ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 16 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การตีความกฎหมาย โดย ธานินทร์ กรัยวิเชียร และ วิชา มหาคุณ.

by ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2470- | วิชา มหาคุณ, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523Availability: Available for loan (5)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: 347.9102 .ธ6 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 347.9102 .ธ6 (4). Checked out (5).

ห้องสมุด:
การใช้และการตีความในกฎหมาย [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / โดย ณรงค์ สิงห์ประเสริฐ.

by ณรงค์ สิงห์ประเสริฐ.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551Availability: Available for reference (5)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ณ421ก64 (1), Sanya Dharmasakti Library Not for loanCall number: CDG .ณ421ก64 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ณ421ก64 (2). :

การใช้และการตีความกฎหมาย / อักขราทร จุฬารัตน.

by อักขราทร จุฬารัตน, 2483- | สำนักงานศาลปกครอง.

Edition: ปรับปรุงครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2553 [2010]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K295 .อ62 2553 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การตีความกฎหมายไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน.

by สุจินต์ สุรชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ม.ป.ท., ม.ป.ปAvailability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: K288 .ส726 (1). :

ห้องสมุด:
การตีความกฎหมาย / อักขราทร จุฬารัตน.

by อักขราทร จุฬารัตน, 2483-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กฎหมายไทย, 2542Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: K295 .อ62 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K295 .อ62 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K295 .อ62 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K295 .อ62 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K295 .อ62 (1). Checked out (3).

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป.

by ปรีดี เกษมทรัพย์, 2470- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการบริการทางวิชาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะกรรมการบริการทางวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K155 .ป4 2526 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K155 .ป4 2526 (5). Checked out (5).

ห้องสมุด:
ช่องว่างแห่งกฎหมาย / หยุด แสงอุทัย.

by หยุด แสงอุทัย, 2451-2522.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: 012/2552 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: 012/2552 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 012/2552 (2).

ห้องสมุด:
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (จุณณานนท์).

by อรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ), พระยา, 2438-2502.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2521Availability: Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: 343 .อ4 (2), Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: 343 .อ4 (1). :

ห้องสมุด:
บทบาทศาลในการพัฒนาบทบัญญัติกฎหมายอาญาสารบัญญัติ / โดย สุกัญญา เจริญวัฒนสุข.

by สุกัญญา เจริญวัฒนสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3821 .ส72 (1).

ห้องสมุด:
หมวดวิชาที่ 2 การให้ความเห็นทางกฎหมาย. เล่มที่ 3 / จัดโดย สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.

by สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, [2553]Other title: การให้ความเห็นทางกฎหมาย.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K295 .ห453 2553 ล. 3 (1).

ห้องสมุด:
ความถูกต้องตามกฎหมาย (legality) ความชอบธรรมทางการเมือง (legitimacy) และธรรมแห่งอำนาจ (moral authority) / ลิขิต ธีรเวคิน.

by ลิขิต ธีรเวคิน.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: ความถูกต้องตามกฎหมาย ความชอบธรรมทางการเมือง และธรรมแห่งอำนาจ.Availability: Available for loan (8)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW K 2013 609729 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: LAW K 2013 609729 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: K295 .ล626 2556 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW K 2013 609729 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
หมวดวิชาที่ 2 การให้ความเห็นทางกฎหมาย. เล่มที่ 1 / จัดโดย สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.

by สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, [2553]Other title: การให้ความเห็นทางกฎหมาย.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K295 .ห453 2553 ล. 1 (1).

ห้องสมุด:
หมวดวิชาที่ 2 การให้ความเห็นทางกฎหมาย. เล่มที่ 2 / จัดโดย สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.

by สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, [2553]Other title: การให้ความเห็นทางกฎหมาย.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K295 .ห453 2553 ล. 2 (1).

ห้องสมุด:
Khwāmrū phư̄nthān thūapai thāng kotmāi / ความรู้พื้นฐานทั่วไปทางกฎหมาย / จิตรา เพียรล้ำเลิศ.

Čhittrā Phīanlamlœ̄t. by จิตรา เพียรล้ำเลิศ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K155 .จ63 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K155 .จ63 2562 (1).

ห้องสมุด:
รพี 2553 / คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 62 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ; บรรณาธิการ ณัฐพร นครอินทร์.

by ณัฐพร นครอินทร์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 62.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2553 [2010]Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT74 .ร365 2553 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT74 .ร365 2553 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT74 .ร365 2553 (1).

ห้องสมุด:
รพี' 52 / คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 61 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ; บรรณาธิการ วิวัฒน์ สรรพคุณ.

by วิวัฒน์ สรรพคุณ | ยิ่งพรัณณฐ์ คำภูเวียง | ณัฐภาส สถิตย์ปิยะรัตน์ | ชานน หมื่นธง | ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2470- | วิชา มหาคุณ, 2489- | จรัญ ภักดีธนากุล | บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | อุดม เฟื่องฟุ้ง | คณิต ณ นคร, 2480- | สถิตย์ ไพเราะ | สัก กอแสงเรือง, 2484- | ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, 2488- | ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493- | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม | เฉลิมชัย เกษมสันต์, ม.ล | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | วัส ติงสมิตร | กำชัย จงจักรพันธ์ | Virapong Boonyobhas | อุทัย โสภาโชติ | สมจิตร์ ทองศรี | ชัยยุทธ ศรีจำนงค์ | ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ | ชาตรี สุวรรณิน | อรรยา สิงห์สงบ | ชูเกียรติ น้อยฉิม | วิวัฒน์ สรรพคุณ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 61.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2552 [2009]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT74 .ร365 2552 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT74 .ร365 2552 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT74 .ร365 2552 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT74 .ร365 2552 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544