ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 102 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ห้องสมุด:
ที่ระลึกงานครบรอบปีที่ ... วันที่ 10 ธันวาคม.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: พระนคร, 2495-Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG3300.57 .ธ315 2515 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG3300.57 .ธ315 2515 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG3300.57 .ธ315 2535 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG3300.57 .ธ315 2495 (7). Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HG3300.57 .ธ315 2535 (2).

ห้องสมุด:
ระบบการเงินและการดำเนินนโยบายการเงินในประเทศไทย / โดย หน่วยการเงิน หน่วยพัฒนาระบบการเงิน ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : หน่วย, 2537Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG1250.56 .ร63 (2).

ห้องสมุด:
นโยบายค่าเงินบาทของประเทศไทย / โดย กรพจน์ อัศวินวิจิตร.

by กรพจน์ อัศวินวิจิตร, 2499-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันพระปกเกล้า, 2539Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG1250.56 .ก43 (1).

ห้องสมุด:
ผลกระทบของการเปิดเสรีทางการเงินต่อปัจจัยพื้นฐานการเกิดเงินเฟ้อของไทย / โดย วรรณวิภา ศุภจตุรัส.

by วรรณวิภา ศุภจตุรัส.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG1250.56 .ว45 (2).

ห้องสมุด:
การปฏิรูประบบการเงินในประเทศไทย / โดย ปกรณ์ วิชยานนท์.

by ปกรณ์ วิชยานนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2543Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG1250.56 .ป24 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG1250.56 .ป24 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG1250.56 .ป24 (1).

ห้องสมุด:
เปลือย 'ธารินทร์' / พายัพ วนาสุวรรณ.

by พายัพ วนาสุวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2542Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .พ64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445 .พ64 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .พ64 (3).

ห้องสมุด:
การตอบสนองเป้าหมายทางเศรษฐกิจและประสิทธิภาพของการดำเนินนโยบายการเงินของประเทศไทย / โดย ดำรงค์ ปโยราศิสกุล.

by ดำรงค์ ปโยราศิสกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG1250.56 .ด64 (2).

ห้องสมุด:
วิบากกรรมเศรษฐกิจ 2540 : บทเรียนจาก ศปร. 1 / [จัดทำโดย] คณะทำงานเรียบเรียงรายงานผลการวิเคราะห์และวินิจฉัยข้อเท็จจริงวิกฤติทางเศรษฐกิจ.

by คณะทำงานเรียบเรียงรายงานผลการวิเคราะห์และวินิจฉัยข้อเท็จจริงวิกฤติทางเศรษฐกิจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะทำงาน, [2545]Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ว68816 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HC445 .ว68816 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ว68816 (3).

ห้องสมุด:
องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน ชี้แจงประเด็นที่ถูกพาดพิงจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 27-30 มกราคม 2542.

by องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : องค์การ, [2542]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG1250.56 .อ224 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG1250.56 .อ224 (3).

ห้องสมุด:
ปัจจัยกำหนดอัตราดอกเบี้ยในประเทศ : ความเชื่อมโยงของการเงินระหว่างประเทศกับนวัตกรรมทางด้านระบบการชำระเงิน = The determination of domestic interest rate : the linking of international finance and innovation of payment system / อัจฉรา นาคทน.

by อัจฉรา นาคทน, 2514-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG1623.ท9 อ62 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG1623.ท9 อ62 (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐทรรศน์ / สมชัย ฤชุพันธุ์.

by สมชัย ฤชุพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ปัญญา, 2542Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ส3845 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .ส3845 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HC445 .ส3845 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445 .ส3845 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ส3845 ล. 1 (3).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีและนโยบายการเงิน = The monetary theory and policy / โดย สมพงษ์ อรพินท์.

by สมพงษ์ อรพินท์.

Edition: ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2531Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG221 .ส43 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG221 .ส43 (1).

ห้องสมุด:
ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ : กรณีการเปิดเสรีทางการเงิน / ภาวิณี เกียรติชัยพิพัฒน์.

by ภาวิณี เกียรติชัยพิพัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG1250.56 .ภ656 (2).

ห้องสมุด:
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ : รายงานสรุปและเสนอแนะ / คณะอนุกรรมการเพื่อจัดทำรายงานสรุปของคณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. คณะอนุกรรมการเพื่อจัดทำรายงานสรุปของคณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมการ, [2546?]Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG1250.56 .ม625 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HG1250.56 .ม625 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG1250.56 .ม625 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG1250.56 .ม625 (3).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์อุปสงค์ต่อเงินในประเทศไทย : ศึกษาผลกระทบจากการเปิดเสรี ทางการเงิน = An analysis of money demand in Thailand : impacts of financial liberalization / นฤชิต วิมิตตะนันทกุล.

by นฤชิต วิมิตตะนันทกุล, 2515-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG1250.56 .น43 (1).

ห้องสมุด:
โครงการประเมินนโยบายค่าเงินบาทลอยตัวกับการปรับตัว ของภาคอุตสาหกรรมไทย : กรณีศึกษาเปรียบเทียบอุตสาหกรรมหนัก กับอุตสาหกรรมการเกษตร / คณะผู้ศึกษา ศุภัช ศุภัชลาศัย ... [และคนอื่นๆ].

by ศุภัช ศุภชลาศัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG1250.56 .ค933 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG1250.56 .ค933 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HG1250.56 .ค933 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG1250.56 .ค933 (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG1250.56 .ค933 (2).

ห้องสมุด:
การทดสอบกฎนโยบายการเงิน : กรณีประเทศไทย / โดย สุริยะ วัฒนลี.

by สุริยะ วัฒนลี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG1250.56 .ส74 (2).

ห้องสมุด:
ประสิทธิภาพของการใช้นโยบายการเงินของประเทศไทย (The effectiveness of the monetary policy in Thailand)

by วณี จงศิริวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ว3527ป46 (1).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีและนโยบายการเงิน (Monetary theory and policy).

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2528Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG221 .ส73 (4), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG221 .ส73 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG221 .ส73 ล. 1 (4).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544