ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 39 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
สิทธิปฏิเสธการรักษาตามมาตรา 10 แห่งร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.-- : ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดของต่างประเทศ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย ไพศาล ลิ้มสถิตย์.

by ไพศาล ลิ้มสถิตย์, 2518-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ, 2549Availability: Available for reference (1)Sanya Dharmasakti Library Not for loanCall number: K3601 .พ95 (1). :

ห้องสมุด:
เปิดปม เป็น อยู่ คือ "พนันออนไลน์" สังคมไทยยุคไร้พรมแดน / ไพศาล ลิ้มสถิตย์ ; บรรณาธิการ สุธาสินี ทองลิ่ม.

by ไพศาล ลิ้มสถิตย์, 2518- | สุธาสินี ทองลิ่ม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนสังคมปลอดพนัน มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2555 [2012]Other title: พนันออนไลน์ สังคมไทยยุคไร้พรมแดน.Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV6710 .พ95 2555 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HV6710 .พ95 2555 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV6710 .พ95 2555 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HV6710 .พ95 2555 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV6710 .พ95 2555 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหากฎหมายที่เกิดจากการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลภายนอกโดยปราศจากอำนาจ = Legal problems of unauthorized use of electronic money : กรณีบัตรหาย บัตรถูกลัก / โดย ไพศาล ลิ้มสถิตย์.

by ไพศาล ลิ้มสถิตย์, 2518-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT955.5.ส6 พ956 (1).

ห้องสมุด:
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ : มิติทางกฎหมาย = [Legal aspects of the constitution on national health system] : ขอบเขตการปฎิบัติงานโครงการสังเคราะห์ความรู้ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย ไพศาล ลิ้มสถิตย์.

by ไพศาล ลิ้มสถิตย์, 2518-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550Other title: Legal aspects of the constitution on national health system.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3075 .พ953 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาวิเคราะห์พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย ไพศาล ลิ้มสถิตย์.

by ไพศาล ลิ้มสถิตย์, 2518-.

Edition: (ฉบับปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันพระปกเกล้า, 2550Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3075 .พ95 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการทำสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ / ไพศาล ลิ้มสถิตย์.

by ไพศาล ลิ้มสถิตย์, 2518-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ปทุมธานี : ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, 2545Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5548.325.ท9 พ95 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF5548.325.ท9 พ95 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5548.325.ท9 พ95 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5548.325.ท9 พ95 (1).

ห้องสมุด:
คำแนะนำในการปฏิเสธการรักษาตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ / บรรณาธิการ ไพศาล ลิ้มสถิตย์, อภิราชย์ ขันธ์เสน.

by ไพศาล ลิ้มสถิตย์, 2518- | อภิราชย์ ขันธ์เสน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: W85.5 .ค635 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W85.5 .ค635 (1).

ห้องสมุด:
ก่อนวันผลัดใบ : หนังสือแสดงเจตนาการจากไปในวาระสุดท้าย / บรรณาธิการ ไพศาล ลิ้มสถิตย์ และ อภิราชย์ ขันธ์เสน.

by ไพศาล ลิ้มสถิตย์, 2518- | อภิราชย์ ขันธ์เสน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2552Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: WB310 .ก535 2552 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: WB310 .ก535 2552 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB310 .ก535 2552 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: WB310 .ก535 2552 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WB310 .ก535 2552 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: WB310 .ก535 2552 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
รวมคำถาม-คำตอบยอดฮิตพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ = E-commerce FAQ / คณะผู้จัดทำ สะพรั่งสิทธิ์ มฤทุสาทร, ไพศาล ลิ้มสถิตย์, ภูมิศักดิ์ สมุทคุปติ์.

by สะพรั่งสิทธิ์ มฤทุสาทร | ไพศาล ลิ้มสถิตย์, 2518- | ภูมิศักดิ์ สมุทคุปติ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2545Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF5548.32 .ส63 (1).

ห้องสมุด:
การให้ความยินยอมในการรับบริการสาธารณสุขและความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรา 8 พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 : สรุปผลการเสวนาวิชาการ บทความวิชาการ ถาม-ตอบ การให้ความยินยอมตามมาตรา 8 พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 แนวปฏิบัติต่างประเทศเรื่องการให้ความยินยอมในการรับบริการสาธารณสุข / บรรณาธิการ แสวง บุญเฉลิมวิภาส และไพศาล ลิ้มสถิตย์.

by แสวง บุญเฉลิมวิภาส | ไพศาล ลิ้มสถิตย์, 2518-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3075.ก35255 ก65 2554 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3075.ก35255 ก65 2554 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3075.ก35255 ก65 2554 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: KPT3075.ก35255 ก65 2554 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3075.ก35255 ก65 2554 (1).

ห้องสมุด:
ทรัสต์มาร์คในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ = Trust mark models for electronic commerce business : รายงานการศึกษา / ผู้เรียบเรียง ไพศาล ลิ้มสถิตย์.

by ไพศาล ลิ้มสถิตย์, 2518-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2546Other title: Trust mark models for electronic commerce business.Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5548.32 .พ956 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5548.32 .พ956 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5548.32 .พ956 (2).

