ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 30 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
แนวทางการพัฒนาสวัสดิการโดยรัฐสำหรับสตรีหม้ายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ / โดย ธีรศักดิ์ พงศ์ปริตร.

by ธีรศักดิ์ พงศ์ปริตร, 2507-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: Guidelines for state welfare development for widows of victims from the unrest in the three Southern Provinces.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ1058.5.ท9 ธ645 (1).

ห้องสมุด:
อานันท์ ปันยารชุนกับการสร้างสันติสุขในภาคใต้ [วีดิทัศน์] : ปาฐกถาพิเศษ.

by อานันท์ ปันยารชุน, 2475-.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2548Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .อ566อ63 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .อ566อ63 (1), Professor Direk Jayanama Library Not for loanCall number: CDG .อ566อ63 (1). :

Kānkǣkhai panhā čhangwat chāidǣn tai nai mummō̜ng khō̜ng Samākhom Nakpokkhrō̜ng hǣng Prathēt Thai. [Lēm 1] / การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ในมุมมองของสมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย. [เล่ม 1] / โดย สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย

Samākhom Nakpokkhrō̜ng hǣng Prathēt Thai. by สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samākhom, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS588.ต9 ก62 2556 ล.1 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS588.ต9 ก62 2556 ล.1 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DS588.ต9 ก62 2556 ล.1 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS588.ต9 ก62 2556 ล.1 (1).

ห้องสมุด:
การก่อความไม่สงบร่วมสมัย = Contemporary insurgency / สุรชาติ บำรุงสุข.

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2551Other title: Contemporary insurgency.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: 037/2552 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 037/2552 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DOC 2008 512402 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2008 512402 (1).

ห้องสมุด:
การต่อต้านการก่อความไม่สงบ = Counterinsurgency / สุรชาติ บำรุงสุข.

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550Other title: Counterinsurgency.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส74354ก6426 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ส74354ก6426 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2007 502032 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2007 502032 (1).

ห้องสมุด:
การก่อความไม่สงบร่วมสมัย / สุรชาติ บำรุงสุข.

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV6431 .ส732111 2554 (1).

Songkhrām læ kānčhēračhā nai Phāk Tai = War and negotiation in the South / สงครามและการเจรจาในภาคใต้ = War and negotiation in the South / สุรชาติ บำรุงสุข.

Surachāt Bamrungsuk. by สุรชาติ บำรุงสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp ... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2557 [2014]Other title: War and negotiation in the South.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2014 634382 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2014 634382 (1).

ห้องสมุด:
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียในกรณีความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย / โดย พันเอก เอกรัตน์ ช้างแก้ว.

by เอกรัตน์ ช้างแก้ว, 2507-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575.5.ม6 อ724 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS575.5.ม6 อ724 (1).

ห้องสมุด:
Kānkǣkhai panhā čhangwat chāidǣn tai nai mummō̜ng khō̜ng Samākhom Nakpokkhrō̜ng hǣng Prathēt Thai. Lēm 2 / การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ในมุมมองของสมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย. เล่ม 2 / โดย สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย

Samākhom Nakpokkhrō̜ng hǣng Prathēt Thai. by สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samākhom, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS588.ต9 ก62 2557 ล. 2 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS588.ต9 ก62 2557 ล. 2 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS588.ต9 ก62 2557 ล. 2 (1).

ห้องสมุด:
Chīwit lang ʻitsaraphāp = Life after freedom / ชีวิตหลังอิสรภาพ = Life after freedom / ทีมงานเครือข่ายผดุงธรรมเพื่อสันติ (JOP).

Justice for Peace. Mūnnithi ʻĒchīa. by เครือข่ายผดุงธรรมเพื่อสันติ | มูลนิธิเอเชีย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Mūnnithi ʻĒchīa, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิเอเชีย, 2559 [2016]Other title: Life after freedom.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ก926 ช656 2559 (1).

ห้องสมุด:
การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย = Insurgency in Southern Thailand / สุรชาติ บำรุงสุข.

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Edition: (พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2551Other title: Insurgency in Southern Thailand.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส74354ก64 2551 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ส74354ก64 2551 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2008 510195 (1).

ห้องสมุด:
คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) กับการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ [วีดิทัศน์] : การบรรยายทางวิชาการ / โดย อานันท์ ปันยารชุน.

by อานันท์ ปันยารชุน, 2475-.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายเทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหว ส่วนสื่อประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาัสัมพันธ์, 2548Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .อ566ค36 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .อ566ค36 (1), Professor Direk Jayanama Library Not for loanCall number: CDG .อ566ค36 (1). :

Miti mai nai kānkō̜kānrāi = New dimensions in terrorism / มิติใหม่ในการก่อการร้าย = New dimensions in terrorism / สุรชาติ บำรุงสุข.

Surachāt Bamrungsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. Thailand. Samnak Khāokrō̜ng hǣng Chāt. Sathāban Kānkhāokrō̜ng. by สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. สถาบันการข่าวกรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2558 [2015]Other title: New dimensions in terrorism.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2015 657794 (2).

