ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 6 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
กระบวนการยุติธรรมในคดีรัฐธรรมนูญ : ศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 / โดย ไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์.

by ไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์, 2499-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2542Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2620 .พ93 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2546 / [บรรณาธิการ ไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ ... [และคนอื่นๆ]] = The Constitutional Court Rulings 2003 / editors, Paiboon Varahapaitoon ... [et al.].

by ไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์, 2499- | Paiboon Varahapaitoon, 1956- | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ | Thailand. Office of the Constitutional Court.

Material type: Text Text; Format: print Publication: Bangkok, Thailand : Office of the Constitutional Court, 2004 [2547]Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2620.ก49 2547ข (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2620.ก49 2547ข (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2620.ก49 2547ข (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2620.ก49 2547ข (2).

ห้องสมุด:
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2541-2543 / [บรรณาธิการ ไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ ... [และคนอื่นๆ]] = The Constitutional Court Rulings 1998-2000 / editors, Paiboon Varahapaitoon ... [et al.].

by ไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์, 2499- | Paiboon Varahapaitoon, 1956- | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ | Thailand. Office of the Constitutional Court.

Material type: Text Text; Format: print Publication: Bangkok, Thailand : Office of the Constitutional Court, 2003 [2546]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2620.ก49 2546 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2003 433095 (1). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: LAW KPT 2003 433095 (1).

ห้องสมุด:
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2544-2545 / [บรรณาธิการ ไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ ... [และคนอื่นๆ]] = The Constitutional Court Rulings 2001-2002 / editors, Paiboon Varahapaitoon ... [et al.].

by ไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์, 2499- | Paiboon Varahapaitoon, 1956- | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ | Thailand. Office of the Constitutional Court.

Material type: Text Text; Format: print Publication: Bangkok, Thailand : Office of the Constitutional Court, 2003 [2546]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2620.ก49 2546ก (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2003 606358 (1). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: LAW KPT 2003 606358 (1).

ห้องสมุด:
สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550.

by สมคิด เลิศไพฑูรย์ | ธงทอง จันทรางศุ, 2498- | ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย | สุจิต บุญบงการ | กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ | ไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์, 2499- | บรรเจิด สิงคะเนติ | ปกรณ์ ปรียากร | สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ | นรนิติ เศรษฐบุตร, 2484- | วิษณุ เครืองาม, 2494- | นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2501- | วุฒิสาร ตันไชย | ประพันธ์ นัยโกวิท, 2490- | ศรีราชา วงศารยางกูร | วิชา มหาคุณ, 2489- | นพนิธิ สุริยะ | พรรณราย ขันธกิจ | กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, 2501- | กมลชัย รัตนสกาววงศ์, 2498- | สุรพล นิติไกรพจน์ | บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | อุดม รัฐอมฤต, 2502- | สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501- | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2552Availability: Available for loan (121)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2067.3 .ส662 (30), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2067.3 .ส662 (30), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2067.3 .ส662 (31), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2067.3 .ส662 (30).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544