ห้องสมุด:
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพและความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรา 7 พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 : สรุปผลการเสวนาวิชาการ บทความวิชาการ ถาม-ตอบ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรา 7 พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 แนวปฏิบัติต่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ / บรรณาธิการ แสวง บุญเฉลิมวิภาส และไพศาล ลิ้่มสถิตย์.

by แสวง บุญเฉลิมวิภาส | ไพศาล ลิ้มสถิตย์, 2518-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3075.ก35255 ก64 2554 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3075.ก35255 ก64 2554 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: KPT3075.ก35255 ก64 2554 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3075.ก35255 ก64 2554 (1).

ห้องสมุด:
ก่อนวันผลัดใบ : หนังสือแสดงเจตนาการจากไปในวาระสุดท้าย / บรรณาธิการ แสวง บุญเฉลิมวิภาส และ ไพศาล ลิ้มสถิตย์.

by แสวง บุญเฉลิมวิภาส | ไพศาล ลิ้มสถิตย์, 2518-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: WB310 .ก535 2552ก (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: WB310 .ก535 2552ก (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB310 .ก535 2552ก (7), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WB310 .ก535 2552ก (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Sưksā panhā kānchai kāntīkhwām māttrā 7 hǣng Phrarātchabanyat Sukkhaphāp hǣng Chāt Phō̜.Sō̜. 2550 phư̄a sanœ̄næ nǣothāng kānčhattham nǣo patibat khō̜ng sathān phayābān : rāingān wičhai khrōngkān / ศึกษาปัญหาการใช้การตีความมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดทำแนวปฏิบัติของสถานพยาบาล : รายงานวิจัยโครงการ / จัดทำโดย ไพศาล ลิ้มสถิตย์.

Phaisān Limsathit Samnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp hǣng Chāt. by ไพศาล ลิ้มสถิตย์, 2518- | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp hǣng Chāt, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2558 [2015]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3075 .พ955 2558 (1).

ห้องสมุด:
การใช้เซลล์ต้นกำเนิดยังเป็นการวิจัยหรือเป็นการรักษาโรค? : สรุปผลการสัมมนา ข้อเสนอแนะและแนวปฏิบัติของสมาคมเพื่อการวิจัยสเต็มเซลล์นานาชาติ คำแปลปฏิญญาเฮลซิงกิว่าด้วย "หลักการจริยธรรมในการวิจัยทางการแพทย์ในมนุษย์" บทความกฎหมาย กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง / จัดทำโดย ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; บรรณาธิการ แสวง บุญเฉลิมวิภาส, ไพศาล ลิ้มสถิตย์.

by การสัมมนาเรื่อง "การใช้เซลล์ต้นกำเนิดยังเป็นการวิจัยหรือเป็นการรักษาโรค?" (2551 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | แสวง บุญเฉลิมวิภาส | ไพศาล ลิ้มสถิตย์, 2518- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2552Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: QU325 .ก645 2552 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: QU325 .ก645 2552 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QU325 .ก645 2552 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QU325 .ก645 2552 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QU325 .ก645 2552 (2).

ห้องสมุด:
โครงการ "ศึกษาทบทวนการจัดการปัญหาการพนันและผลกระทบทางสังคมในต่างประเทศ" = [Study of problem gambling management and social impacts : global perspectives] : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ไพศาล ลิ้มสถิตย์.

by ไพศาล ลิ้มสถิตย์, 2518-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555 [2012]Other title: Study of problem gambling management and social impacts : global perspectives.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV6710 .พ947 2555 (1).

ห้องสมุด:
โครงการ "การพนันออนไลน์ การทายผลฟุตบอล การเล่นเกมส์ออนไลน์ : ปัญหาในการปรับใช้ พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478" = Online gambling, football betting and online games : legal problems and legal enforcement of the Gambling Act B.E. 2478 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ไพศาล ลิ้มสถิตย์ หัวหน้าโครงการวิจัย.

by ไพศาล ลิ้มสถิตย์, 2518- | โครงการการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนสังคมปลอดพนัน | มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555 [2012]Other title: การพนันออนไลน์ การทายผลฟุตบอล การเล่นเกมส์ออนไลน์ : ปัญหาในการปรับใช้ พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 | Online gambling, football betting and online games : legal problems and legal enforcement of the Gambling Act B.E. 2478.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3036.5.พ36 พ95 2555 (1).

ห้องสมุด:
โครงการสังคมไทยจะสร้างกลไกป้องกันการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ ตามมาตรา 5.3 ของกรอบอนุสัญญา FCTC อย่างไร : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ไพศาล ลิ้มสถิตย์.

by ไพศาล ลิ้มสถิตย์, 2518- | ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3373.ย65 พ956 2555 (1).

ห้องสมุด:
Khrōngkān sưksā thopthūan panhā nai kānprap chai Phrarātchabanyat Khūapkhum Khrư̄angdư̄m ʻǢnkō̜hō̜ = Study on legal issues and implementation Beverage Control Act B.E. 2551 : rāingān chabap sombūn / โครงการศึกษาทบทวนปัญหาในการปรับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 = Study on legal issues and implementation Beverage Control Act B.E. 2551 : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย ไพศาล ลิ้มสถิตย์.

Paisan Limstit, Sūn Wičhai Panhā Surā. Thailand. Samnakngān Kōngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. by ไพศาล ลิ้มสถิตย์, 2518- | ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Songkhlā : Sūn Wičhai Panhā Surā, 2561 [2018] Publication: สงขลา : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2561 [2018]Other title: Study on legal issues and implementation Beverage Control Act B.E. 2551.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3097 .พ94 2561 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544