ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 27 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ความเท็จและความจริงเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข / วิชัย โชควิวัฒน.

by วิชัย โชควิวัฒน | มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, 2553 [2010]Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3100 .ว623 2553 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3100 .ว623 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3100 .ว623 2553 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาวิเคราะห์พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย ไพศาล ลิ้มสถิตย์.

by ไพศาล ลิ้มสถิตย์, 2518-.

Edition: (ฉบับปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันพระปกเกล้า, 2550Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3075 .พ95 (1).

ห้องสมุด:
กระบวนการยุติธรรมเพื่อแพทย์ถูกฟ้องร้อง / อภิรมย์ เวชภูติ.

by อภิรมย์ เวชภูติ, 2492-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552 [2009]Other title: Justice process and physician litigation.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3100.5 .อ464 2552 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3075.ก31255ก4 2550 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3075.ก31255ก4 2550 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3075.ก31255ก4 2550 (3).

ห้องสมุด:
Rāng Phrarātchabanyat Khumkhrō̜ng Phūsīahāi čhāk Kānrapbō̜rikān Sāthāranasuk Phō̜.Sō̜.-- : khwāmhen læ khō̜sanœ̄nǣ / ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ.-- : ความเห็นและข้อเสนอแนะ / ผู้จัดทำ คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Thailand. Khana Thamngān Kānphatthanā Khunnaphāp Chīwit Sāthāranasuk læ Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phǣnngān Phatthanā Wichākān læ Konkai Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk dān Sukkhaphāp. by สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Phǣnngān Phatthanā Wichākān læ Konkai Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk dān Sukkhaphāp (KhǭKhǭSǭ.), 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.), 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2013 644973 (1).

ห้องสมุด:
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ; พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 / สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, 2553 [2010]Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: KPT3075 .ธ44 2553 (1).

ห้องสมุด:
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ : มิติทางกฎหมาย = [Legal aspects of the constitution on national health system] : ขอบเขตการปฎิบัติงานโครงการสังเคราะห์ความรู้ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย ไพศาล ลิ้มสถิตย์.

by ไพศาล ลิ้มสถิตย์, 2518-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550Other title: Legal aspects of the constitution on national health system.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3075 .พ953 (1).

ห้องสมุด:
Thammai phǣt čhưng thūk longthōt -- botrīan čhāk khadī čhariyatham Phǣtthaya saphā / ทำไมแพทย์จึงถูกลงโทษ --บทเรียนจากคดีจริยธรรมแพทยสภา / โดย สมศักดิ์ โล่ห์เลขา.

Somsak Lōlēkhā, by สมศักดิ์ โล่ห์เลขา, 2485-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Phǣtthaya saphā, 2558 [2015] Publication: นนทบุรี : แพทยสภา, 2558 [2015]Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: W44.JT3 .ส45 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: MED W 2015 656202 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: MED W 2015 656202 (2).

ห้องสมุด:
ความรับผิดในสัญญาให้บริการด้านการแพทย์ / โดย เพ็ญจันทร์ คล้ายเอี่ยม.

by เพ็ญจันทร์ คล้ายเอี่ยม, 2537-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: Contractual liability of the health service.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3100 .พ722 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2550Availability: Available for loan (8)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: KPT3075.ก31255ก4 2550ก (7), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2007 499196 (1).

ห้องสมุด:
การให้ความยินยอมในการรับบริการสาธารณสุขและความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรา 8 พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 : สรุปผลการเสวนาวิชาการ บทความวิชาการ ถาม-ตอบ การให้ความยินยอมตามมาตรา 8 พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 แนวปฏิบัติต่างประเทศเรื่องการให้ความยินยอมในการรับบริการสาธารณสุข / บรรณาธิการ แสวง บุญเฉลิมวิภาส และไพศาล ลิ้มสถิตย์.

by แสวง บุญเฉลิมวิภาส | ไพศาล ลิ้มสถิตย์, 2518-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3075.ก35255 ก65 2554 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3075.ก35255 ก65 2554 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3075.ก35255 ก65 2554 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: KPT3075.ก35255 ก65 2554 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3075.ก35255 ก65 2554 (1).

ห้องสมุด:
พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ : ธรรมนูญสุขภาพคนไทย ให้อะไรกับประชาชน / คณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (คปรส.).

by คณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : คณะอนุกรรมการ, [2546?]Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC .พ143 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 / รวบรวมโดย สุรศักดิ์ วาจาสิทธ์ ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3075.ก352545ก4 2546 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: KPT3075.ก352545ก4 2546 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3075.ก352545ก4 2546 (2).

ห้องสมุด:
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ; พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 / สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, 2552 [2009]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3075 .ธ44 2552 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: KPT3075 .ธ44 2552 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2009 545767 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ kotmāi læ khadī thāng kānphǣt samrap phǣt / คู่มือกฎหมายและคดีทางการแพทย์สำหรับแพทย์ / กระทรวงสาธารณสุข.

Thailand. Krasūang Sāthāranasuk. by กระทรวงสาธารณสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Rōngphim Samnakngān Phraphutthasātsanā hǣng Chāt, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: KPT3100.5 .ค747 2556 (1).

ห้องสมุด:
กฎระเบียบสำหรับนักบุกเบิกระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ / [รวบรวมโดย] สำนักกฎหมาย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.

by สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. สำนักกฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนัก, 2547Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: KPT3075.ก33 2547 (1).

ห้องสมุด:
กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2553 วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จังหวัดแพร่ / จัดทำโดย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกกฐินพระราชทาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2553 [2010]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3075.ก31255ก4 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2010 564602 (1).

ห้องสมุด:
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ; พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 / สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2012 623003 (1).

ห้องสมุด:
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพและความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรา 7 พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 : สรุปผลการเสวนาวิชาการ บทความวิชาการ ถาม-ตอบ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรา 7 พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 แนวปฏิบัติต่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ / บรรณาธิการ แสวง บุญเฉลิมวิภาส และไพศาล ลิ้่มสถิตย์.

by แสวง บุญเฉลิมวิภาส | ไพศาล ลิ้มสถิตย์, 2518-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3075.ก35255 ก64 2554 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3075.ก35255 ก64 2554 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: KPT3075.ก35255 ก64 2554 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3075.ก35255 ก64 2554 (1).

ห้องสมุด:
ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.-- สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว / จัดทำโดย สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักวิชาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2545 [2002]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3075.ก23 2545 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3075.ก23 2545 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544