Your search returned 19 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kānkhā chāidǣn rawāng Sāthāranarat Prachāthipatai Prachāchon Lāo-Thai khō̜. sō̜. 2007-2013 = Border trade between Laos PDR-Thailand 2007-2013 / การค้าชายแดนระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว-ไทย ค.ศ. 2007-2013 = Border trade between Laos PDR-Thailand 2007-2013 / สุจิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย.

Sučhittrā Ritsakunchai, Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng. by สุจิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย, 2523- | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mahā Sārakhām] : Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng, Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām, [2557] [2014] Publisher: [มหาสารคาม] : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, [2557] [2014]Other title: Border trade between Laos PDR-Thailand 2007-2013.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF3800.55.ฮ7ล6 ส72 2557] (1).

Open Library:
Kānčhatkān sapphayākō̜n manut / การจัดการทรัพยากรมนุษย์ / สิทธิชัย ตันศรีสกุล.

Sittichai Tansīsakun. Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng. by สิทธิชัย ตันศรีสกุล | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mahā Sārakhām] : Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng, Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām, [2557] [2014] Publisher: [มหาสารคาม] : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, [2557] [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5549 .ส59 2557] (1).

Open Library:
การบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่ = Postmodern public administration / ประโยชน์ ส่งกลิ่น.

by ประโยชน์ ส่งกลิ่น, 2507- | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: มหาสารคาม : หจก. อภิชาติการพิมพ์, 2556 [2013]Other title: Postmodern public administration.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PLSC JF 2013 615893] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: PLSC JF 2013 615893] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: PLSC JF 2013 615893] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JF1358 .ป352 2556] (2).

Open Library:
"การเมือง" ของ "รัฐ" และ "ท้องถิ่น" ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ : รวมบทความวิชาการและงานวิจัย. เล่ม 1 / [จัดโดย] คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

by การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ (ครั้งที่ 11 : 2553 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) | คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: มหาสารคาม : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554 [2011]Other title: การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 (พ.ศ.2553).Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: PLSC JQ 2011 594049] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: PLSC JQ 2011 594049] (1). Checked out (2).

Open Library:
"การเมือง" ของ "รัฐ" และ "ท้องถิ่น" ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ : รวมบทความวิชาการและงานวิจัย. เล่ม 2 / [จัดโดย] คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

by การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ (ครั้งที่ 11 : 2553 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) | คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: มหาสารคาม : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554 [2011]Other title: การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 (พ.ศ.2553).Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PLSC JQ 2011 594050] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JQ1745 .ก925562 2554 ล. 2] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JQ1745 .ก925562 2554 ล. 2] (1). Checked out (1).

Open Library:
"Kānmư̄ang" khō̜ng "Rat" læ "Thō̜ngthin" Thai phāitai krasǣ lōkāphiwat : rūam botkhatyō̜ Kānprachum Wichākān Ratthasāt læ Ratthaprasāsanasāt hǣng Chāt khrang thī 11 (Phō̜.Sō̜. 2553) / "การเมือง" ของ "รัฐ" และ "ท้องถิ่น" ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ : รวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 (พ.ศ. 2553) = The 11th National Conference on Political Science and Public Administration (2010) / [จัดโดย] คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

Kānprachum Wichākān Ratthasāt læ Ratthaprasāsanasāt hǣng Chāt Mahāsārakhām) Khana Kammakān Saphāwičhai hǣng Chāt Sākhā Ratthasāt læ Ratthaprasāsanasāt. Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng. by การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ (ครั้งที่ 11 : 2553 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) | คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mahā Sārakhām : Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām], 2553 [2010] Publisher: [มหาสารคาม : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม], 2553 [2010]Other title: Kānmư̄ang khō̜ng Rat læ Thō̜ngthin Thai phāitai krasǣ lōkāphiwat Other title: 11th National Conference on Political Science and Public Administration (2010) | การเมืองของรัฐและท้องถิ่นไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์.Availability: Items available for reference: Professor Direk Jayanama Library [Call number: PLSC JQ 2010 657934] (1).

