ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 54 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kāntrīam kānkhưnthabīan lǣng mō̜radok lōk / การเตรียมการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก / ผู้จัดทำ สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; ผู้ศึกษา สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Thailand. Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m. Samnak Čhatkān Singwǣtlō̜m Thammachāt læ Sinlapakam. Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. by สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: G140.5 .ก64 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GEOG G 2013 635829 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: G140.5 .ก64 2556 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: G140.5 .ก64 2556 (1).

ห้องสมุด:
Nǣokhit læ tūayāng kānčhatkān lǣng mō̜radok lōk nai tāngprathēt / แนวคิดและตัวอย่างการจัดการแหล่งมรดกโลกในต่างประเทศ / ผู้จัดทำ สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; ผู้ศึกษา สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Thailand. Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m. Samnak Čhatkān Singwǣtlō̜m Thammachāt læ Sinlapakam. Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. by สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2013 635834 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2013 635834 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2013 635834 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2013 635834 (1).

ห้องสมุด:
Lǣng mō̜radok lōk khō̜ng Thai / แหล่งมรดกโลกของไทย / ผู้จัดทำ สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; ผู้ศึกษา สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Thailand. Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m. Samnak Čhatkān Singwǣtlō̜m Thammachāt læ Sinlapakam. Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. by สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: G140.5 .ห48 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GEOG G 2013 635822 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GEOG G 2013 635822 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: G140.5 .ห48 2556 (1).

ห้องสมุด:
Wan nakwičhai Mahāwitthayālai Thammasāt. วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Sathāban Wičhai læ Hai Kham Prưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. by สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [Krung Thēp...] : Sathāban, 2555- [2011]- Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2555- [2011]-Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: Q179.98 .ว628 2554 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Q179.98 .ว628 2555-56 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: Q179.98 .ว628 2558 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: Q179.98 .ว628 2555-56 (1).

ห้องสมุด:
Phāsī mūnlakhāphœ̄m : lakkān læ lak patibat nai thāng rawāng prathēt / ภาษีมูลค่าเพิ่ม : หลักการและหลักปฏิบัติในทางระหว่างประเทศ / สุเมธ ศิริคุณโชติ.

Sumeth Sirikhunchote. by สุเมธ ศิริคุณโชติ | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K4573 .ส74 2559 (7), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K4573 .ส74 2559 (6), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K4573 .ส74 2559 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการพัฒนาดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยในระดับเมืองและชนบท : รายงานฉบับสมบูรณ์ เล่มที่ 2 / จัดทำโดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; ผู้จัดทำรายงาน สุรพล ปธานวนิช ... [และคนอื่น ๆ].

by สุรพล ปธานวนิช | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HN25 .ค753 2553 (1).

ห้องสมุด:
Khwāmrū bư̄angton kīeokap kānplīanplǣng saphāp phūmi'ākāt læ mǭradok lōk / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมรดกโลก / ผู้จัดทำ สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; ผู้ศึกษา สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Thailand. Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m. Samnak Čhatkān Singwǣtlō̜m Thammachāt læ Sinlapakam. Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. by สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: G140.5 .ค563 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: G140.5 .ค563 2557 (1).

ห้องสมุด:
Kānčhat bǣng klum khwāmphit læ thōt thāng ʻāyā : sưksā prīapthīap kotmāi Thai læ kotmāi tāngprathēt : ʻēkkasān prakō̜p kānprachum radom khwāmkhithen / การจัดแบ่งกลุ่มความผิดและโทษทางอาญา : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ : เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็น / จัดโดย สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Thailand. Samnakngān Kitčhakān Yuttitham. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā. Kānprachum Radom Khwāmkhithen Rư̄ang "Kānčhat Bǣng Klum Khwāmphit læ Thōt Thāng ʻĀyā : Sưksā Prīapthīap Kotmāi Thai læ Kotmāi Tāngprathēt Krung Thēp) by สำนักงานกิจการยุติธรรม | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง "การจัดแบ่งกลุ่มความผิดและโทษทางอาญา : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ" (2554 : กรุงเทพฯ).

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... ] : Samnakngān, 2554 [2011] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ก642 2554 (1).

ห้องสมุด:
Khana Kammakān Phitak Rabop Khunnatham (Kǭ.Phǭ.Khǭ.) / คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ; ผู้เรียบเรียงข้อมูล สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. Thailand. Samnak Pitak Rabop Khunnatham. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnak Pitak Rabop Khunnatham Samnakngān Kǭ.Phǭ., 2551 [2008] Publication: นนทบุรี : สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.พ., 2551 [2008]Other title: Khūmư̄ nænam Khana Kammakān Phitak Rabop Khunnatham Other title: คู่มือแนะนำ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC 2008 646907 (1).

ห้องสมุด:
Khrōngkān wičhai "kānkhapkhlư̄an kō̜ngthun dān kānphatthanā sangkhom nai Prathēt Thai" = Social development funds mobilization of Thailand : rāingān wičhai chabap sombūn / โครงการวิจัย "การขับเคลื่อนกองทุนด้านการพัฒนาสังคมในประเทศไทย" = Social development funds mobilization of Thailand : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย อัญมณี บูรณกานนท์ หัวหน้าโครงการ ; ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์ ... [และคนอื่น ๆ] นักวิจัย.

