Your search returned 11 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
50 rư̄ang samkhan khō̜ng kradūk læ khō̜ / 50 เรื่องสำคัญของกระดูกและข้อ / โดย คณาจารย์แพทย์ศิริราชพยาบาล.

Khanāčhān Phǣt Sirirāt Phayābān. by คณาจารย์แพทย์ศิริราชพยาบาล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Banlư̄ Buk, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : บันลือบุ๊คส์, 2557 [2014]Other title: Hāsip rư̄ang samkhan khō̜ng kradūk læ khō̜ Other title: Thīralưk nư̄ang nai warōkāt thī Somdet Phrathēpphrarattanarātchasuda... Sayāmbō̜rommarātchakumārī sadet phrarātchadamnœ̄n pai nai kān phrarātchathān phlœ̄ng sop nāng Phǭnphen Wanadurongwan Other title: ห้าสิบเรื่องสำคัญของกระดูกและข้อ | ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางพรเพ็ญ วนดุรงค์วรรณ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: MED WE 2014 641144] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 2014 641144] (1).

Open Library:
Essentials of clinical rheumatology / Essentials of clinical rheumatology / บรรณาธิการ พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน ... [และคนอื่นๆ].

Phongthō̜n Narongrœ̄knāwin. Samākhom Rūmātitsam hǣng Prathēt Thai. by พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน | สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: Krung Thēp... : Samākhom Rūmātitsam hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WE304 .อ752 2560] (1).

Open Library:
Rheumatology for nurse practitioners and allied health professionals / บรรณาธิการ ไพจิตต์ อัศวธนบดี.

by ไพจิตต์ อัศวธนบดี | สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: MED WE 2013 625233] (1).

Open Library:
การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคข้อและรูมาติสซั่ม / โดย อุทิศ ดีสมโชค และคณะ ; มนาธิป โอศิริ, อุทิศ ดีสมโชค บรรณาธิการ.

by อุทิศ ดีสมโชค | มนาธิป โอศิริ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2545Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WE300 .อ73 2545] (2).

Open Library:
Kānphayābān phūpūai rōk kradūk læ khō̜ / การพยาบาลผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ / จิณพิชญ์ชา มะมม

Čhinphichā Mamom. by จิณพิชญ์ชา มะมม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY157.6 .จ63 2559] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: WY157.6 .จ63 2559] (1). Checked out (1).

Open Library:
Kānphayābān phūpūai rōk kradūk læ khō̜ / การพยาบาลผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ / จิณพิชญ์ชา มะมม.

Čhinphichā Mamom. by จิณพิชญ์ชา มะมม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY157.6 .จ63 2562] (2).

Open Library:
Rōk khō̜saphōk læ khā nai dek. lem 1 / โรคข้อสะโพกและขาในเด็ก. เล่ม 1 / ไพรัช ประสงค์จีน ... [และคนอื่นๆ].

Pairat Prasongčhīn. by ไพรัช ประสงค์จีน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: MED WE 2015 656069] (1).

Open Library:
Rōk khō̜saphōk læ khā nai dek. lem 2 / โรคข้อสะโพกและขาในเด็ก. เล่ม 2 / ไพรัช ประสงค์จีน ... [และคนอื่นๆ].

Pairat Prasongčhīn. by ไพรัช ประสงค์จีน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: MED WE 2015 656071] (1).

Open Library:
ʻAnusō̜n ngān chāpanakit sop Nāng Riu Sapphakit na mēn Wat Makutkasatriyārām 8 Tulākhom 2517. อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพนางริ้ว สรรพกิจ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม 8 ตุลาคม 2517.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim ʻAksō̜nprasœ̄t, 2517 [1974] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรประเสริฐ, 2517 [1974]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 1974 648091] (1).

Open Library:
ʻAnusō̜n nai kān phrarātchathān phlœ̄ng khunying Saʻāt Wichairātchasumon (Saʻāt Winitchaikun). อนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิง คุณหญิงสอาด วิชัยราชสุมนตร์ (สอาด วินิจฉัยกุล).

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Khurusaphā Lātphrāo, 2518 [1975] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2518 [1975]Other title: Khunying Saʻāt Wichairātchasumon (Saʻāt Winitchaikun) Other title: คุณหญิงสอาด วิชัยราชสุมนตร์ (สอาด วินิจฉัยกุล).Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 1975 670477] (1).

Open Library:
ʻAnusō̜n sadet phrarātchadamnœ̄n phrarātchathān phlœ̄ng sop sāttrāčhān kīattikhun nāiphǣt Nathī Rakphonlamư̄ang / อนุสรณ์เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง / คณะผู้จัดทำ ภานุพันธ์ ทรงเจริญ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ กีรติ เจริญชลวานิช.

Phānuphan Songčharœ̄n. Kīrati Čharœ̄nchonwānit. by ภานุพันธ์ ทรงเจริญ | กีรติ เจริญชลวานิช.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Bǭrisat Saibœ̄phrin Krup Čhamkat, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด, 2557 [2014]Other title: Nathī Rakphonlamư̄ang Other title: Sāttrāčhān kīattikhun nāiphǣt Nathī Rakphonlamư̄ang Other title: นที รักษ์พลเมือง | ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: MED WE 2014 630827] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 2014 630827] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)