ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 11 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kū čhak wailāi wœ̄i lōk hai lǣ hen / กูจักไว้ลายเว้ย โลกให้แลเห็น / ธนาพล อิ๋วสกุล บรรณาธิการ.

Thanāphon ʻIosakun. Mahāwitthayālai Thammasāt. by ธนาพล อิ๋วสกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Available for reference (6)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DS570.6.ป55 ก85 2561 (1), Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: DS570.6.ป55 ก85 2561 (5). :

ห้องสมุด:
ข่าวที่ไม่เป็นข่าว / ธนาพล อิ๋วสกุล บรรณาธิการ.

by ธนาพล อิ๋วสกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการเมือง, 2544Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4781 .ข65 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: PN4781 .ข65 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN4781 .ข65 (1).

ห้องสมุด:
4 ปีรัฐธรรมนูญกับการเมืองภาคประชาชน / คณะผู้จัดทำ ธนาพล อิ๋วสกุล ... [และคนอื่นๆ].

by งานสัมมนาสรุปบทเรียน 4 ปีรัฐธรรมนูญกับการเมืองประชาชน (2544 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | ธนาพล อิ๋วสกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะดำเนินงานโครงการเฉลิมฉลองเปิดอนุสรณ์สถานวีรชนประชาธิปไตย, 2544Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ง63 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .ง63 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .ง63 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .ง63 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: JQ1745 .ง63 (1).

ห้องสมุด:
รัฐประหาร 19 กันยา : รัฐประหารเพื่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข / กองบรรณาธิการ ธนาพล อิ๋วสกุล ... [และคนอื่นๆ].

by ธนาพล อิ๋วสกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน, 2550Availability: Available for loan (5)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DS586 .ร633 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS586 .ร633 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS586 .ร633 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DS586 .ร633 (1). Checked out (8).

ห้องสมุด:
ก่อนจะถึงเชิงตะกอน / บรรณาธิการ ชัยธวัช แซ่โค้ว, ธนาพล อิ๋วสกุล.

by ชัยธวัช แซ่โคว้ | ธนาพล อิ๋วสกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2544Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB126.ท93ป5 ก613 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB126.ท93ป5 ก613 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB126.ท93ป5 ก613 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB126.ท93ป5 ก613 (3). Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HB126.ท93ป5 ก613 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: ECON HB 2001 364900 (1).

ห้องสมุด:
Kanpatirū kānmư̄ang Thai : thān khit læ khō̜sanœ̄ wādūai kānʻō̜kbǣp ratthammanūn chabap prachāchon pī sō̜ngphanhārō̜isīsip / การปฏิรูปการเมืองไทย : ฐานคิดและข้อเสนอว่าด้วยการออกแบบรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ปี 2540 / จัดทำโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ; บรรณาธิการ ธนาพล อิ๋วสกุล.

Thanāphon ʻIosakun. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by ธนาพล อิ๋วสกุล | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: ฉบับพิมพ์ใหม่ พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Chabap phim mai phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp… : Samnakngān, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560 [2017]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก1 ก622 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก1 ก622 2560 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
สูจิบัตรนิทรรศการ 100 ปี ปรีดี พนมยงค์ (2443-2543) = Pridi Banomyong's Contennial Exhibition handbook 1900-2000 / จัดทำโดย คณะกรรมการจัดงาน ฉลอง 100 ปี รัฐบุรุษอาวุโส ฯพณฯ ปรีดี พนมยงค์ พ.ศ. 2543 ; ข้อมูล/ภาพประกอบ วรรธนะ วันชูเพลา, ธนาพล อิ๋วสกุล.

by นิทรรศการ 100 ปี ปรีดี พนมยงค์ (2543 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | วรรธนะ วันชูเพลา | ธนาพล อิ๋วสกุล | คณะกรรมการจัดงานฉลอง 100 ปี รัฐบุรุษอาวุโส ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พนมยงค์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2543Other title: 100 ปี ปรีดี พนมยงค์ (2443-2543) | ร้อยปี ปรีดี พนมยงค์ (2443-2543) | Pridi Banomyong's Contennial Exhibition handbook 1900-2000.Availability: Available for loan (7)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: 075/2554 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2000 553246 (5).