ʻAnyamanī Būranakānon, Sakchai Lœ̄tphānitphan, Sathāban Wičhai læ hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. by อัญมณี บูรณกานนท์, 2501- | ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์, 2501- | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung thēp...] : Sathāban Wičhai hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Other title: Kānkhapkhlư̄an kō̜ngthun dān kānphatthanā sangkhom nai Prathēt Thai Other title: Social development funds mobilization of Thailand : rāingān wičhai chabap sombūn | การขับเคลื่อนกองทุนด้านการพัฒนาสังคมในประเทศไทย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV41.9.ท9 อ62 2557 (1).

ห้องสมุด:
Khrōngkān wičhai phư̄a būranākān khrōngkān sưksā wičhai kānthutčharit læ praphrưt michō̜p nai nūaingān rātchakān Thai : rāingān kānwičhai chabap sombūn (Final report) / โครงการวิจัยเพื่อบูรณาการ โครงการศึกษาวิจัยการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการไทย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final report) / โดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC) ; โสภารัตน์ จารุสมบัติ หัวหน้าคณะผู้ดำเนินโครงการ.

Sōphārat Čhārusombat. Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. Thailand. Khana Thamngān Tittām læ Sưksā Panhā Kānthutčharit læ Praphrưt Michō̜p. by โสภารัตน์ จารุสมบัติ | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คณะทำงานติดตามและศึกษาปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sathāban, 2548 [2005] Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2548 [2005]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PLSC JQ 2005 635645 (1).

ห้องสมุด:
Khwāmrū kīeokap ʻanusanyā khumkhrō̜ng mō̜radok lōk / ความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก / ผู้จัดทำ สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; ผู้ศึกษา สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Thailand. Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m. Samnak Čhatkān Singwǣtlō̜m Thammachāt læ Sinlapakam. Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. by สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2013 635817 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2013 635817 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2013 635817 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2013 635817 (1).

ห้องสมุด:
Lak thritsadī sētthasāt læ kānngœ̄n kap kānkamkap dūlǣ kitčhakān thōrakhamanākhom / หลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการเงินกับการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม / สำนักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ (สายงานกิจการโทรคมนาคม) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt. Samnak Khapkhlư̄an Phārakit Phisēt (Sāingān Kitčhakān Thōrakhamanākhom). Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā. by สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. สำนักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ (สายงานกิจการโทรคมนาคม) | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt, [2557?] [2014?] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, [2557?] [2014?]Other title: Lak thritsadī thāng sētthasāt læ kānngœ̄n kap kānkamkap dūlǣ kitčhakān thōrakhamanākhom Other title: หลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และการเงินกับการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HE7661 .ห462 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TRAN HE 2014 643773 (6), Pridi Banomyong LibraryCall number: HE7661 .ห462 2557 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kānʻō̜kbǣp khrōngsāng čhat rabop ʻongkō̜n læ kānbō̜rihān ngān Sō̜Sō̜Wō̜Thō̜. nai rūpbǣp ʻongkān mahāchon : rāingān kānwičhai chabap somboon (Finalreport) / การออกแบบโครงสร้าง จัดระบบองค์กรและการบริหารงาน สสวท. ในรูปแบบองค์การมหาชน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final report) / โดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; สมคิด เลิศไพฑูรย์ ... [และคนอื่น ๆ] ผู้วิจัย.

Somkhit Lœ̄tphaithūn. Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban Songsœ̄m Kānsǭn Witthayāsāt læ Thēknōlōyī. by สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2502- | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt, 2542 [1999] Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542 [1999]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD4300.55 .ก63 2542 (1).

ห้องสมุด:
Botbāt khō̜ng čhaophanakngān phithak sap nai kānčhat kitčhakān læ sapsin khō̜ng lūknī : rāingān wičhai chabap sombūn khrōngkān wičhai / บทบาทของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการจัดกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย / โดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; สหธน รัตนไพจิตร ผู้วิจัยและหัวหน้าโครงการ.

Sahathon Rattanaphaičhit, Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. Thailand. Krom Bangkhap Khadī. by สหธน รัตนไพจิตร, 2501- | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | กรมบังคับคดี.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sathāban, 2554 [2011] Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2554 [2011]Other title: Khrōngkān wičhai botbāt khō̜ng čhaophanakngān phithak sap nai kānčhat kitčhakān læ sapsin khō̜ng lūknī Other title: โครงการวิจัยบทบาทของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการจัดกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1947 .ส53 2554 (1).

ห้องสมุด:
ไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2015 / ประภัสสร์ เทพชาตรี บรรณาธิการ.

by ประภัสสร์ เทพชาตรี | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS526.7 .ท942 2555 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS526.7 .ท942 2555 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HIST DS 2012 604481 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS526.7 .ท942 2555 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS526.7 .ท942 2555 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544