ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 47 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รัฐประศาสนศาสตร์ : ขอบข่ายในทศวรรษใหม่ / วรเดช จันทรศร.

by วรเดช จันทรศร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 30 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์, 2531Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1358 .ว38 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JF1358 .ว38 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JF1358 .ว38 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JF1358 .ว38 (2).

ห้องสมุด:
การปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี / โดย วรเดช จันทรศร.

by วรเดช จันทรศร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2532Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55 ล7 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก55 ล7 (2).

ห้องสมุด:
รัฐประศาสนศาสตร์ : การประสานขอบข่ายและแนวคิด บรรณาธิการโดย วินิต ทรงประทุม และ วรเดช จันทรศร.

by วินิต ทรงประทุม | วรเดช จันทรศร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2528Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1358 .ว6 (2).

ห้องสมุด:
การพัฒนาระบบราชการไทย = Development of the Thai bureaucratic system / วรเดช จันทรศร.

by วรเดช จันทรศร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2540Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก1 ว435 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก1 ว435 (2).

ห้องสมุด:
การบริหารโครงการพัฒนาของรัฐ = [Managing public development projects] / วรเดช จันทรศร.

by วรเดช จันทรศร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหายบล็อกและการพิมพ์, 2540Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD69.ค9 ว43 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD69.ค9 ว43 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD69.ค9 ว43 (4).

ห้องสมุด:
สู่ 100 ปี ของการปฏิรูประบบราชการไทย : อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของการปฏิรูปกระทรวง ทบวง กรม / วรเดช จันทรศร.

by วรเดช จันทรศร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก1 ว45 (1).

ห้องสมุด:
การปรับปรุงและปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินของไทย / วรเดช จันทรศร.

by วรเดช จันทรศร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2534Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก1 ว43 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก1 ว43 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก1 ว43 (1).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ = [An integrated theory of public policy implementation] / โดย วรเดช จันทรศร.

by วรเดช จันทรศร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สมาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทย, 2548Availability: Available for loan (5)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: H97 .ว477 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: H97 .ว477 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: H97 .ว477 (1). Checked out (3).

ห้องสมุด:
แผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการ (พ.ศ. 2540-พ.ศ. 2544) / ผู้เรียบเรียง วรเดช จันทรศร ... [และคนอื่นๆ].

by วรเดช จันทรศร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2540Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ1 ผ88 (1).

ห้องสมุด:
ระบบราชการไทย : สภาพปัญหาและข้อเสนอจากฝ่ายการเมือง ข้าราชการ นักวิชาการ และธุรกิจเอกชน / บรรณาธิการโดย วรเดช จันทรศร และวินิต ทรงประทุม.

by วรเดช จันทรศร | วินิต ทรงประทุม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2528Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746 .ว4 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1746 .ว4 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1746 .ว4 (1).

ห้องสมุด:
การปรับปรุงและปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินของไทย / วรเดช จันทรศร.

by วรเดช จันทรศร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 30 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2536Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก1 ว43 2536 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก1 ว43 2536 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1745.ก1 ว43 2536 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก1 ว43 2536 (1).

ห้องสมุด:
การประเมินเกียรติภูมิและความสำเร็จของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา / โดย วรเดช จันทรศร.

by วรเดช จันทรศร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิตากสิน, 2552Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 345/2552 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารเพื่อพัฒนาของกระทรวงสาธารณสุข / โดย วรเดช จันทรศร.

by วรเดช จันทรศร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2532Availability: Available for loan (4)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: JQ1746.ฮ85 ว43 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1746.ฮ85 ว43 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1746.ฮ85 ว43 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ = An integrated theory of public policy implementation / โดย วรเดช จันทรศร.

by วรเดช จันทรศร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สมาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทย, 2552Other title: Integrated theory of public policy implementation.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: H97 .ว477 2552 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาการปฎิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง / โดย วรเดช จันทรศร.

by วรเดช จันทรศร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อการพัมนาประเทศไทย, 2530Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาต้นแบบการบริการสาธารณะที่เป็นเลิศ : กรณีศึกษาจากต่างประเทศ / โดย วรเดช จันทรศร.

by วรเดช จันทรศร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สมาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทย, 2544Availability: Available for loan (5)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JF1601 .ว43 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JF1601 .ว43 (4). Checked out (2).

ห้องสมุด:
รัฐประศาสนศาสตร์ : ทฤษฎีและการประยุกต์ / วรเดช จันทรศร และ อัจฉราพรรณ เทศะบุรณะ บรรณาธิการ.

by วรเดช จันทรศร | อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการเอกสารและตำรา สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า, 2535Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1358 .ร627 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JF1358 .ร627 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JF1358 .ร627 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JF1358 .ร627 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารมหาวิทยาลัยในประเทศไทย บรรณาธิการโดย อุทัย เลาหวิเชียร และ วรเดช จันทรศร.

by อุทัย เลาหวิเชียร | วรเดช จันทรศร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2526Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2305 .อ7 (1).

ห้องสมุด:
การประสานแนวคิดและขอบข่ายของรัฐประศาสนศาสตร์ / [บรรณาธิการ] โดย วินิต ทรงประทุม และ วรเดช จันทรศร.

by วินิต ทรงประทุม | วรเดช จันทรศร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2531Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1358 .ว6 2531 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JF1358 .ว6 2531 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JF1358 .ว6 2531 (2).

ห้องสมุด:
แผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการ (พ.ศ. 2540-พ.ศ. 2544) / ผู้เรียบเรียง วรเดช จันทรศร ... [และคนอื่นๆ].

by วรเดช จันทรศร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ., 2541Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ1 ผ88 2541 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1746.ฮ1 ผ88 2541 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1746.ฮ1 ผ88 2541 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544