ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 124 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Prakāt Phrarātchabanyat lǣ kot bangkhap Phanǣk Sanphākō̜nnō̜k Krasūang Mahātthai Rattanakōsinsok 120, 121. ประกาศพระราชบัญญัติแลกฎบังคับ แพนกสรรพากรนอก กระทรวงมหาดไทย รัตนโกสินทรศก 120, 121.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Rōngphim Thanon Bānmō̜, [Rō̜.Sō̜. 121?] [2445?] [1902?] Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์ถนนบ้านหม้อ, [ร.ศ. 121?] [2445?] [1902?]Other title: Prakāt Phrarātchabanyat lǣ kot bangkhap Phanǣk Sanphākō̜nnō̜k Other title: ประกาศพระราชบัญญัติแลกฎบังคับ แพนกสรรพากรนอก.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT3550 .ป4575 2445 (1). :

ห้องสมุด:
Yō̜ lak : kotmāi phāsī ʻākō̜n / ย่อหลัก : กฎหมายภาษีอากร / โดย ชาคริต กู้มานะชัย.

Chākrit Kūmānachai. by ชาคริต กู้มานะชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Gaius GroupLimited partnership, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : Gaius GroupLimited partnership, 2557 [2014]Other title: Yō̜ lak kotmāi phāsī ʻākō̜n Other title: ย่อหลักกฎหมายภาษีอากร.Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3550 .ช66 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 640803 (3).

ห้องสมุด:
คู่มือเตรียมสอบกฎหมายภาษีอากร / โดย ทีมงานพรายกระซิบ.

by ทีมงานพรายกระซิบ.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : ร้านสวัสดิการหนังสือกฎหมาย "ปณรัชช", 2556 [2013]Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3550 .ค737 2556 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3550 .ค737 2556 (2).

ห้องสมุด:
Lakwichā kotmāi phāsī ʻākō̜n / หลักวิชากฎหมายภาษีอากร / กฤษรัตน์ ศรีสว่าง.

Kritrat Srisawang, by กฤษรัตน์ ศรีสว่าง, 2524-.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2562 [2019]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3550 .ก454 2562ก (1).

ห้องสมุด:
Lakwichā kotmāi phāsī ʻākō̜n / หลักวิชากฎหมายภาษีอากร / กฤษรัตน์ ศรีสว่าง.

Kritrat Srisawang, by กฤษรัตน์ ศรีสว่าง, 2524-.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: [Kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Available for loan (5)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3550 .ก454 2562 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3550 .ก454 2562 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Kotmāi phāsī ʻākō̜n = Tax law / กฎหมายภาษีอากร = Tax law / ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Dunyaluk Trāchūtham. by ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติมEdition: Phim khrang thī 2, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Other title: Tax law.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3550 .ด74 2563 (1). Checked out (4).

ห้องสมุด:
Phrarātchabanyat prakāt kot sēnābō̜dī kīeokǣ kānphāsī ʻākō̜n thī yoklœ̄k. Lem 2 / พระราชบัญญัติ ประกาศ กฎเสนาบดีเกี่ยวแก่การภาษีอากรที่ยกเลิก. เล่ม 2 / กรมสรรพากร.

Thailand. Krom Sanphākō̜n. by กรมสรรพากร.

Edition: รวบรวมพิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Rūaprūam phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Phra Nakhō̜n] : Krom, 2471 [1928] Publication: [พระนคร] : กรม, 2471 [1928]Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT3550 .ก44 2471 ล. 2 (2). :

ห้องสมุด:
Phrarātchabanyat prakāt kot sēnābō̜dī læ rabīap kāntham bānchī tǣ sok 111 thưng sok 131 / พระราชบัญญัติ ประกาศกฎเสนาบดี และระเบียบการทำบาญชี แต่ศก 111 ถึง ศก 131 / กรมสรรพากรนอก.

Thailand. Krom Sanphākō̜n. by กรมสรรพากร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Phra Nakhō̜n] : Krom, 2456 [1913] Publication: [พระนคร] : กรม, 2456 [1913]Other title: Phrarātchabanyat prakāt kot sēnābō̜dī Krom Sanphākō̜n Nō̜k tǣ sok 111 thưng sok 131 Other title: พระราชบัญญัติ ประกาศกฎเสนาบดี กรมสรรพากรนอก แต่ศก 111 ถึง ศก 131.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT3550 .ก44 2456 (1). :

ห้องสมุด:
ʻĀn ʻaorư̄ang -- kotmāi phāsī ʻākō̜n / อ่านเอาเรื่อง-- กฎหมายภาษีอากร / The Justice Group.

Justice Group. by จัสทิส กรุ๊ป.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Hānghunsūan čhamkat Phimʻaksō̜n, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2556 [2013]Other title: ʻĀn ʻaorư̄ang chabap trīamsō̜p, Other title: อ่านเอาเรื่อง ฉบับเตรียมสอบ,.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2013 629078 (1).

ห้องสมุด:
Nangsư̄ kotmāi čhō̜ngūan. Kotmāi phisēt wichā phāsī ʻākō̜n / หนังสือกฎหมายจอหงวน. กฎหมายพิเศษ วิชาภาษีอากร / จัดทำโดย คณิตศร์ คงทอง.

Kanit Kongtong. by คณิตศร์ คงทอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, [2560] [2017] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, [2560] [2017]Other title: Čhō̜ngūan. Other title: Kotmāi phisēt wichā phāsī ʻākō̜n Other title: จอหงวน. | กฎหมายพิเศษ วิชาภาษีอากร.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3550 .ค363 2560 (1).

