ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 8 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kānpramœ̄n phon phǣn yutthasāt phatthanā rabop rātchakān Krasūang Yuttitham pračham pīngoppramān Phō̜.Sō̜. 2554-2555 / การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบราชการกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555 / [สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ; สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ ผู้ประเมินผล].

Sitthisak Chotetantisophon. Thailand. Krasūang Yuttitham. Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt. by สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnak, 2556 [2013] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2556 [2013]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1576 .ส645 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2013 631971 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2013 631971 (1).

ห้องสมุด:
Kānpramœ̄nphon kānčhatkān sūn yuttitham chumchon Krasūang Yuttitham / การประเมินผลการจัดการศูนย์ยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ; ผู้ประเมินผล อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์, สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ.

ʻAphiratchasak Ratchanīwong. Sitthisak Chōttantisōphon. Thailand. Krasūang Yuttitham. Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt. by อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ | สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2556 [2013]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4829 .อ46 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2013 635711 (1).

ห้องสมุด:
Kānpramœ̄nphon khrōngkān sammanā plǣng Nayōbāi Trīam Khwāmphrō̜m Hǣng Chāt khō̜ng Krasūang Yuttitham pai sū kānpatibat pīngoppramān Phō̜.Sō̜. 2556 / การประเมินผลโครงการสัมมนาแปลงนโยบายเตรียมความพร้อมแห่งชาติ ของกระทรวงยุติธรรมไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 / สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ ผู้ประเมิน.

Sitthisak Chōttantisōphon. Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham. Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt. by สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2557 [2014]Other title: Kānpramœ̄nphon phǣn patibatkān trīam khwāmphrō̜m Krasūang Yuttitham pīngoppramān Phō̜.Sō̜. 2556 Other title: การประเมินผลแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อม กระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 637067 (1).

ห้องสมุด:
การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556 / [สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ ผู้ประเมินผล].

by สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2556 [2013]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2013 626549 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1572 .ส634 2556 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
Khwāmphưngphō̜čhai khwāmtō̜ngkān læ khwāmkhātwang khō̜ng phū kīeokhō̜ng tō̜ kānpatibat ngān khō̜ng Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham læ Krasūang Yuttitham Phō̜.Sō̜. 2554 : Rāingān kānpramœ̄n phon / ความพึงพอใจ ความต้องการและความคาดหวังของผู้เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2554 : รายงานการประเมินผล / [ผู้วิจัย สมภพ วชิรพงศ์, สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ, วรวุทธิ์ การสุวรรณ] ; สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.

Sompob Wachiraphong. Sittisak Chotetantisophon. Wō̜rawut Kānsuwan. Thailand. Ministry of Justice. Bureau of Policy and Strategy. by สมภพ วชิรพงศ์ | สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ | วรวุทธิ์ การสุวรรณ | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1576 .ค56 2555 (1).

ห้องสมุด:
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2552 / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ; อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ หัวหน้าโครงการ ; สุนันทนี ระย้า, สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ, กาญจนา เรืองแก้ว นักประเมินผล.

by อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ | สุนันทินี ระย้า | สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ | กาญจนา เรืองแก้ว | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1576 .อ4645 2554 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาเศรษฐศาสตร์การยุติธรรมว่าด้วยสำนักงานยุติธรรมจังหวัด / อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ หัวหน้าโครงการ ; สมภพ วชิรพงศ์, เชาว์วัศ สกุลวรวิทย์, สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ นักวิจัย.

by อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ | สมภพ วชิรพงศ์ | เชาว์วัศ สกุลวรวิทย์, 2521- | สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2551Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1576 .อ465 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544