ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 16 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ที่นี่-- สถานีคดีปกครอง. [1].

by สำนักงานศาลปกครอง. กองการประชาสัมพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2735 .ท63 2555 ล. 1 (2).

ห้องสมุด:
คดีปกครองเกี่ยวกับการละเลยหรือล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครอง = Administrative case relating to neglect or delay of administrative duties / โดย สรีรัตน์ หมวดเมือง.

by สรีรัตน์ หมวดเมือง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: Administrative case relating to neglect or delay of administrative duties.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2735 .ส46 (1).

ห้องสมุด:
Thī nī-- sathānī khadī pokkhrō̜ng. 3 / ที่นี่-- สถานีคดีปกครอง. 3 / จัดทำโดย สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง.

Thailand. Sān Pokkhrō̜ng. Samnak Prachāsamphan. by สำนักงานศาลปกครอง. สำนักประชาสัมพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2735 .ท63 2557 ล. 3 (1).

ห้องสมุด:
Thī nī-- sathānī khadī pokkhrō̜ng. 4 / ที่นี่-- สถานีคดีปกครอง. 4 / จัดทำโดย สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง.

Thailand. Sān Pokkhrō̜ng. Samnak Prachāsamphan. by สำนักงานศาลปกครอง. สำนักประชาสัมพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2558 [2015]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2735 .ท63 2558 ล. 4 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2735 .ท63 2558 ล. 4 (1).

ห้องสมุด:
ที่นี่-- สถานีคดีปกครอง.

by สำนักงานศาลปกครอง. กองการประชาสัมพันธ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กองการประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง, 2548-Other title: สารานุกรมชาวบ้านชุดที่นี่-- สถานีคดีปกครอง.Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2735 .ท63 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2735 .ท63 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2735 .ท63 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2735 .ท63 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2735 .ท63 (3).

ห้องสมุด:
ที่นี่-- สถานีคดีปกครอง. 2.

by สำนักงานศาลปกครอง. กองการประชาสัมพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2735 .ท63 2555 ล. 2 (2).

ห้องสมุด:
Thīnī-- sathānī khadī pokkhrō̜ng. [1] / ที่นี่-- สถานีคดีปกครอง. [1] / จัดทำโดย สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง.

Thailand. Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng. Samnak Kānprachāsamphan. by สำนักงานศาลปกครอง. สำนักประชาสัมพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 9, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2735 .ท63 2556 ล. 1 (1).

ห้องสมุด:
Thī nī-- sathānī khadī pokkhrō̜ng. 2 / ที่นี่-- สถานีคดีปกครอง. 2 / สำนักงานศาลปกครอง.

Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng. Samnak Prachāsamphan. by สำนักงานศาลปกครอง. กองการประชาสัมพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Edition: Phim khrang thī 8. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Prachāsamphan Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง, 2557 [2014]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2735 .ท63 2557 ล. 2 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2735 .ท63 2557 ล. 2 (1).

ห้องสมุด:
Thīnī-- sathānī khadī pokkhrō̜ng / ที่นี่-- สถานีคดีปกครอง. [1] / จัดทำโดย สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง.

Thailand. Sān Pokkhrō̜ng. Samnak Kānprachāsamphan. by สำนักงานศาลปกครอง. สำนักประชาสัมพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10.Edition: Phim khrang thī 10. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Samnak, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2557 [2014]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2735 .ท63 2557 ล. 1 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2735 .ท63 2557 ล. 1 (1).

ห้องสมุด:
คดีปกครองที่สำคัญเกี่ยวกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น / โดย อนุชา ฮุนสวัสดิกุล.

by อนุชา ฮุนสวัสดิกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2547Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2735 .อ37 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2735 .อ37 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2735 .อ37 (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาหลักกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ในคดีปกครองประเภทสิ่งแวดล้อม การผังเมือง อาคาร โรงงาน และเหตุเดือดร้อนรำคาญ / ภานุพันธ์ ชัยรัต.

by ภานุพันธ์ ชัยรัต, 2493-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2460 .ภ63 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2460 .ภ63 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2460 .ภ63 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2460 .ภ63 (3).

ห้องสมุด:
ปัญหาเกี่ยวกับการฟ้องคดีปกครองระหว่างหน่วยงานทางปกครอง / โดย สุธาสินี เซี้ยงชัยงาม.

by สุธาสินี เซี้ยงชัยงาม, 2521-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: Problems concerning filing administrative case between administrative authorities.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2735 .ส736 (1).

ห้องสมุด:
อุทาหรณ์คดีปกครอง : รวมบทความจากคอลัมน์หนังสือพิมพ์ / สุชาติ เวโรจน์.

by สุชาติ เวโรจน์ | มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง, 2549 [2006]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2735 .ส726 2549 (1).

ห้องสมุด:
สาระน่ารู้เกี่ยวกับศาลปกครอง [วีดิทัศน์].

by สำนักงานศาลปกครอง. สำนักเผยแพร่และประชาสัมพันธ์.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง, [2551?]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ส63362 (1). :

Sāra khadī : botrīan chīwit čhāk khadī pokkhrō̜ng [videorecording] / สาระคดี : บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง [วีดิทัศน์] / สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง.

Thailand. Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng. Samnak Prachāsamphan. by สำนักงานศาลปกครอง. สำนักประชาสัมพันธ์.

Material type: Sound Sound; Literary form: Publication: [Krung Thēp... ] : Samnak, [2556?] [2013?] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, [2556?] [2013?]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG 2013 713030 (1). :

ห้องสมุด:
Kānfō̜ng khadī pokkhrō̜ng kīeokap kānkratham khō̜ng nūaingān khō̜ng rat thī kō̜ hai kœ̄t kānkatso̜ chāihāt nai Prathēt Thai = A prosecution of state regarding beach erosion in Thailand / การฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานของรัฐที่ก่อให้เกิดการกัดเซาะชายหาดในประเทศไทย = A prosecution of state regarding beach erosion in Thailand / จันทจิรา เอี่ยมมยุรา, อารยา สุขสม, สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง.

Čhančhirā ʻĪammayurā. Araya Sooksom, Somprātthanā Ritphring. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by จันทจิรา เอี่ยมมยุรา | อารยา สุขสม, 2524- | สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2562 [2019] Publication: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2562 [2019]Other title: Prosecution of state regarding beach erosion in Thailand.Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2735 .จ63 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2735 .จ63 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2735 .จ63 2562 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544