ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 147 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวโรกาส เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา / [รวบรวมโดย] สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470- | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.5 .ภ74 (1).

ห้องสมุด:
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการศึกษาในปี พ.ศ. 2511.

by ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, กระทรวงศึกษาธิการ, 2513Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.5 .ภ7 2511 (1).

ห้องสมุด:
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน.

by ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, นครหลวงกรุงเทพธนบุรี, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.5 .ภ72 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ ตั้งแต่ พุทธศักราช 2498-2508.

by ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์พระจันทร์, 2516Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.5 .ภ7 2498-08 (1).

ห้องสมุด:
พระราชดำรัส : พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2534 = Royal speech : given to the royal birthday anniversary wednesday, 4 december 1991 / พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช.

by ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ จำกัด, 2535Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.ภ7 พ45 (2).

ห้องสมุด:
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน.

by ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, 2513?Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.5 .ภ73 2513 (1).

ห้องสมุด:
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส.

by ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะทำงาน โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ, 2527Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.5 .ภ73 2527 (1).

ห้องสมุด:
คำสอนของพ่อ / พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.

by ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2544Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN6129 .ภ72 (1).

ห้องสมุด:
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชกับเนติบัณฑิตยสภา : ฉบับเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี.

by เนติบัณฑิตยสภา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา, 2550Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 พ44725 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DS570.3.ภ7 พ44725 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.3.ภ7 พ44725 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DS570.3.ภ7 พ44725 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.3.ภ7 พ44725 (2).

ห้องสมุด:
พระราชดำรัส : พระราชทานเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540 : คู่มือการดำเนินชีวิตสำหรับประชาชน ปี 2541 และ ทฤษฎีใหม่ / [พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช].

by ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์, 2541Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ภ743พ45 (3).

ห้องสมุด:
ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับอุดมศึกษาที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2521 ถึงเดือนสิงหาคม 2530 / พระบาทสมเด็จพระฯ ภูมิพลอดุลยเดช.

by ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2531Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.5 .ภ682 (1).

ห้องสมุด:
พระบรมราโชวาท / ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ.

by ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2546?]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ภ743พ42 (2).

ห้องสมุด:
84 พรรษา ราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2554 [2011]Other title: แปดสิบสี่พรรษา ราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น.Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7ก179 2554 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.3.ภ7ก5 2554 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DS570.3 .ภ7ก5 2554 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.3 .ภ7ก5 2554 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS570.3 .ภ7ก5 2554 (1).

ห้องสมุด:
พระราชดำรัสพระราชทานแก่สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ณ ศาลาดุสิดาลัย วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2540 = His Majesty the King's remarks given to members of the Constitution Drafting Assembly at the Dusidalai Hall, Saturday, January 18, 1997.

by ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470- | สภาร่างรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สภาร่างรัฐธรรมนูญ, 2540Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ภ743พ445 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการสหกรณ์ใต้เบื้องพระยุคลบาท : พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / จัดทำโดย กรมส่งเสริมสหกรณ์.

by ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470- | กรมส่งเสริมสหกรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2550Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN6129 .ภ722 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: PN6129 .ภ722 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: PN6129 .ภ722 (1).

ห้องสมุด:
พระบรมราชโชวาทและพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2495-2542 / คณะทำงาน อนินทิตา แสนศักดิ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470- | อนินทิตา แสนศักดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง, 2549 [2006]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
ในหลวงกับพระจอมเกล้าลาดกระบัง / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

by พระจอมเกล้าลาดกระบังนิทรรศน์ 49 : เทิดไท้ 60 ปี ครองราชย์ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย (2549 : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2549Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 พ414 2549 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544