ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 25 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Phāsī ʻākō̜n tām pramūan ratsadākō̜n 2558 / ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2558 / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สุเมธ ศิริคุณโชติ ... [และคนอื่น ๆ].

Sumēt Sirikhunchōt. by สุเมธ ศิริคุณโชติ.

Edition: ฉบับแก้ไขปรับปรุง.Edition: chabap kǣkhai prapprung. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Hō̜ Čhō̜ Kō̜. Rư̄ankǣo Kānphim, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : หจก. เรือนแก้วการพิมพ์, 2558 [2015]Availability: Available for loan (11)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HJ2315 .ภ65 2558 (5), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HJ2315 .ภ65 2558 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HJ2315 .ภ65 2558 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ2315 .ภ65 2558 (1).

ห้องสมุด:
Rō̜i pī-- Krom Sanphākō̜n. ร้อยปี-- กรมสรรพากร.

Krom Sanphākō̜n. by กรมสรรพากร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Krom Sanphākō̜n, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : กรมสรรพากร, 2558 [2015]Other title: Rō̜i pī-- Krom Sanphākō̜n Phō̜.Sō̜. 2458-2558 Other title: ร้อยปี-- กรมสรรพากร พ.ศ. 2458-2558.Availability: Available for loan (7)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HJ2950.55 .ส443 2558 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HJ2950.55 .ส443 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ2950.55 .ส443 2558 (4).

ห้องสมุด:
iTax phāsī ngāi-- dai ʻīk / c phūkhīan Yuttana Sīsawat. iTax ภาษีง่าย-- ได้อีก / ผู้เขียน ยุทธนา ศรีสวัสดิ์.

Yuttana Sīsawat. by ยุทธนา ศรีสวัสดิ์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Bō̜risat Thi Bīyō̜n Buk Čhamkat, 2557 [2014] Publication: นนทบุรี : บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จำกัด, 2557 [2014]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: FIN HJ 2014 644211 (3).

ห้องสมุด:
Rūai dūai phāsī čhāk AEC/FTA / รวยด้วยภาษีจาก AEC/FTA / สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์.

Sāyan Čhanwiphātwong, by สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์, 2492-.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Sathāban Wičhai læ Fưk ʻOprom ʻĪ Bī Sī ʻAi, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและฝึกอบรม อีบีซีไอ, 2556 [2013]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ2950.55 .ส646 2556 (2).

ห้องสมุด:
Banthưk yō̜ khō̜ hārư̄ phāsī ʻākō̜n khō̜ng Krom Sanphākō̜n pī 2552 thưng pī 2556 (rūam 371 rư̄ang) / บันทึกย่อข้อหารือภาษีอากรของกรมสรรพากรปี 2552 ถึง ปี 2556 (รวม 371 เรื่อง) / [รวบรวมโดย] เดชอุดม ไกรฤทธิ์.

Dēt'udom Krairit. by เดชอุดม ไกรฤทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Bitsinēt Kādīan Čhamkat, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท บิสซิเนส การ์เดียน จำกัด, 2562 [2019]Availability: : Checked out (2).

ห้องสมุด:
Kānphāsī ʻākō̜n thurakit / การภาษีอากรธุรกิจ / อุบล ไม้พุ่ม.

ʻUbon Maiphum. Mahāwitthayālai Rātchaphat Walaialongkorn. Khana Witthayākān Čhatkān. by อุบล ไม้พุ่ม | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์. คณะวิทยาการจัดการ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Witthayākān Čhatkān Mahāwitthayālai Rātchaphat Walaialongkorn Nai Phrabō̜romrāchūpatham, 2559 [2016] Publication: [ปทุมธานี] : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2559 [2016]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HJ2950.55 .อ735 2559 (1).

ห้องสมุด:
Kānphāsīʻākō̜n thurakit / การภาษีอากรธุรกิจ / ระริน เครือวรพันธุ์

Rarin Khrư̄awō̜raphan. by ระริน เครือวรพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat SīʻEt Yūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), [2557] [2014] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), [2557] [2014]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: FIN HJ 2014 657530 (2).

ห้องสมุด:
Phāsīʻākō̜n thurakit = Business taxation / ภาษีอากรธุรกิจ = Business taxation / สมคิด บางโม.

Somkhit Bāngmō. by สมคิด บางโม.

Edition: ฉบับพิมพ์ที่ 21, ปรับปรุงใหม่ 2559.Edition: Chabap phim thī 21, prapprung mai 2559. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Witthayaphat Čhamkat, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด, 2559 [2016]Other title: Business taxation.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HJ2950.55 .ส426 2559 (1).

ห้องสมุด:
Banthưk yō̜ khō̜ hārư̄ phāsī ʻākō̜n khō̜ng Krom Sanphākō̜n pī 2557 thưng pī 2561 (rūam 376 rư̄ang) / บันทึกย่อข้อหารือภาษีอากรของกรมสรรพากรปี 2557 ถึง ปี 2561 (รวม 376 เรื่อง) / [รวบรวมโดย] เดชอุดม ไกรฤทธิ์.

Dēt'udom Krairit. by เดชอุดม ไกรฤทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Bitsinēt Kādīan Čhamkat, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท บิสซิเนส การ์เดียน จำกัด, 2562 [2019]Availability: : Checked out (2).

