ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 45 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2551Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ย734 2551 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน.

by สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2548Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ข526 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ข526 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ข526 (1).

ห้องสมุด:
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต [วีดิทัศน์] / บรรยายโดย กล้าณรงค์ จันทิก.

by กล้าณรงค์ จันทิก.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการปริญญาโทสำหรับนักบริหาร สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .ก463ก64 (1). :

พัฒนาการองค์กรอิสระในประเทศไทย กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. / สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกำกับและตรวจสอบ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 พ615 2550 (1).

ห้องสมุด:
มาตรการ-กลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / รวบรวมโดย ศูนย์อำนวยการและประสานงานเครือข่ายป้องกันการทุจริตแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

by ศูนย์อำนวยการและประสานงานเครือข่ายป้องกันการทุจริตแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : ศูนย์, [2547?]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT4516 .ม634 (1).

ห้องสมุด:
ฉันไม่คิดโกง : บทความที่ชนะการประกวด เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริต / บรรณาธิการ รัชนิศ เกียรติภิญโญ.

by สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2551Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ฉ634 2551 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ฉ634 2551 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ฉ634 2551 (1).

ห้องสมุด:
แนวการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ / โดย เจริญ เจษฎาวัลย์.

by เจริญ เจษฎาวัลย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : บริษัท พอดี จำกัด, 2550-Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 จ746 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 จ746 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 จ746 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 จ746 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 จ746 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 จ746 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2552-2555 / โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม.

by สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ย735 2552 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PLSC JQ 2009 605992 (1).

ห้องสมุด:
โครงการวิจัยการศึกษาแนวทางความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต : สรุปผลการวิจัย / จัดทำโดย อภิชัย พันธเสน.

by อภิชัย พันธเสน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2552?]Other title: การศึกษาแนวทางความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: 093/2553 (1).

ห้องสมุด:
บทความวิชาการเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริต / บรรณาธิการ ซาเล็ม อุสตัส.

by ซาเล็ม อุสตัส.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักป้องกันการทุจริต 2 สำนักงานป.ป.ช., [2550?]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 บ32 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ : อดีต ปัจจุบัน อนาคต / โดย วิชา มหาคุณ.

by วิชา มหาคุณ, 2489- | สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์, 2552Availability: No items available : Checked out (1).

ห้องสมุด:
โครงการประเมินสถานการณ์ด้านการทุจริตในประเทศไทย = An assessment of the corruption situation in Thailand : [รายงานการวิจัย] / โดย เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ... [และคนอื่น ๆ].

by เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2553 [2010]Other title: Assessment of the corruption situation in Thailand.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ค9431 2553 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใสสะอาด : เอกสารวิชาการ / ทีมงานโครงการวิจัย ประนอม แสงแก้ว ... [และคนอื่นๆ].

by ประนอม แสงแก้ว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, 2548Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ก6315 (1).

ห้องสมุด:
การพิจารณาสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แทนตำแหน่งที่ว่างของคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ : รายงาน.

by คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2546Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ก636 (1).

ห้องสมุด:
กระบวนการยุติธรรมกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปชั่น[สะกดผิด]ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = [Justice process and the prevention and suppression of corrupt practices within the Local Administrative Organizations (LAOs)] / โดย อมร เลาหมนตรี.

by อมร เลาหมนตรี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2551Other title: กระบวนการยุติธรรมกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | Justice process and the prevention and suppression of corrupt practices within the Local Administrative Organizations (LAOs).Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JS7153.8 .อ44 (1).

ห้องสมุด:
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย ฉบับวิชาการ / บรรณาธิการ ทนงศักดิ์ ม่วงมณี.

by ทนงศักดิ์ ม่วงมณี, 2502- | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ม634 2556 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ม634 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ม634 2556 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544