ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 650 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รวมคำพิพากษาฎีกากฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน (เฉพาะที่น่าสนใจ) / รวบรวมโดย สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ม.ป.น., 2536Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1402.ก48 ร52 (2).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ตั้งแต่ พ.ศ. 2469 ถึง พ.ศ. 2528.

by ประภาศน์ อวยชัย, 2467-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, เนติบัณฑิตยสภา, 2528Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ส6 ป45 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.ส6 ป45 (1).

ห้องสมุด:
วิเคราะห์คำพิพากษาศาลฎีกา 2536-2537.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริการส่งเสริมงานตุลาการ, 2538Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1680.ฎ6ก42 2536-2537 ว6 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วย ตัวการผู้สมรู้ในคดีอาญา / เซี้ยง เรียบเรียง.

by เซี้ยง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2456 [1913]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: ท810 .ซ7 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 349.5939 .ซ8 (1). Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: 349.5939 .ซ8 (3).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และประมวลคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับแรงงาน / หน่วยสวัสดิการศาลแรงงาน ; รวบรวมโดย บริษัท สำนักพิมพ์ธรรมนิติ จำกัด.

by ศาลแรงงานกลาง | บริษัทสำนักพิมพ์ธรรมนิติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ดีไลท์ จำกัด, 2531Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD7942.5 .ศ6 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HD7942.5 .ศ6 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD7942.5 .ศ6 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD7942.5 .ศ6 (1).

ห้องสมุด:
ฎีกาพระราชบัญญัติเช็ค = [Cheque Act] / สูตรไพศาล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2552-Other title: ฎีกา พ.ร.บ. เช็ค | Cheque Act | พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 คำพิพากษาศาลฎีกา : ศาลวินิจฉัยว่าเป็นความผิด.Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT939.ก49 2552 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT939.ก49 2552 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT939.ก49 2552 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT939.ก49 2552 (1).

ห้องสมุด:
ข้อโต้แย้งจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา หรือ ฎีกา 100ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / ประภาศน์ อวยชัย.

by ประภาศน์ อวยชัย, 2467-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, 2536Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: K2300 .ป45 ล. 1 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K2300 .ป45 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K2300 .ป45 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K2300 .ป45 (4).

ห้องสมุด:
108 คดีธนาคารฟ้อง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2538-Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1706.5 2538 .ก15 (1).

ห้องสมุด:
กรณีศึกษาปัญหาภาษีอากร (ศึกษาจากคำพิพากษาศาลฎีกาและหมายเหตุ) / โดย ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ประยูรวงศ์ จำกัด, 2531Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ3617.56 .ช54 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบาย พ.ร.บ. เช็ค พ.ศ. 2534 : พร้อมคำพิพากษาฎีกาบรรทัดฐาน และแนวทางปฏิบัติของศาล / ประพันธ์ ทรัพย์แสง.

by ประพันธ์ ทรัพย์แสง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2535Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.7.ต5 ป35 2535 (2).

ห้องสมุด:
คดีเช่าซื้อ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ศรีสมบัติการพิมพ์ จำกัด, 2534Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ช7 ส65 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ช7 ส65 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.ช7 ส65 (2).

ห้องสมุด:
60 ปัญหาคำพิพากษาศาลฎีกาคดีภาษีอากร / รวบรวมโดย บริษัท สำนักพิมพ์ธรรมนิติ จำกัด.

by บริษัทสำนักพิมพ์ธรรมนิติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท, 2533Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ3617.56 .ห25 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HJ3617.56 .ห25 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HJ3617.56 .ห25 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายใกล้ตัว โดย อ. ไชยาคำ.

by อาจิต ไชยาคำ, 2453-2526.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, พิพิธวิทยา, 2523Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: ท250 .อ6 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ภาค 1 มาตรา 1 ถึงมาตรา 193 พร้อมด้วยย่อข้อกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกาตั้งแต่ พ.ศ. 2466 ถึงปัจจุบัน.

by ประภาศน์ อวยชัย, 2467-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพ, เนติบัณฑิตยสภา, 2528Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: 349.5939 .ป444 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: 349.5939 .ป444 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยเรื่องคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวกับคดีปกครอง / โดย สมคิด เลิศไพฑูรย์.

by สมคิด เลิศไพฑูรย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2541Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2735 .ส42 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
การเตรียมตัวและเตรียมการทางด้านเอกสารหลักฐานต่างๆ เมื่อถูกตรวจสอบและถูกประเมินภาษี / รวบรวมโดย บริษัท สำนักพิมพ์ธรรมนิติ จำกัด.

by บริษัทสำนักพิมพ์ธรรมนิติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท, [2533?]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ3617.56 .ก64 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HJ3617.56 .ก64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HJ3617.56 .ก64 (1).

ห้องสมุด:
ประชุมบทความเกี่ยวกับภาษีอากร.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศิริกุลการพิมพ์, 2526Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HJ2315 .ช55 (2).

ห้องสมุด:
ธรรมศาสตร์วินิจฉัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, สำนักงานบางกอกบรรณกิจ, 2468Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: 349.5939 .ธ4 (2). :

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544