ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 12 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Phrarātchabanyat Kānkhǣngkhan thāng Kānkhā Phō̜.Sō̜. 2542. พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542.

Thailand. Thailand. Krom Kānkhā Phāinai. Kō̜ng Nitikān. by ไทย | กรมการค้าภายใน. กองนิติการ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Nonthaburī] : Kō̜ng Nitikān Krom Kānkhā Phāinai, 2557 [2014] Publication: [นนทบุรี] : กองนิติการ กรมการค้าภายใน, 2557 [2014]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3220.ก312542ก4 2557 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 645224 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3220.ก312542ก4 2557 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489 / กรมการค้าภายใน กองนิติการ.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | กรมการค้าภายใน. กองนิติการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2551 [2008]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3325.5.ข5ก3 2551 (1).

ห้องสมุด:
Phrarātchabanyat Khūapkhum Phōkkhaphan Phō̜.Sō̜. 2495. พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495.

Thailand. Thailand. Krom Kānkhā Phāinai. Kō̜ng Nitikān. by ไทย | กรมการค้าภายใน. กองนิติการ.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: [Kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Nonthaburī] : Kō̜ng Nitikān Krom Kānkhā Phāinai, 2557 [2014] Publication: [นนทบุรี] : กองนิติการ กรมการค้าภายใน, 2557 [2014]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3276.ก312495ก4 2557 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 645997 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3276.ก312495ก4 2557 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และประกาศ คำสั่ง ปี 2555 / กองนิติการ กรมการค้าภายใน.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | กรมการค้าภายใน. กองนิติการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2555 [2012]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3210.ก28 2555 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT3210.ก28 2555 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3210.ก28 2555 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 : ประกาศ ระเบียบ และคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง / กองนิติการ กรมการค้าภายใน.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | กรมการค้าภายใน. กองนิติการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3210.ก312542ก4 2554 (1).

ห้องสมุด:
แผนภูมิสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 = Summary chart Trade Competition Act, B.E. 2542 (1999) / กองนิติการ กรมการค้าภายใน.

by กรมการค้าภายใน. กองนิติการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2542Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC .ผ83354 (1).

ห้องสมุด:
Phrarātchabanyat wādūai rākhā sinkhā læ bō̜rikān Phō̜.Sō̜. 2542 læ prakāt khamsang pī 2557 / พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และประกาศ คำสั่ง ปี 2557 / กองนิติการ กรมการค้าภายใน.

Thailand. Thailand. Krom Kānkhā Phāinai. Kō̜ng Nitikān. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | กรมการค้าภายใน. กองนิติการ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Kō̜ng, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2557 [2014]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3210.ก312542ก4 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 635487 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: LAW KPT 2014 635487 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3210.ก312542ก4 2557 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และประกาศ คำสั่ง ปี 2556 / กองนิติการ กรมการค้าภายใน.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | กรมการค้าภายใน. กองนิติการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2556 [2013]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3210.ก28 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3210.ก28 2556 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT3210.ก28 2556 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3210.ก28 2556 (1).

ห้องสมุด:
Phrarātchabanyat Māttrā Chang Tūang Wat Phō̜.Sō̜. 2542 / พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 / จัดพิมพ์โดย กองนิติการ กรมการค้าภายใน.

Thailand. Thailand. Krom Kānkhā Phāinai. Kō̜ng Nitikān. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | กรมการค้าภายใน. กองนิติการ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Kō̜ng, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2557 [2014]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3257.ก28 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 635836 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: LAW KPT 2014 635836 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3257.ก28 2557 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495 / กองนิติการ กรมการค้าภายใน.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | กรมการค้าภายใน. กองนิติการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2549 [2006]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3276.ก312495ก4 2549 (1).

ห้องสมุด:
รวมกฎหมายกรมการค้าภายใน / กองนิติการ กรมการค้าภายใน.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | กรมการค้าภายใน. กองนิติการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2553 [2010]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT914.7 2553 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544