Open Library:
Khwāmkhatyǣng rawāng ʻĪsān kap Rat Thai : kānkhrō̜pngam læ kāntō̜tān / ความขัดแย้งระหว่างอีสานกับรัฐไทย : การครอบงำและการต่อต้าน / สมชัย ภัทรธนานันท์ ; คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือมุทิตา สุนทรชัย ชอบยศ ... [และคนอื่น ๆ].

Somchai Phattharathanānan. Sunthornchai Chō̜pyot. Mahāwitthayālai Mahā Sārakhrām. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng. Mahāwitthayālai Mahā Sārakhrām. Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt. by สมชัย ภัทรธนานันท์ | สุนทรชัย ชอบยศ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Mahā Sārakhrām : Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng læ Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt Mahāwitthayālai Mahā Sārakhrām, 2560 [2017] Publisher: มหาสารคาม : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS588.ต5 ส43 2560] (2).

Open Library:
Khwāmmankhong thāng thalē : panhā læ khwāmthāthāi tō̜ sathīanraphāp khwāmmankhong nai ʻĒchīa tawanʻō̜k chīang tai / ความมั่นคงทางทะเล : ปัญหาและความท้าทายต่อเสถียรภาพความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / วิรัลพัชร ประเสริฐศักดิ์.

Wiranpat Prasœ̄tsak. Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng. by วิรัลพัชร ประเสริฐศักดิ์ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mahā Sārakhām] : Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng, Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām, [2557] [2014] Publisher: [มหาสารคาม] : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PLSC JC 2014 648849] (1).

Open Library:
ความร่วมมือส่วนภูมิภาคแนวใหม่สำหรับประชาคมอาเซียน = New regional cooperation for ASEAN community / สีดา สอนศรี.

by สีดา สอนศรี | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: มหาสารคาม : วิทยาลัยการเมืองการปครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2555 [2012]Other title: New regional cooperation for ASEAN community.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PLSC JZ 2012 617358] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: PLSC JZ 2012 617358] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PLSC JZ 2012 617358] (1).

Open Library:
Khwāmrūammư̄ sūan phūmphāk nǣo mai samrap prachākhom ʻĀsīan = New regional cooperation for ASEAN community / ความร่วมมือส่วนภูมิภาคแนวใหม่สำหรับประชาคมอาเซียน = New regional cooperation for ASEAN community / สีดา สอนศรี

Sīdā Sō̜nsī. Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng. by สีดา สอนศรี | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mahā Sārakhām] : Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng, Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām, [2557] [2014] Publisher: [มหาสารคาม] : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, [2557] [2014]Other title: New regional cooperation for ASEAN community.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PLSC JZ 2014 648807] (1).

Open Library:
Thānrāk kānpokkhrō̜ng thō̜ngthin / ฐานรากการปกครองท้องถิ่น / อลงกรณ์ อรรคแสง.

ʻAlongkō̜n ʻAksǣng, Mahasarakham University. College of Politics and Governance. by อลงกรณ์ อรรคแสง, 2518- | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mahā Sārakhrām] : Khrōngkān Phalit læ Phœ̄iphrǣ Tamrā Nangsư̄ Ngān Wichākān læ Ngānwičhai Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng Mahāwitthayālai Mahā Sārakhrām, 2561 [ 2018] Publisher: [มหาสารคาม] : โครงการผลิตและเผยแพร่ตำรา หนังสือ งานวิชาการ และงานวิจัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: JS7153.3.ก2 อ445 2561] (2).

Open Library:
Thammāphibān kap kānbō̜rihān ngān thō̜ngthin : saphāp panhā læ nǣothāng kānkhapkhlư̄an / ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานท้องถิ่น : สภาพปัญหาและแนวทางการขับเคลื่อน / เชิงชาญ จงสมชัย, สุนทรชัย ชอบยศ.

Sunthornchai Chō̜pyot. Sunthornchai Chō̜pyot. Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng. by เชิงชาญ จงสมชัย | สุนทรชัย ชอบยศ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mahā Sārakhām] : Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng, Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām, [2557] [2014] Publisher: [มหาสารคาม] : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, [2557] [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: IND HD 2014 648842] (1).

