ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 41 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย.

by เอกชัย ชัยประเสริฐสิทธิ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2520Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5695 .อ7 2520 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5695 .อ7 2520 (1).

ห้องสมุด:
คณิตศาสตร์ธุรกิจ (Business mathematics).

by จงพิศ ศิริรัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: สงขลา, ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2526Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5693 .จ2 (2).

ห้องสมุด:
คณิตศาสตร์ธุรกิจ (Business mathematics).

by ไพรัช ศรีกาญจนา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2523Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5693 .พ9 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF5693 .พ9 (2).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ.

by วิชัย ธนรังสีกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2522Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5695 .ว57 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5695 .ว57 (1).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์อนุกรมเวลา.

by เอกชัย ชัยประเสริฐสิทธิ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5695 .อ72 2525 (2).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการทางธุรกิจ = [Quantitative analysis for business management] / วินัย พุทธกูล.

by วินัย พุทธกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551Other title: Quantitative analysis for business management.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5693 .ว585 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5693 .ว585 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5693 .ว585 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HF5693 .ว585 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5693 .ว585 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF5693 .ว585 (1).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย.

by เอกชัย ชัยประเสริฐสิทธิ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5695 .อ7 2527 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5695 .อ7 2527 (2).

ห้องสมุด:
คณิตศาสตร์การเงินและการลงทุน / ประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์.

by ประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเ๋กษตรศาสตร์, 2547Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5693 .ป465 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5693 .ป465 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คณิตศาสตร์ธุรกิจ.

by ศิริวรรณ ลัญชานนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน, 2521Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5693 .ศ6 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF5693 .ศ6 (3).

ห้องสมุด:
การใช้คณิตศาสตร์ในการตัดสินใจ.

by วีระพล สุวรรณนันต์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สำนักฝึกอบรมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2520Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5693 .ว6 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5693 .ว6 (1).

ห้องสมุด:
คณิตศาสตร์ธุรกิจ = Business mathematic / โดย อนุสรณ์ สรพรหม.

by อนุสรณ์ สรพรหม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ปทุมธานี : บริษัทสกายบุ๊กส์ จำกัด, 2545Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5693 .อ37 (2).

ห้องสมุด:
คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม.

by อนันต์ อัตชู.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, บรรณกิจ, 2524Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5693 .อ3 (2).

ห้องสมุด:
คณิตศาสตร์การเงิน = Mathematics of finance / ศุภวรรณ โสตถิโยธิน.

by ศุภวรรณ โสตถิโยธิน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2539Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5693 .ศ74 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5693 .ศ74 (4).

ห้องสมุด:
คณิตศาสตร์ธุรกิจ.

by ศิริวรรณ ลัญชานนท์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน, 2525Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5693 .ศ6 2525 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF5693 .ศ6 2525 (5).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์อนุกรมเวลา.

by เอกชัย ชัยประเสริฐสิทธิ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5695 .อ72 2527 (2).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์อนุกรมเวลา.

by เอกชัย ชัยประเสริฐสิทธิ.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2516Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF5695 .อ72 2516 (1).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย.

by เอกชัย ชัยประเสริฐสิทธิ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2516Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF5695 .อ7 (1).

ห้องสมุด:
คณิตศาสตร์ธุรกิจ 1 = Business mathematics I / ไพรัช ศรีกาญจนา.

by ไพรัช ศรีกาญจนา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท.] : บริษัท ปัณโณภาส จำกัด, 2528Other title: Business mathematics I.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5693 .พ915 (1).

ห้องสมุด:
การวิจัยดำเนินการ : การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ = [Operations research : quantitative business analysis] / สมเกียรติ เกตุเอี่ยม.

by สมเกียรติ เกตุเอี่ยม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: สงขลา : ภารกิจการผลิตเอกสารและตำรา กลุ่มงานส่งเสริมและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2544Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD30.25 .ส42 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD30.25 .ส42 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD30.25 .ส42 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544