ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 96 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kotmāi mahāchon. lem 1, wiwatthanākān thāng pratyā læ laksana khō̜ng kotmāi mahāchon yuk tāng tāng / กฎหมายมหาชน. เล่ม 1, วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่าง ๆ / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

Bō̜wō̜nsak ʻUwannō. by บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 9].Edition: [Phim khrang thī 9]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2550 [2007] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 [2007]Other title: Wiwatthanākān thāng pratyā læ laksana khō̜ng kotmāi mahāchon yuk tāng tāng Other title: Laksana khō̜ng kotmāi mahāchon yuk tāng tāng Other title: วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่าง ๆ | ลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่าง ๆ.Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3150 .บ54 2550 ล. 1 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายมหาชน. เล่ม 1, วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่างๆ / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

by บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2544Other title: วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่างๆ.Availability: Available for loan (32)Pridi Banomyong LibraryCall number: K3150 .บ54 2544 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3150 .บ54 2544 (15), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K3150 .บ54 2544 ล. 1 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3150 .บ54 2544 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3150 .บ54 2544 (12). Checked out (5).

ห้องสมุด:
ทศพิธราชธรรมกับพระมหากษัตริย์ไทย / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

by บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2549 [2006]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.3.ภ7 บ539 2549 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2543 มกราคม-มิถุนายน (ที่ 1-26/2543) / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

by บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

Material type: Article Article; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2543Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2620.ก49 บ54 (2).

ห้องสมุด:
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช 2520 โดย วิษณุ เครืองาม และ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

by วิษณุ เครืองาม, 2494- | บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, นำอักษรการพิมพ์, (2520)Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1743.ก5 ว65 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1743.ก5 ว65 (2).

ห้องสมุด:
รัฐธรรมนูญน่ารู้ / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

by บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2542Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2070 .บ54 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายมหาชน. เล่ม 1, วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่าง ๆ / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

by บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 [2009]Other title: วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่างๆ.Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: K3150 .บ54 2552 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3150 .บ54 2552 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3150 .บ54 2552 (5), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: K3150 .บ54 2552 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3150 .บ54 2552 (4). Checked out (5).

ห้องสมุด:
กฎหมายมหาชน. เล่ม 1, วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่างๆ / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

by บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2538Other title: วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่างๆ.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: K3150 .บ54 2538 (4).

ห้องสมุด:
กฎหมายมหาชน. เล่ม 1, วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่าง ๆ / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

by บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 [2011]Other title: วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่างๆ.Availability: Available for loan (2)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: K3150 .บ54 2554 (2).

ห้องสมุด:
การสร้างธรรมาภิบาล (good governance) ในสังคมไทย / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

by บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2542Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .บ545 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1745 .บ545 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .บ545 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .บ545 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Kotmāi mahāchon. lem 1, wiwatthanākān thāng pratyā læ laksana khō̜ng kotmāi mahāchon yuk tāng tāng / กฎหมายมหาชน. เล่ม 1, วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่าง ๆ / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

Bō̜wō̜nsak ʻUwannō. by บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Edition: Phim khrang thī 7. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2547 [2004] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547 [2004]Other title: Wiwatthanākān thāng pratyā læ laksana khō̜ng kotmāi mahāchon yuk tāng tāng Other title: Laksana khō̜ng kotmāi mahāchon yuk tāng tāng Other title: วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่าง ๆ | ลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่าง ๆ.Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3150 .บ54 2547 ล. 1 (2).

ห้องสมุด:
บทบาทและอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 / จัดทำโดย สถาบันพระปกเกล้า ; ผู้แต่ง บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

by บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สถาบัน, 2543Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1747.5 .บ545 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1747.5 .บ545 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายมหาชน. [เล่ม 1], วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่างๆ / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

by บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2536Other title: วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่างๆ.Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: K3150 .บ54 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3150 .บ54 (3).

ห้องสมุด:
Kotmāi mahāchon. lem 1, wiwatthanākān thāng pratyā læ laksana khō̜ng kotmāi mahāchon yuk tāng tāng / กฎหมายมหาชน. เล่ม 1, วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่างๆ / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

Bō̜wō̜nsak ʻUwannō. by บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Edition: Phim khrang thī 6. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2546 [2003] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546 [2003]Other title: Wiwatthanākān thāng pratyā læ laksana khō̜ng kotmāi mahāchon yuk tāng tāng Other title: วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่าง ๆ.Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3150 .บ54 2546 ล. 1 (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา / โดย เข็มชัย ชุติวงศ์ และบวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

by เข็มชัย ชุติวงศ์ | บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2526Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT504 .ข73 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT504 .ข73 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายกับทางเลือกของสังคมไทย / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

by บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2537Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT445 .บ52 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT445 .บ52 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT445 .บ52 (3).

ห้องสมุด:
วุฒิสภาไทย : ความรู้เรื่องสมาชิกวุฒิสภา / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

by บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2545Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1747 .บ54 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1747 .บ54 (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi mahāchon. lem 1, Wiwatthanākān thāng pratyā læ laksana khō̜ng kotmāi mahāchon yuk tāng tāng / กฎหมายมหาชน. เล่ม 1, วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่าง ๆ / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

Bō̜wō̜nsak ʻUwannō. by บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 11].Edition: [Phim khrang thī 11]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Other title: Wiwatthanākān thāng pratyā læ laksana khō̜ng kotmāi mahāchon yuk tāng tāng Other title: Laksana khō̜ng kotmāi mahāchon yuk tāng tāng Other title: วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่าง ๆ | ลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่าง ๆ.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3150 .บ54 2560 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ระบบการควบคุมฝ่ายปกครองในประเทศอังกฤษ / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

by บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2537Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KD4879 .บ52 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KD4879 .บ52 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KD4879 .บ52 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KD4879 .บ52 (2). Checked out (3).

ห้องสมุด:
Kotmāi mahāchon. Lēm 4, Rat / กฎหมายมหาชน. เล่ม 4, รัฐ / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

Bō̜wō̜nsak ʻUwannō. by บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Other title: Rat Other title: รัฐ.Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3150 .บ546 2560 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3150 .บ546 2560 (1). Checked out (14).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544