ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 11 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายของกระทรวงแรงงาน / กระทรวงแรงงาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน, [2551]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: 007/2552 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 007/2552 (1).

ห้องสมุด:
ระบบกฎหมายไทย / โดย สุขุม อัตวาวุฒิชัย.

by สุขุม อัตวาวุฒิชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ส724526ร63 (1).

ห้องสมุด:
เทคนิคการร่างกฎหมาย / เรียบเรียงโดย ประวีณ ณ นคร.

by ประวีณ ณ นคร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2543Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2520 .ป46 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2520 .ป46 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2520 .ป46 (3).

ห้องสมุด:
Kānrāng kotmāi bư̄angton : bǣp khō̜ng kotmāi / การร่างกฎหมายเบื้องต้น : แบบของกฎหมาย / ธรรมนิตย์ สุมันตกุล.

Thammanit Sumantakun. by ธรรมนิตย์ สุมันตกุล.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 [2015]Availability: Available for loan (12)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 656676 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2520 .ธ44 2558 (4), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2520 .ธ44 2558 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2015 656676 (3).

ห้องสมุด:
คู่มือแบบการร่างกฎหมาย = Legislative drafting manual / คณะผู้วิจัย จารุวรรณ เฮงตระกูล ... [และคนอื่น ๆ].

by จารุวรรณ เฮงตระกูล | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา, 2551Other title: Legislative drafting manual.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2520 .ค74 2551 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2520 .ค74 2551 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2520 .ค74 2551 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การร่างกฎหมายไทย / โดย ปลั่ง มีจุล.

by ปลั่ง มีจุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, [2510?]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2520 .ป462 (1).

ห้องสมุด:
Nǣothāng nai kānčhat tham rāng kotmāi = Legislative drafting guideline / แนวทางในการจัดทำร่างกฎหมาย = Legislative drafting guideline / คณะผู้จัดทำ กิตติศักดิ์ จุลสำรวจ ... [และคนอื่น ๆ]

Kittisak Čhunsamrūn. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā. by กิตติศักดิ์ จุลสำรวล | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā., 2563 [2020] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2563 [2020]Other title: Legislative drafting guideline.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2520 .ก63 2563 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ krabūankān yok rāng phư̄a čhattham khō̜banyat thō̜ngthin dān kānčhatkān sapphayākō̜n thammachāt dōi kānmī sūanrūam khō̜ng phāk prachāchon / คู่มือกระบวนการยกร่างเพื่อจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน / โดย สถาบันพัฒนาท้องถิ่น ... [และอื่น ๆ].

Sathāban Phatthanā Thō̜ngthin. Sathāban Phatthanā ʻOngkō̜n Chumchon. by สถาบันพัฒนาท้องถิ่น | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban Phatthanā ʻOngkō̜n Chumchon (ʻOngkān Mahāchon), 2554 [2011] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2554 [2011]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ = Legal drafting and legislative process / พิมพ์ใจ สระทองอุ่น.

Phimčhai Sathō̜ngʻun. Mahāwitthayālai Rāmkhamhǣng. Phāk Wicha Kotmāithūapai. by พิมพ์ใจ สระทองอุ่น | มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ภาควิชากฎหมายทั่วไป.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Edition: Phim khrang thī 5. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Phāk Wicha Kotmāithūapai Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Rāmkhamhǣng, 2549 [2006] Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชากฎหมายทั่วไป คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2549 [2006]Other title: Legal drafting and legislative process.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2520 .พ643 2549 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการออกข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 : หมวด 3 การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย หมวด 6 การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ หมวด 8 ตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร หมวด 9 การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ / วชิระ สิงหะคเชนทร์, สุดเขตต์ เข็มไท.

by วชิระ สิงหะคเชนทร์ | สุดเขตต์ เข็มไท.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นครปฐม] : โครงการสำนักงานส่งเสริมการวิจัยกฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2920 .ว264 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการออกข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 : หมวด 7 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ / วชิระ สิงหะคเชนทร์, สุดเขตต์ เข็มไท.

by วชิระ สิงหะคเชนทร์ | สุดเขตต์ เข็มไท.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นครปฐม] : โครงการสำนักงานส่งเสริมการวิจัยกฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2520 .ว26 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544