ห้องสมุด:
Khwāmrū thūapai kotmāi phāsī tām pramūan ratsadākō̜n / ความรู้ทั่วไปกฎหมายภาษีตามประมวลรัษฎากร / ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

Thatsanī Lư̄angrư̄angrō̜ng. by ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phimkhrangthī 2, Kǣkhaiphœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3550 .ท63 2559 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3550 .ท63 2559 (2). Checked out (4).

ห้องสมุด:
Khamsō̜n wichā kotmāi phāsī ʻākō̜n / คำสอนวิชากฎหมายภาษีอากร / โดย ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Chaiyasit Trāchūtham. by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 10, kǣkhai phōemtōem. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOpromsưksā hǣng Nētibandittayasaphā, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณทิตยสภา, 2558 [2015]Availability: Available for loan (8)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 645704 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3550 .ช643 2558 (4). Checked out (4).

ห้องสมุด:
Phrarātchabanyat prakāt kot sēnābō̜dī Krom Sanphākō̜n. Lem 1. พระราชบัญญัติ ประกาศ กฎเสนาบดีกรมสรรพากร. เล่ม 1.

Thailand. Krom Sanphākō̜n. by กรมสรรพากร.

Edition: รวบรวมพิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Rūaprūam phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Phra Nakhō̜n] : Krom, 2469 [1926] Publication: [พระนคร] : กรม, 2469 [1926]Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT3550 .ก44 2469 ล. 1 (2). :

ห้องสมุด:
Khamsō̜n wichā kotmāi phāsī ʻākō̜n / คำสอนวิชากฎหมายภาษีอากร / โดย ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Chaiyasit Trāchūtham, by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 12, kǣkhai phōemtōem. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOpromsưksā hǣng Nētibandittayasaphā, 2561 [2018] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณทิตยสภา, 2561 [2018]Availability: : Checked out (6).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānsưksā phāsī ʻākō̜n tām pramūan ratsadākō̜n Phō̜.Sō̜. 2561 : Phrarātchabanyat Phāsī Sunlakākō̜n Phō̜.Sō̜. 2560 Phrarātchabanyat Phāsī Sapphasāmit Phō̜.Sō̜. 2560 Phrarātchabanyat Phāsī Pāi pī Phō̜.Sō̜. 2510 / คู่มือศึกษาภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2561 : พระราชบัญญัติภาษีศุลกากร พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 / ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

Thatsanī Lư̄angrư̄angrō̜ng. by ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 3, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Krung Sayām Phaplitching Čhamkat, 2561 [2018] Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2561 [2018]Other title: Khūmư̄ kānsưksā phāsī ʻākō̜n tām pramūan ratsadākō̜n Phō̜.Sō̜. 2561 Other title: คู่มือศึกษาภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2561.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3550 .ท635 2561 (1).

ห้องสมุด:
Wādūai phrarātchabanyat prapprung phāsī ʻākō̜n thuk chabap rāikān prīapthīap ʻattrā phāsī khā khao-ʻō̜k phāsī phōkkhaphan læ rānkhā rūam thang phikatʻattrā sunlakākō̜n læ sanphākō̜n sapphasāmit thī thāng rātchakān plīanplǣng mai dōi khropthūan prakō̜pdūai rabīap khō̜bangkhap thī phō̜khā prachāchon læ khārātchakān khūan sāp čhat phim sām phāsā Thai ʻAngkrit Čhīn / ว่าด้วยพระราชบัญญัติปรับปรุงภาษีอากรทุกฉบับ รายการเปรียบเทียบ อัตราภาษีขาเข้า-ออก ภาษีโภคภัณฑ์ และร้านค้า รวมทั้งพิกัดอัตราศุลกากร และสรรพากร สรรพสามิต ที่ทางราชการเปลี่ยนแปลงใหม่ โดยครบถ้วน ประกอบด้วย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่พ่อค้าประชาชนและข้าราชการควรทราบ จัดพิมพ์ 3 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน / รวบรวมโดย บุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงษ์.

Bunkhum Čhantharasīsuriyawong. by บุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงษ์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : [Mǭ.Pǭ.Phǭ., 2501] [1958] Publication: กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ., 2501] [1958]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: LAW KPT 1958 652129 (1). :

ห้องสมุด:
Kotmāi phāsī ʻākō̜n = Tax law / กฎหมายภาษีอากร = Tax law / ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Dunyaluk Trāchūtham. by ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: [Kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Tax law.Availability: Available for loan (6)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3550 .ด74 2562 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3550 .ด74 2562 (3). Checked out (3).

ห้องสมุด:
Panhā kānchai phon khātthun phư̄a prayōt thāng phāsī / ปัญหาการใช้ผลขาดทุนเพื่อประโยชน์ทางภาษี / โดย ณรงค์กฤษณ์ นิมโรธรรม.

Narongkrit Nimrotham, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ณรงค์กฤษณ์ นิมโรธรรม, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2557] [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014]Other title: Problem on the use of loss for tax purpose.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2014 639483 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ sưksā phāsī ʻākō̜n phāk bō̜rihān thurakit tām pramūan ratsadākō̜n Phō̜.Sō̜. 2562 : Phrarātchabanyat Phāsī Sunlakākō̜n Phō̜.Sō̜. 2560 Phrarātchabanyat Phāsī Sapphasāmit Phō̜.Sō̜. 2560 Phrarātchabanyat Phāsī Pāi pī Phō̜.Sō̜. 2510 / คู่มือศึกษาภาษีอากรภาคบริหารธุรกิจตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2562 : พระราชบัญญัติภาษีศุลกากร พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 / ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

Thatsanī Lư̄angrư̄angrō̜ng. by ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 5, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Krung Sayām Phaplitching Čhamkat, 2562 [2019] Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2562 [2019]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3550 .ท635 2562 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544