Your search returned 14 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
กว่าจะเป็น 14 ตุลา [วีีดิทัศน์] / [ผู้บรรยาย] ประจักร ก้องกีรติ ; [จัดโดย] มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ... [และอื่น ๆ].

by ประจักษ์ ก้องกีรติ | ปราชญ์ จันวินิจ | มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Material type: visual material Visual material; Type of visual material: Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการสื่อการศึกษา, 2546 [2003]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: VTG137] (1).

ก่อนจะถึง 14 ตุลาฯ : ความเคลื่อนไหวทางการเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนภายใต้ระบอบเผด็จการทหาร (พ.ศ. 2506-2516) = Towards Oct. 14th uprising : the cultural politics of student and intellectual movements under military dictatorship in Thailand (B.E. 2506-2516) / โดย ประจักษ์ ก้องกีรติ.

by ประจักษ์ ก้องกีรติ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Dissertation note: วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LB3610 .ป44] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: LB3610 .ป44] (1). Checked out (1).

Open Library:
Kānmư̄ang watthanatham Thai : wādūai khw̄amsongčham, wāthakam, ʻamnāt / การเมืองวัฒนธรรมไทย : ว่าด้วย ความทรงจำ วาทกรรม อำนาจ / ประจักษ์ ก้องกีรติ.

Pračhak Kō̜ngkīrati, by ประจักษ์ ก้องกีรติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2558 [2015]Availability: No items available Checked out (3). In transit (1).

Open Library:
การเมืองว่าด้วยการเลือกตั้ง : วาทกรรม อำนาจ และพลวัตชนบทไทย / ประจักษ์ ก้องกีรติ บรรณาธิการ.

by ประจักษ์ ก้องกีรติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1749.ก5 ก626 2555] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JQ1749.ก5 ก626 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JQ1749.ก5 ก626 2555] (1). Checked out (8).

Open Library:
Khrū kānmư̄ang khwāmkhit chīwit læ phonngān khō̜ng Sō̜. Dō̜rō̜. Likhit Thīrawēkhin / ครูการเมือง ความคิด ชีวิต และผลงาน ของ ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน / ลิขิต ธีรเวคิน ; บรรณาธิการ ประจักษ์ ก้องกีรติ, วรรณภา ติระสังขะ, อรรถสิทธิ์ พานแก้ว.

Likhit Dhiravegin. Pračhak Kō̜ngkīrati. Wannaphā Tirasangkha. ʻAtthasit Phānkǣo. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Ratthasāt. by ลิขิต ธีรเวคิน | ประจักษ์ ก้องกีรติ | วรรณภา ติระสังขะ | อรรถสิทธิ์ พานแก้ว | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1745 .ล629 2560] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JQ1745 .ล629 2560] (1). Checked out (1).

Open Library:
Prachāthipatai nai yuk plīan phān : rūam botkhwām wādūai prachāthipatai khwāmrunrǣng læ khwāmyuttitham / ประชาธิปไตยในยุคเปลี่ยนผ่าน : รวมบทความว่าด้วยประชาธิปไตย ความรุนแรง และความยุติธรรม / ประจักษ์ ก้องกีรติ.

Prajak Kongkirati. by ประจักษ์ ก้องกีรติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Fā dīeokan, 2558 [2015] Publisher: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PLSC JC 2015 646236] (2). Checked out (3).

Open Library:
Prīdī Phanomyong kap sangkhom Thai. ปรีดี พนมยงค์ กับสังคมไทย.

Thanēt ʻĀphō̜nsuwan, Somchote ʻŌ̜ngsakun, Mālinī Khumsuphā. khōthom ʻĀrīyā, Pračhak Kō̜ngkīrati. Bandit Čhanrōtčhanakit. Nittayā Kǣokhanlanā. Charnvit Kasetsiri, Thammakīat Kanʻari. Nakharin Mēktrairat, Nō̜ranit Sētthabut, Chalœ̄mkīat Phiunūan. by ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, 2491- | สมโชติ อ๋องสกุล, 2496- | มาลินี คุ้มสุภา | โคทม อารียา, 2486- | ประจักษ์ ก้องกีรติ | บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ | นิตยา แก้วคัลณา | ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | ธรรมเกียรติ กันอริ | นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2501- | นรนิติ เศรษฐบุตร, 2484- | เฉลิมเกียรติ ผิวนวล.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2542 [1999] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542 [1999]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 1999 660049] (1).

