะห์กฎหมายพยาน (แพ่ง-อาญา) และ กฎหมายล้มละลาย เรียงตามมาตรา / โดย จิตฤดี วีระเวสส์ และ The Legal Group.

by จิตฤดี วีระเวสส์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : The Legal Group, 2543Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1672 .จ63 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1672 .จ63 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1672 .จ63 (4).

ห้องสมุด:
บันทึกท้ายฎีกา เรียงตามมาตรา ป.วิ.อ. / จิตฤดี วีระเวสส์.

by จิตฤดี วีระเวสส์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2541Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4610 .จ64 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .จ64 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4610 .จ64 (2).

ห้องสมุด:
สรุปย่อหลักกฎหมาย ป.วิ.อ. / [โดย จิตฤดี วีระเวสส์].

by จิตฤดี วีระเวสส์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : อภิโชติ, 2553Other title: สรุปย่อหลักกฎหมาย ป.วิ.อ. (พ.ศ. 2554) | สรุปย่อหลักกฎหมาย ป.วิ.อ. ฉบับปรับปรุงใหม่ (พ.ศ. 2554).Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .จ643 2553 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายลักษณะพยาน, สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม, ว่าความและการถามพยาน, การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย / จิตฤดี วีระเวสส์.

by จิตฤดี วีระเวสส์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : อภิโชติ, 2551Other title: สรุปย่อหลักกฎหมาย (พ.ศ. 2551-2552) : กฎหมายลักษณะพยาน (คดีแพ่งและคดีอาญา) (ตาม พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิ.พ. และ ป.วิ.อ. ที่แก้ไขใหม่ล่าสุด โดยมีข้อเปรียบเทียบแบบมาตราต่อมาตรา ให้เห็นทั้งความเหมือนและความต่างอย่างชัดเจน สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม ว่าความและการถามพยาน การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย.Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1672 .จ628 2551ก (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1672 .จ628 2551ก (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1672 .จ628 2551ก (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1672 .จ628 2551ก (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
บันทึกท้ายฎีกา เรียงตามมาตรา ป.อ. / จิตฤดี วีระเวสส์.

by จิตฤดี วีระเวสส์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรรัชการพิมพ์, 2542Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4012 .จ62 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4012 .จ62 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4012 .จ62 (1).

ห้องสมุด:
บันทึกท้ายฎีกา เรียงตามมาตรา ป.วิ.พ. / จิตฤดี วีระเวสส์.

by จิตฤดี วีระเวสส์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2541Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1706.5 2541 จ63 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1706.5 2541 จ63 (1).

ห้องสมุด:
สรุปย่อหลักกฎหมายล้มละลายและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม / โดย จิตฤดี วีระเวสส์.

by จิตฤดี วีระเวสส์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท.] : อภิโชติ, 2551Other title: สรุปย่อหลักกฎหมายล้มละลายและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (พ.ศ. 2551-2552) (แก้ไขและเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด).Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1942 .จ63 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1942 .จ63 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1942 .จ63 (2).

ห้องสมุด:
บันทึกท้ายฎีกา เรียงตามมาตรา ป.วิ.พ. / โดย จิตฤดี วีระเวสส์.

by จิตฤดี วีระเวสส์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เต็ก, 2547Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1706.7 .จ63 2547 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1706.7 .จ63 2547 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1706.7 .จ63 2547 (2).

ห้องสมุด:
สรุปย่อหลักกฎหมายลักษณะพยาน, สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม, ว่าความและการถามพยาน, การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย / จิตฤดี วีระเวสส์.

by จิตฤดี วีระเวสส์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : อภิโชติ, 2550Other title: สรุปย่อหลักกฎหมาย (พ.ศ. 2550-2551) : กฎหมายลักษณะพยาน (พร้อมร่าง ป.วิ.พ.(ใหม่) ที่เตรียมประกาศใช้ เปรียบเทียบแบบมาตราต่อมาตราให้เห็นทั้งความเหมือนและความต่างอย่างชัดเจน) สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม ว่าความและการถามพยาน การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย | สรุปย่อหลักกฎหมายลักษณะพยาน (2550-2551).Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1672 .จ628 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1672 .จ628 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1672 .จ628 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1672 .จ628 (1).

ห้องสมุด:
รวมคำพิพากษาฎีกาข้อเท็จจริงในคดีอาญาเรียงตามมาตรา ป.อ. : พร้อมย่อข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง ตาม พ.ร.บ. กว่า 30 ฉบับ / รวบรวมโดย จิตฤดี วีระเวสส์.

by จิตฤดี วีระเวสส์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดจิรรัชการพิมพ์, 2543Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4738.ก49 ร54 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4738.ก49 ร54 (2).

ห้องสมุด:
คดียาบ้า เฮโรอีน ฝิ่น กัญชา และวัตถุออกฤทธิ์ พร้อมข้อสังเกตตาม พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 / จิตฤดี วีระเวสส์.

by จิตฤดี วีระเวสส์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรรัชการพิมพ์, 2542Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3092 .จ635 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3092 .จ635 (3).

ห้องสมุด:
กฎหมายลักษณะพยาน, สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม, ว่าความและการถามพยาน, การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย / จิตฤดี วีระเวสส์.

by จิตฤดี วีระเวสส์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : อภิโชติ, 2551Other title: สรุปย่อหลักกฎหมาย (พ.ศ. 2550-2551) : กฎหมายลักษณะพยาน (ตาม พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิ.พ.(ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2550 โดยมีข้อเปรียบเทียบแบบมาตราต่อมาตรา ให้เห็นทั้งความเหมือนและความต่าง พร้อมด้วยร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิ.อ. (ใหม่) ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการแล้ว) สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม ว่าความและการถามพยาน การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย.Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1672 .จ628 2551 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1672 .จ628 2551 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1672 .จ628 2551 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1672 .จ628 2551 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544