Open Library:
แนวคิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล : บทสังเคราะห์ประสบการณ์จากผู้นำท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = The sustainable development concepts according to good governance principles : the synthesis of Northeastern local leaders' experience / ผู้เขียน ศุทธิกานต์ มีจั่น, จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล, พนารัตน์ มาศฉมาดล.

by ศุทธิกานต์ มีจั่น | จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล | พนารัตน์ มาศฉมาดล, 2524- | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: มหาสารคาม : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556 [2013]Other title: Sustainable development concepts according to good governance principles : the synthesis of Northeastern local leaders' experience.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HN700.55.ก925 ศ73 2556] (1).

Open Library:
Rōngsīkhāo chumchon : nǣokhit læ nǣothāng kānphatthanā sētthakit thō̜ngthin thī yangyư̄n / โรงสีข้าวชุมชน : แนวคิดและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ยั่งยืน / สุนทรชัย ชอบยศ.

Sunthornchai Chō̜pyot. Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng. by สุนทรชัย ชอบยศ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mahā Sārakhām] : Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām, 2560 [2017] Publisher: [มหาสารคาม] : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: HD9066.ท93ม5 ส73 2560] (2).

Open Library:
Sāithārā Sīdā niphon : rūam botkhwām dān Filippin sưksā / สายธาราสีดานิพนธ์ : รวมบทความด้านฟิลิปปินส์ศึกษา / ของ สีดา สอนศรี ; ประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชญ์ บรรณาธิการเรียบเรียง.

Sīdā Sō̜nsī. Prasongchai Sētthasurawit. Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng. by สีดา สอนศรี | ประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชญ์ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mahā Sārakhām] : Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām, 2560 [ 2017] Publisher: [มหาสารคาม] : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2560 [2017]Other title: Rūam botkhwām dān Filippin sưksā Other title: รวมบทความด้านฟิลิปปินส์ศึกษา.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1410 .ส58 2560] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JQ1410 .ส58 2560] (3).

Open Library:
Hūan ʻadīt sū patčhuban mō̜ng ʻanākhot samrap COPAS khō̜ng Sīdā Sō̜nsī = Memoirs of Sida. หวนอดีต สู่ปัจจุบัน มองอนาคต สำหรับ COPAS ของสีดา สอนศรี = Memoirs of Sida.

Sīdā Sō̜nsī. Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng. by สีดา สอนศรี | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Mahā Sārakhām : Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām, 2560 [ 2017] Publisher: มหาสารคาม : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2560 [2017]Other title: Memoirs of Sida.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LA2383.ท92ส633 ก3 2560] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: LA2383.ท92ส633 ก3 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LA2383.ท92ส633 ก3 2560] (1).

Open Library:
ʻOngkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin kap kānčhatkān sāthāranaphai : nǣokhit thritsadī læ khwāmthāthāi / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการสาธารณภัย : แนวคิด ทฤษฎี และความท้าทาย / สุนทรชัย ชอบยศ.

Sunthornchai Chō̜pyot. Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng. by สุนทรชัย ชอบยศ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mahā Sārakhām] : Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng, Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām, [2557] [2014] Publisher: [มหาสารคาม] : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, [2557] [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HV 2014 648836] (1).

Open Library:
ʻOngkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin thī mī kānbō̜rihān čhatkān singwǣtlō̜m thī dī. ʻOngkān Bō̜rihān Sūan Tambon Khōkyai ʻAmphœ̄ Thalī Čhangwat Lœ̄i / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย / โครงการธรรมาภิบาลด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองท้องถิ่น: ศึกษาการริเริ่มของท้องถิ่น กระบวนการนโยบาย และปัจจัยสู่ความสำเร็จ ; จัดเก็บโดย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ; ผู้รับผิดชอบ เพียงกมล มานะรัตน์.

Phīangkamon Mānarat. Khrōngkān Thammāphibān dān Kānbō̜rihān Čhatkān Singwǣtlō̜m khō̜ng ʻOngkō̜n Pokkhrō̜ng Thō̜ngthin. Mahāwitthayālai Mahāsārakhām. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng. Thailand. Samnakngān Kōngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. by เพียงกมล มานะรัตน์ | โครงการธรรมาภิบาลด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sō̜Sō̜Sō̜., [2550] [2007] Publisher: กรุงเทพฯ : สสส., [2550] [2007]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: GE320.ท9 พ82 2550] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: GE320.ท9 พ82 2550] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)