Open Library:
Pūai kap sangkhom Thai nai wikrit plīan phān / ป๋วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน / ประจักษ์ ก้องกีรติ, ปกป้อง จันวิทย์ บรรณาธิการ.

Pračhak Kō̜ngkīrati. Pokpō̜ng Čhanwit. Apichat Sathitnirāmai. Thō̜n Pītidon. Watchararưthai Bunthinan. Bēnčharat Sǣchūa. Čhančhirā Sombatphūnsiri. Nithinī Thō̜ngthǣ. Somchāi Prīchāsinlapakun. Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt by ประจักษ์ ก้องกีรติ | ปกป้อง จันวิทย์ | อภิชาต สถิตนิรามัย | ธร ปีติดล | วัชรฤทัย บุญธินันท์ | เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว | จันจิรา สมบัติพูนศิริ | นิฐิณี ทองแท้ | สมชาย ปรีชาศิลปกุล | มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: SOCY HN 2016 662801] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HN 2016 662801] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: SOCY HN 2016 662801] (3).

Open Library:
Rabop kānlư̄aktang thō̜ngthin : saphāp panhā læ khō̜sanœ̄ nai kanpatirūp / ระบบการเลือกตั้งท้องถิ่น : สภาพปัญหาและข้อเสนอในการปฏิรูป / ประจักษ์ ก้องกีรติ.

Pračhak Kō̜ngkīrati. Sathāban Phra Pokklao. Samnak Wičhai læ Phatthanā. by ประจักษ์ ก้องกีรติ | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak Wičhai læ Phatthanā Sathāban Phra Pokklao, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JS7153.73 .ป462 2559] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JS7153.73 .ป462 2559] (1). Checked out (1).

Open Library:
เลือกตั้งไม่นองเลือด : ความรุนแรง ประชาธิปไตย กับการเลือกตั้ง 3 กรกฎาคม 2554 = [The not-so bloody election : violence, democracy and the historic July 3, 2011 election] / ประจักษ์ ก้องกีรติ เขียน.

by ประจักษ์ ก้องกีรติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2556 [2013]Other title: Not-so bloody election : violence, democracy and the historic July 3, 2011 election.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JQ1749.ก5 ป375 2556] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1749.ก5 ป375 2556] (2). Checked out (1).

Open Library:
และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ : การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตุลาฯ / ประจักษ์ ก้องกีรติ.

by ประจักษ์ ก้องกีรติ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LB3610 .ป4414] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LB3610 .ป4414] (4). Checked out (12). In transit (1).

Open Library:
และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ : การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตุลาฯ / ประจักษ์ ก้องกีรติ.

by ประจักษ์ ก้องกีรติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: EDUC LB 2013 620432] (1). Checked out (4). In transit (1).

Open Library:
Lōk kap ratchasamai Phrabāt Somdet Phra Pokklao Čhaoyūhūa : bot samrūat wikhro̜ læ thatsana wičhān khō̜ng chāolōk / โลกกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : บทสำรวจ วิเคราะห์ และทัศนะวิจารณ์ของชาวโลก / สมบัติ จันทรวงศ์, นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, ประจักษ์ ก้องกีรติ.

Sombat Chantornvong. Nakharin Mektrairat, Prajak Kongkirati. Thammasat University. Faculty of Political Science. Sathāban Phra Pokklao. by สมบัติ จันทรวงศ์ | นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2501- | ประจักษ์ ก้องกีรติ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2550 [2007] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS582.7 .ส43 2550] (2).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)