ห้องสมุด:
ประชาธิปไตยฉบับน้ำตา : ประมวลกิจกรรมของคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา'35 ในรอบหนึ่งทศวรรษ (2535-2545) / คณะผู้จัดทำ ธนาพล อิ๋วสกุล, สิทธิพร จรดล, อรอนงค์ ทิพย์พิมล.

by ธนาพล อิ๋วสกุล | สิทธิพร จรดล | อรอนงค์ ทิพย์พิมล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา'35, 2545Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS586 .ธ36 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS586 .ธ36 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS586 .ธ36 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
เสรีไทย : อุดมการณ์ที่ไม่ตาย = The Free Thai Movement : the ideal that lives on / ผู้เขียน ธนาพล อิ๋วสกุล, สุรัยยา (เบ็ญโส๊ะ) สุไลมาน, พระไพศาล วิสาโล ; บรรณาธิการ วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.

by ธนาพล อิ๋วสกุล | สุรัยยา สุไลมาน | พระไพศาล วิสาโล, 2500- | วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์, 2504-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก คณะกรรมการดำเนินงานเปิดอาคารเสรีไทยอนุสรณ์, 2546Availability: Available for loan (18)Pridi Banomyong LibraryCall number: D802.ท9 ธ363 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D802.ท9 ธ363 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: D802.ท9 ธ363 (5), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: D802.ท9 ธ363 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: D802.ท9 ธ363 (4). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Fā dīao kan. Pī thī 17, chabap thī 2 Karakadākhom-Thanwākhom 2562. ฟ้าเดียวกัน. ปีที่ 17, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562.

Chātrī Prakitnonthakān. Čhakkrit Sangkhamanī. Thanāwi Chōtpradit. Thanāphon ʻIusakun. Kukrit Pramoj, M.R., Narit Čharatčhanyāwong. Supphalak Kānčhanakhundī. Phakwadī Wīraphātphong. by ชาตรี ประกิตนนทการ | จักรกริช สังขมณี | ธนาวิ โชติประดิษฐ | ธนาพล อิ๋วสกุล | คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2454-2538 | นริศ จรัสจรรยาวงศ์ | สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี | ภัควดี วีระภาสพงษ์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Fa Diao Kan, 2562 [2019] Publication: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2562 [2019]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ฟ632 2562 (1).

ห้องสมุด:
Čhit Phūmisak : khwāmsongčham læ khon runmai / จิตร ภูมิศักดิ์ : ความทรงจำและคนรุ่นใหม่ / บรรณาธิการ สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ.

Kānsammanā wichākān 80 pī Čhit Phūmisak Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai) Suthāchai Yimprasœ̄t. Charnvit Kasetsiri, Bandit Čhanthasrīkham. Thamrongsak Phētlœ̄t'anan, Chūsak Phattharakunwanit. Thanāphon ʻIusakun. 'Aidā 'Arunwong. Salaktham Tōčhirākān. Danai Plō̜iphlāi. Kēngkit Kitirīanglāp. Thikān Sīnārā. Sirōt Khlāmphaibūn. Yukti Mukdāwičhit. Bāyan ʻImsamrān, Winlā Wilaithō̜ng. Kamphon Čhampaphan. Suchīlā Tanchainan. by การสัมมนาวิชาการ 80 ปี จิตร ภูมิศักดิ์ (2553 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) | สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 2499-2560 | ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | บัณฑิต จันทศรีคำ | ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, 2507- | ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ | ธนาพล อิ๋วสกุล | ไอดา อรุณวงศ์ | สลักธรรม โตจิราการ | ดนัย พลอยพลาย | เก่งกิจ กิติเรียงลาภ | ธิกานต์ ศรีนารา | ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ | ยุกติ มุกดาวิจิตร | บาหยัน อิ่มสำราญ, 2501- | วิลลา วิลัยทอง | กำพล จำปาพันธ์ | สุชีลา ตันชัยนันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1 Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : 6 Tulā Ramlưk, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : 6 ตุลารำลึก, 2557 [2014]Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2014 643418 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PLSC JQ 2014 643418 (3). Checked out (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544