ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 75 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
อิสรภาพความคิดสุภิญญา กลางณรงค์ : เสรีสื่อ เสรีประชาชน.

by สุภิญญา กลางณรงค์, 2516-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ, 2548Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: P91 .ส695 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: P91 .ส695 (2).

ห้องสมุด:
รวมปาฐกถาพิเศษ มูลนิธิอิศรา อมันตกุล.

by มูลนิธิอิศรา อมันตกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2550Other title: รวมปาฐกถาพิเศษ 2543-2549.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: P95.82.ท9 อ654 (1).

ห้องสมุด:
มติชนกับการเสนอข่าวการเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีข่าวการร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน / โดย การดา ร่วมพุ่ม.

by การดา ร่วมพุ่ม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN5449.ท9ฮ9553 ก64 (1).

ห้องสมุด:
สื่อมวลชน การเมือง และวัฒนธรรม / กฤษณ์ ทองเลิศ.

by กฤษณ์ ทองเลิศ, 2511-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น, 2539Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: P92.ท9 ก45 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: P92.ท9 ก45 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: P92.ท9 ก45 (1).

ห้องสมุด:
สื่อมวลชนในยุคปฏิรูป = Media in the age of reform / อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์.

by อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2545Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN5449.ท9 อ73 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN5449.ท9 อ73 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: PN5449.ท9 อ73 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: PN5449.ท9 อ73 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ผลกระทบของข่าวต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2540Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: PN4784.ธ7 ผ43 (1).

ห้องสมุด:
ปิดหู ปิดตา ปิดปาก : สิทธิเสรีภาพในมือธุรกิจการเมืองสื่อ = Silencing the media : rights and freedom of expression under political corporate seized / บรรณาธิการ อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์.

by อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ UNESCO Chair in Freedom of Expression คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2548Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: P95.82.ท9 ป63 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: P95.82.ท9 ป63 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: P95.82.ท9 ป63 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: P95.82.ท9 ป63 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
อิทธิพลของรัฐบาลต่อการเสนอข่าวการเมืองของหนังสือพิมพ์ "มติชน" : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างรัฐบาลสมัย "ชาติชาย" และสมัย "อานันท์" / วราภรณ์ เพ็ชรสามสี.

by วราภรณ์ เพ็ชรสามสี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN5449.ท9ฮ9553 ว45 (1).

ห้องสมุด:
สงครามสื่อ สงครามกลางเมือง / โดย บุญเลิศ คชายุทธเดช (ช้างใหญ่).

by บุญเลิศ คชายุทธเดช.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN5449.ท9 บ662 2555 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
สื่อมวลชน การเมือง และวัฒนธรรม : องค์รวมแห่งสายสัมพันธ์ของวิถีชีวิต / กฤษณ์ ทองเลิศ.

by กฤษณ์ ทองเลิศ, 2511-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น, 2540Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: P92.ท9 ก45 2540 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544