ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 47 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ครูภูมิปัญญาไทย [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by ประพจน์ ภู่ทองคำ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Availability: Available for reference (4)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG876 (4). :

เทคนิคการจัดการเรียนการสอน [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by ประพจน์ ภู่ทองคำ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Availability: Available for reference (5)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG868 (5). :

ธนาคารสมองขุมพลังปัญญาพัฒนาการเรียนรู้ [วีดิทัศน์] : โรงเรียนบ้านสามขา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ; เพลินเรียนรู้ที่ปูนลำปาง : บริษัทปูนซิเมนต์ไทยลำปาง จำกัด / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by ประพจน์ ภู่ทองคำ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG821 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG821 (1). :

วัดกับการจัดการศึกษา [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by ประพจน์ ภู่ทองคำ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG878 (2). :

สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by ประพจน์ ภู่ทองคำ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG879 (1). :

พิพิธภัณฑ์และอุทยานการเรียนรู้ [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by ประพจน์ ภู่ทองคำ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG883 (1). :

แหล่งเรียนรู้ [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by ประพจน์ ภู่ทองคำ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547Availability: Available for reference (4)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG875 (4). :

C-CHEPS สร้างปัญญาเรียนรู้งาน [วีดิทัศน์] : บริษัทในเครือเคมีภัณฑ์ซิเมนต์ไทย ; สานฝันการเรียนรู้จากพี่สู่น้อง : บริษัทในเครือเคมีภัณฑ์ซิเมนต์ไทย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by ประพจน์ ภู่ทองคำ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG898 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG898 (1). :

สึนามิ/ดับไฟใต้ [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by ประพจน์ ภู่ทองคำ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG880 (1). :

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by ประพจน์ ภู่ทองคำ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG881 (1). :

เด็กความสามารถพิเศษ [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by ประพจน์ ภู่ทองคำ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG820 (1). :

ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by ประพจน์ ภู่ทองคำ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG885 (1). :

สู่มหาวิทยาลัยชีวิต [วีดิทัศน์] : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ ; เรียนรู้สู่สากลที่ดรุณสิกขาลัย : โรงเรียนดรุณสิกขาลัย กรุงเทพฯ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by สุรนุช ธงศิลา | ประพจน์ ภู่ทองคำ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG822 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG822 (1). :

โรงเรียนในโรงงาน [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by ประพจน์ ภู่ทองคำ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG896 (1). :

ภูมิปัญญาไทยพลังปัญญาจากชุมชนเพื่อการเรียนรู้. 9, ปัญญา-สมุนไพร-พึ่งตนเอง [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; อำนวยการผลิต สุชาติ สุชาติเวชภูมิ, เผชิญ ขำโพธิ์.

by สุชาติ สุชาติเวชภูมิ | เผชิญ ขำโพธิ์ | ประกอบ อุบลขาว | เจือ บุญไชยสุริยา | ประพจน์ ภู่ทองคำ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2546Other title: ปัญญา-สมุนไพร-พึ่งตนเอง.Availability: Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG894 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG894 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG894 (1). :

ภูมิปัญญาไทยพลังปัญญาจากชุมชนเพื่อการเรียนรู้. 2, ครูบาสร้างปัญญาพึ่งพาตนเอง [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; อำนวยการผลิต สุชาติ สุชาติเวชภูมิ, เผชิญ ขำโพธิ์.

by สุชาติ สุชาติเวชภูมิ | เผชิญ ขำโพธิ์ | สุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์, 2491- | ประพจน์ ภู่ทองคำ | อมรวิชช์ นาครทรรพ | สุขุม อัตวาวุฒิชัย | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2545Other title: ครูบาสร้างปัญญาพึ่งพาตนเอง.Availability: Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG887 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG887 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG887 (1). :

หนังสือเล่มแรก [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by ประพจน์ ภู่ทองคำ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG882 (1). :

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by ประพจน์ ภู่ทองคำ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG884 (1). :

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544