ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 1957 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สวัสดิการสำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ. สำนักนายกรัฐมนตรี, 2518-Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746 .ส55 2551 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1746 .ส55 2551 (2).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติระเบียบราชการพลเรือน พ.ศ. 2535.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายสวัสดิการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2535Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ก2 ท94 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1746.ก2 ท94 (1).

ห้องสมุด:
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม...

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : บริษัทสยามฟรีเปรสส์, 2475Availability: Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: JQ1743.ก5 ท9 2475 (3). :

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ.2509 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2519 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2525.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2525Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG2039.ก2 ท9 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 รวบรวมโดย กรมตำรวจ.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, กรมตำรวจ, 2518Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD6495.ท9 ก3 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติสิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, แผนกราชกิจจา กองประกาศิต สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2521Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: Z639.5 .ท9 2521 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายแรงงาน = Labour laws.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.

Edition: ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2537.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : International Translation Office, 2537Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1214.7 2537 .ก27 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติสำหรับเครื่องราชอิศริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง รัตนโกสินทร์ ศก 112.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์ ว. ตรุกุลีน, ม.ป.ปAvailability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CR6080 .ช6 (2). :

ห้องสมุด:
กฎหมายศุลกากร = Thai customs laws / กรมศุลกากร.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2528Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HJ7054.56.ก4 ท9 2528 (1).

พระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2534 พร้อมด้วย พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, [2534?]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD6495.ท9 ท94 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT80.ค53 ท94 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT80.ค53 ท94 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ; พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 ; พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 ; พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 ; รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับ ป.ป.ช.) ; และ, ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักป้องกันการทุจริต 2 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2545Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4516.ก28 2545 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT4516.ก28 2545 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4516.ก28 2545 (3).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 / รวบรวมโดย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3028.ก292542ก52 2546 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3028.ก292542ก52 2546 (1).

ห้องสมุด:
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2543Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: LA1223.7 .ท93 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LA1223.7 .ท93 (1).

ห้องสมุด:
ประกาศของคณะปฏิวัติ / [รวบรวมโดย] กรมอัยการ.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักงานอัยการสูงสุด.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2516Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3794.7 2516 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544