ห้องสมุด:
Wāra patirūp thī 8 : Kānpatirūp rabop læ khrōngsāng phāsī / วาระปฏิรูปที่ 8 : การปฏิรูประบบและโครงสร้างภาษี / คณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภาปฏิรูปแห่งชาติ ; จัดทำโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ.

Thailand. Saphā Patirūp hǣng Chāt. Khana Kammāthikān Patirūp Sētthakit Kānngœ̄n læ Kānkhlang. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n. by สภาปฏิรูปแห่งชาติ. คณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015]Other title: Saphā Patirūp hǣng Chāt wāra patirūp thī 8 : Kānpatirūp rabop læ khrōngsāng phāsī Other title: Kānpatirūp rabop læ khrōngsāng phāsī Other title: สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิรูปที่ 8 : การปฏิรูประบบและโครงสร้างภาษี | การปฏิรูประบบและโครงสร้างภาษี.Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HJ2950.55 .ว63 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ2950.55 .ว63 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HJ2950.55 .ว63 2558 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HJ2950.55 .ว63 2558 (1).

ห้องสมุด:
Banthưk yō̜ khō̜ hārư̄ phāsī ʻākō̜n khō̜ng Krom Sanphākō̜n pī 2547 thưng pī 2551 (rūam 695 rư̄ang) / บันทึกย่อข้อหารือภาษีอากรของกรมสรรพากรปี 2547 ถึง ปี 2551 (รวม 695 เรื่อง) / [รวบรวมโดย] เดชอุดม ไกรฤทธิ์.

Dēt'udom Krairit. by เดชอุดม ไกรฤทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Bitsinēt Kādīan Čhamkat, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท บิสซิเนส การ์เดียน จำกัด, 2562 [2019]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3682 .บ633 2562 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kānsongsœ̄m kānwičhai læ phatthanā nai phāk ʻēkkachon dūai māttrakān dān phāsī / การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนด้วยมาตรการด้านภาษี / สำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.

Samnakngān Lēkhānukān Khana Kammakān Songsœ̄m Kānphatthanā Theknōlōyī Sārasonthēt hǣng Chāt. by สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Lēkhānukān Khana Kammakān Songsœ̄m Kānphatthanā Theknōlōyī Sārasonthēt hǣng Chāt Sūn Theknōlōyī ʻIlekthrō̜nik læ Khō̜mphiutœ̄ hǣng Chāt, 2537 [1994] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2537 [1994]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 1994 703394 (1).

ห้องสมุด:
Kānphāsī ʻākō̜n thurakit / การภาษีอากรธุรกิจ / ธิตินันธุ์ ชาญโกศล.

Thitinan Chānkōson Mahāwitthayālai Rātchaphat Walaialongkorn. Khana Witthayākān Čhatkān by ธิตินันธุ์ ชาญโกศล | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์. คณะวิทยาการจัดการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1 Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Pathum Thānī : Mahāwitthayālai Rātchaphat Walaialongkorn Nai Phrabō̜romrāchūpatham, 2556 [2013] Publication: ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2556 [2013]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: FIN HJ 2013 655163 (2).

ห้องสมุด:
Phonkrathop khō̜ng khwāmtǣktāng rawāng māttrathān kān banchī TFRS kap phāsī ʻākō̜n thī tō̜ng prapprung kamrai sutthi (būak klap) / ผลกระทบของความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชี TFRS กับภาษีอากรที่ต้องปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ) / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

Somdēt Rōtkhurīsathīan. by สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp ... : Bǭrisat Thamniti Phrēt Čhamkat, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด, 2561 [2018]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kān wikhro̜ nayōbāi phāsī ʻākō̜n = Tax policy analysis / การวิเคราะห์นโยบายภาษีอากร = Tax policy analysis / ศาสตรา สุดสวาสดิ์.

Asatra Sudsawasd. Sathāban Bandit Phatthana Bō̜rihānsāt. Khana Phatthanākān Sētthakit. by ศาสตรา สุดสวาสดิ์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana Phatthanākān Sētthakit Sathāban Bandit Phatthana Bō̜rihānsāt, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561 [2018]Other title: Tax policy analysis.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ192.5 .ศ65 2561 (1).

ห้องสมุด:
Rapmư̄ trūat pramœ̄n / รับมือตรวจประเมิน / กัมปนาท บุญรอด.

Kampanāt Bunrō̜t. by กัมปนาท บุญรอด.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sanphākō̜nsān, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สรรพากรสาส์น, 2558 [2015]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ4165.5 .ก64 2558 (2).

ห้องสมุด:
Khlāipom panhā phāsī sanphākō̜n / คลายปมปัญหาภาษีสรรพากร / โดย ชุมพร เสนไสย.

Chumphō̜n Sēnsai. by ชุมพร เสนไสย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Bǭrisat Thamniti Phēt Čhamkat, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด, 2557 [2014]Other title: Khlāipom panhā-- phāsī sanphākō̜n Other title: คลายปมปัญหา-- ภาษีสรรพากร.Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HJ4771.55 .ช742 2557 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: FIN HJ 2014 646691 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: FIN HJ 2014 646691 (1).

ห้องสมุด:
Kānphāsī ʻākō̜n / การภาษีอากร / รุ่งนภา สันติธรรมา.

Rungnaphā Santithammā. by รุ่งนภา สันติธรรมา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Thaphīʻen Phrēt, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอ็น เพรส, 2561 [2018]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HJ2950.55 .ร64 2561 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544