ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 74 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ประชากรศาสตร์และประชาวรรณา (Population studies and demography)

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2528Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB871 .ส73 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB871 .ส73 ล.1 (6).

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม = Environmental economics / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC79.ส6 ศ745 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC79.ส6 ศ745 ล. 1 (2).

ห้องสมุด:
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น = Principles of economics / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Edition: (ฉบับปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB180 .ส65 2539 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB180 .ส65 2539 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB180 .ส65 2539 ล. 1 (4).

ห้องสมุด:
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (Principles of economics)

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2525Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB180 .ส65 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB180 .ส65 ล. 1 (6).

ห้องสมุด:
สถิติประยุกต์และวิธีการวิจัย (Applied statistics and research methodology).

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2528-2529Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: Q180.55.ว6 ส7 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: Q180.55.ว6 ส7 ล. 1 (6).

ห้องสมุด:
การพัฒนาและความจำเริญทางเศรษฐกิจ (Economic growth and development)

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2527Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD85 .ส7 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD85 .ส7 ล.1 (6).

ห้องสมุด:
เศรษฐมิติ (Econometries).

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2529-2530Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB139 .ส725 (4), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HB139 .ส725 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB139 .ส725 ล.1 (5). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
สถาบันการเงินและการลงทุน = Financial institution and investment / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548Other title: Financial institution and investment.Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG173.6 .ส36 (4), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG173.6 .ส36 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG173.6 .ส36 ล. 1 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์แรงงานและแรงงานสัมพันธ์ (Labor economic and relations).

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2527Availability: Available for loan (20)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD4901 .ส73 (6), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD4901 .ส73 ล.1 (14).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน = Project and program analysis / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Edition: (ฉบับปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547Other title: Project and program analysis.Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD69.ค9 ก63 2547 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD69.ค9 ก63 2547 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD69.ค9 ก63 2547 ล. 1 (4).

ห้องสมุด:
ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ = Professional experience in economics / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550Other title: Professional experience in economics.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB71 .ป44 2547 ล. 1 (2).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค = Macroeconomic theory / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB180 .ท452 ล. 1 (2).

ห้องสมุด:
Lak sētthasāt bư̄angton = Principles of economics. [lem 1], nūai thī 1-8 / หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น = Principles of economics. [เล่ม 1], หน่วยที่ 1-8 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Sētthasāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Edition: ปรับปรุงครั้งที่ 1, พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Prapprung khrang thī 1, phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2541 [1998] Publication: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541 [1998]Other title: Principles of economics.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB180 .ส65 2541 ล. 1 (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม (Welfare and environment economics).

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2528Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB99.3 .ส738 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB99.3 .ส738 ล. 1 (10).

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ = Natural resource economics / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC85 .ศ745 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC85 .ศ745 ล. 1 (3).

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม = Industrial economics and industrial development / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548Availability: Available for loan (15)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2326 .ศ745 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD2326 .ศ745 (9), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD2326 .ศ745 ล. 1 (4).

ห้องสมุด:
การพัฒนาและความจำเริญทางเศรษฐกิจ : แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา (Economic growth and development)

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2527Availability: Available for loan (6)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD85 .ส73 (6).

ห้องสมุด:
Prawat læ latthi sētthakit = Economics history and history of economic thoughts : ʻēkkasān kānsō̜n chut wichā. nūai thī 1-8 / ประวัติและลัทธิเศรษฐกิจ = Economics history and history of economic thoughts : เอกสารการสอนชุดวิชา. หน่วยที่ 1-8 / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Sētthasāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, ฉบับปรับปรุง.Edition: Phim khrang thī 5, chabap prapprung. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Nonthaburī] : Rōngphim Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2543 [2000] Publication: [นนทบุรี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543 [2000]Other title: Economics history and history of economic thoughts.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC21.ส7 2543 ล. 1 (1).

ห้องสมุด:
คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ = Mathematical economics and econometrics for business. [เล่ม 1], หน่วยที่ 1-7 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549Other title: Mathematical economics and econometrics for business.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB135 .ค362 2549 ล. 1 (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม = Natural resource and environmental economics / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548-2549Other title: Natural resource and environmental economics.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC85 .ศ746 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC85 .ศ746 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC85 .ศ746 ล. 1 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544