ห้องสมุด:
Santiphāp nai mō̜k khwan / สันติภาพในหมอกควัน / เฟาซ์ เฉมเร๊ะ

Fao Chēmrae. Mahāwitthayālai Songkhlā Nakharin. Sathāban Santisưksā. Khrōngkān Sœ̄msāng Khwāmkhēmkhæng læ Kānmī Sūanrūam nai Phāk Tai Khō̜ng Prathēt Thai. by เฟาซ์ เฉมเร๊ะ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันสันติศึกษา | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Songkhlā : Sathāban Santisưksā Mahāwitthayālai Songkhlā Nakharin, 2559 [2016] Publication: สงขลา : สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JZ5584.ท9 ฟ72 2559 (1).

ห้องสมุด:
Kānkǭ khwāmmaisangop nai Phāk Tai = Insurgency in Southern Thailand / การก่อความไม่สงบในภาคใต้ = Insurgency in Southern Thailand / สุรชาติ บำรุงสุข.

Surachāt Bamrungsuk. by สุรชาติ บำรุงสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 5, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp ... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2554 [2011] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2554 [2011]Other title: Insurgency in Southern Thailand.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2011 652861 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DOC 2011 652861 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2011 652861 (2).

ห้องสมุด:
Panhā kānkō̜ khwāmmaisangop nai phư̄nthī čhangwat chāidǣn phāk tai : khwāmkhatyǣng thī mī kānchai 'āwut (armed conflict) kānkō̜kānrāi (terrorism) læ nǣothāng kānkǣkhai panhā / ปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ (armed conflict) การก่อการร้าย (terrorism) และแนวทางการแก้ไขปัญหา / โดย พลตรี วีระศักดิ์ นาทะสิริ.

Wīrasak Nāthasiri. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n. Klumngān Khana Kammāthikān Kānthahān. by วีระศักดิ์ นาทะสิริ | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการทหาร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp...: Samnak Kammāthikān 2 Klumngān Khana Kammāthikān Kānthahān, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ: สำนักกรรมาธิการ 2 กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการทหาร, 2557 [2014]Other title: Rāingān phon kānsưksā Khana ʻAnukammāthikān Phičhāranā Sưksā Nǣothāng Kānkǣkhai Panhā Kānkō̜ Khwāmmaisangop nai Phư̄nthī Čhangwat Chāidǣn Phāk Tai nai Khana Kammāthikān Kānthahān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n (rawāng wanthī 16 Phrưtsačhikāyon 2555 - wanthī 9 Thanwākhom 2556) Other title: รายงานผลการศึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร (ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 - วันที่ 9 ธันวาคม 2556).Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV6433.ท9 ว637 2557 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HV6433.ท9 ว637 2557 (3).

ห้องสมุด:
Deepsouth bookazine เรียนรู้และเข้าใจชายแดนใต้. ล. 2, สงครามความคิด : การต่อสู้ยืดเยื้อ / บรรณาธิการ มูฮำมัดอายุบ ปาทาน, อภิวัจ สุปรีชาวุฒิพงศ์.

by มูฮำมัดอายุบ ปาทาน | อภิวัจ สุปรีชาวุฒิพงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ 2550Other title: สงครามความคิด : การต่อสู้ยืดเยื้อ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ก926 ด63 2550 ล. 2 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HN700.55.ก926 ด63 2550 ล. 2 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.55.ก926 ด63 2550 ล. 2 (2).

ห้องสมุด:
ปัญหาในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / โดย พิสมัย แนบสนิท.

by พิสมัย แนบสนิท, 2526- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: Problems working with people who are affected for the political turmoil situation in the Southern provinces.Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HV400.55.ฮ8ก26 พ654 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV400.55.ฮ8ก26 พ654 (1).

ห้องสมุด:
Songkhrām tai : nưng thotsawat hǣng khwāmrunrǣng / สงครามใต้ : หนึ่งทศวรรษแห่งความรุนแรง / สุรชาติ บำรุงสุข.

Surachāt Bamrungsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. by สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Kānsưksā, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HN700.55.ก926 ส743 2557 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ก926 ส743 2557 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SOCY HN 2014 638179 (2), Electronic Transactions Development Agency (ETDA)Call number: HN700.55.ก926 ส743 2557 (1).

ห้องสมุด:
ผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกรณี : การอพยพย้ายถิ่นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และแนวทางแก้ไข = Impact of violence on safety lives and properties : case study of people migration in 3 Southern border provinces of Thailand : รายงานการวิจัย : ภายใต้แผนงานวิจัยบูรณาการปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ / ปิยะ กิจถาวร ... [และคนอื่น ๆ].

by ปิยะ กิจถาวร, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [สงขลา] : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551Other title: การอพยพย้ายถิ่นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และแนวทางแก้ไข | Impact of violence on safety lives and properties : case study of people migration in 3 Southern border provinces of Thailand.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB2104.55.ก526 ผ424 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544