ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 65 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 / ผู้เรียบเรียง ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2732 .พ464 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2732 .พ464 (1).

ห้องสมุด:
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.-- สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว / จัดทำโดย ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2543 [2000]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3485.ก23 2543 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3485.ก23 2543 (1).

ห้องสมุด:
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / จัดทำโดย ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2543Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2064.5254.ก6 2543 (1).

ห้องสมุด:
คณะกรรมการการเลือกตั้ง / โดย ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2544Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 090/2552 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ร่างพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่-- ) พ.ศ.-- สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว / จัดทำโดย ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2543 [2000]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3344.ก23 2543 (1).

ห้องสมุด:
ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.-- รัฐสภาลงมติเห็นชอบแล้ว / ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2544 [2001]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT940.ก23 2544 (1).

ห้องสมุด:
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา / จัดทำโดย ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2541Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 ก638 (1).

ห้องสมุด:
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา / ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2544 [2001]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: 045/2555 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: 045/2555 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 045/2555 (1).

ห้องสมุด:
ร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ.-- สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว / จัดทำโดย ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2543 [2000]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT843.3.ก23 2543 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT843.3.ก23 2543 (1).

ห้องสมุด:
ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.-- สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว / จัดทำโดย ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2543 [2000]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3425.ก23 2543 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3425.ก23 2543 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 / ผู้เรียบเรียง ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2543Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2977.4 .พ46 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2537 / ผู้เรียบเรียง ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2539Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT971.ก28 2537 (1).

ห้องสมุด:
ร่างพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.-- สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว / จัดทำโดย ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2543 [2000]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2524.ก23 2543 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2524.ก23 2543 (1).

ห้องสมุด:
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ.-- ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ พ.ศ.-- ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ.-- ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ.-- สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว / จัดทำโดย ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2543 [2000]Other title: ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ พ.ศ.-- | ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ.-- | ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ.--.Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4660.ก23 2543 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4660.ก23 2543 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551 : พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของรัฐสภา (ก.ป. 101/2553) / สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2553 [2010]Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: 186/2555 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2010 598586 (2).

ห้องสมุด:
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ / โดย ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2543Availability: Available for loan (9)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JC571 .ค362 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC571 .ค362 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JC571 .ค362 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC571 .ค362 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC571 .ค362 (2).

ห้องสมุด:
รวมกฎหมายสมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประจำปีพุทธศักราช 2549, 2550 และ 2551) / จัดทำโดย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2551Availability: Available for loan (27)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT68 .ท95 ล. 1 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT68 .ท95 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT68 .ท95 (6), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT68 .ท95 (6), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT68 .ท95 (6).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544