ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 29 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รวมบทสรุปสำหรับผู้บริหารรายงานการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ... / จัดทำโดย สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการ วุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักวิชาการ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานวิจัยและข้อมูล สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2550-Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: H62.5.ท9 ร543 2546 (3).

ห้องสมุด:
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.-- (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) / สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักวิชาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2546 [2003]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1542.ก23 2546 (1).

ห้องสมุด:
ฐานข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับรัฐสภาไทย [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / จัดทำโดย กลุ่มงานวิจัยและข้อมูล สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักวิชาการ.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่ม, 2555 [2012]Availability: Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG2031 (1). :

ห้องสมุด:
ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.-- (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) : เอกสารประกอบการพิจารณา / สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักวิชาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2546 [2003]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT926.2.ล62ก2 2546 (1).

ห้องสมุด:
ร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่-- ) พ.ศ.-- (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) / สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักวิชาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2545 [2002]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3424.ก23 2545 (1).

ห้องสมุด:
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.-- (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) / สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักวิชาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2546 [2003]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1520.ก23 2546 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.-- (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) / สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักวิชาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2546 [2003]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1529.ก23 2546 (1).

ห้องสมุด:
ร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.-- (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) / สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักวิชาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2546 [2003]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3140.ก23 2546 (1).

ห้องสมุด:
ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่-- ) พ.ศ.-- (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) / สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักวิชาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2545 [2002]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3135.ก23 2545 (1).

ห้องสมุด:
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.-- (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) / สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักวิชาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2545 [2002]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1221.ห84ก2 2545 (1).

ห้องสมุด:
ร่างพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.-- (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) / สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักวิชาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2545 [2002]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3424.5.ก23 2545 (1).

ห้องสมุด:
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.-- (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) / สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักวิชาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2546 [2003]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3147.ก23 2546 (1).

ห้องสมุด:
Rūam sarup sāra samkhan khō̜ng kotmāi thī phān kānphičhāranā khō̜ng Saphā Nitibanyat hǣng Chāt pračham pī Phō̜.Sō̜. 2559 / čhattham dōi Khana Kammakān Wichākān khō̜ng Saphā Nitibanyat hǣng Chāt. รวมสรุปสาระสำคัญของกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 / จัดทำโดย คณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ.

Khana Kammakān Wichākān khō̜ng Saphā Nitibanyat hǣng Chāt. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Wuthisaphā. Samnak Wichākān. by คณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักวิชาการ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Fāi Lēkhānukān Samnak Wichākān Samnakngān Lēkhāthikān Wutthisaphā Patibat Nāthī Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Nitibanyat hǣng Chāt, [2561] [2018] Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายเลขานุการ สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, [2561] [2018]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT15 .ร5462 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT15 .ร5462 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT15 .ร5462 2561 (2).

ห้องสมุด:
ร่างพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ (ฉบับที่-- ) พ.ศ.-- (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) / สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักวิชาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2546 [2003]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3423.5.ร92ก2 2546 (1).

ห้องสมุด:
ร่างพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.-- (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) / สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักวิชาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2545 [2002]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT701.น6ก2 2545 (1).

ห้องสมุด:
ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ.-- สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว / จัดทำโดย สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักวิชาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2545 [2002]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT940.ก23 2545 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544