ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 11 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International public relation).

by วิรัช ลภิรัตนกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM263 .ว6243 (1).

ห้องสมุด:
วาทนิเทศและวาทศิลป์ (Speech communication & rhetoric).

by วิรัช ลภิรัตนกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
การประชาสัมพันธ์ (Public relations).

by วิรัช ลภิรัตนกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ภาควิชาประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM263 .ว624 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM263 .ว624 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HM263 .ว624 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HM263 .ว624 (2).

ห้องสมุด:
การประชาสัมพันธ์ ฉบับสมบูรณ์ = [Public relations] / วิรัช ลภิรัตนกุล.

by วิรัช ลภิรัตนกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, (ปรับปรุงเพิ่มเติมใหม่).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM263 .ว624 2544 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM263 .ว624 2544 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HM263 .ว624 2544 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM263 .ว624 2544 (3), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HM263 .ว624 2544 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
วาทนิเทศและวาทศิลป์ : หลักทฤษฎีและวิธีปฏิบัติ ยุคสหัสวรรษใหม่ = Speech communication and rhetoric : theories and practices / วิรัช ลภิรัตนกุล.

by วิรัช ลภิรัตนกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับสมบูรณ์ ปรับปรุงเพิ่มเติมใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN4129 .ว57 2543 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN4129 .ว57 2543 (1).

ห้องสมุด:
นิเทศศาสตร์กับการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด / วิรัช ลภิรัตนกุล.

by วิรัช ลภิรัตนกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2544Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM1221 .ว64 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM1221 .ว64 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HM1221 .ว64 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตและการบริหารภาวะวิกฤต = Crisis public relations & crisis management : strategies & tactic / วิรัช ลภิรัตนกุล.

by วิรัช ลภิรัตนกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549Other title: Crisis public relations & crisis management : strategies & tactic.Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM1221 .ว639 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM1221 .ว639 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HM1221 .ว639 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HM1221 .ว639 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
นักประชาสัมพันธ์กับงานประชาสัมพันธ์ในเชิงปฎิบัติยุคสารสนเทศ = Public relations practitioners and public relations practices in an age of information / วิรัช ลภิรัตนกุล.

by วิรัช ลภิรัตนกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติมใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM263 .ว6244 2542 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM263 .ว6244 2542 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM263 .ว6244 2542 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HM263 .ว6244 2542 (1).

ห้องสมุด:
นักประชาสัมพันธ์กับงานประชาสัมพันธ์ในเชิงปฎิบัติ (Public relations practitioners and public relations practices).

by วิรัช ลภิรัตนกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย, 2526Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM263 .ว6244 (1).

ห้องสมุด:
Konlayut kānprachāsamphan nai phāwa wikrit læ kānbǭrihān phāwa wikrit = Crisis public relations & crisis management : strategies & tactic / กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตและการบริหารภาวะวิกฤต = Crisis public relations & crisis management : strategies & tactic / วิรัช ลภิรัตนกุล.

Wirat Laphirattanakun. by วิรัช ลภิรัตนกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkǭnmahāwitthayālai, 2552 [2009] Publication: กุรงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 [2009]Other title: Crisis public relations & crisis management : strategies & tactic.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SOCY HM 2009 668361 (1).

ห้องสมุด:
Kānprachāsamphan chabap sombūn = [Public relations] / การประชาสัมพันธ์ ฉบับสมบูรณ์ = [Public relations] / วิรัช ลภิรัตนกุล.

Wirat Laphirattanakun. by วิรัช ลภิรัตนกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12.Edition: Phim khrang thī 12. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2553 [2010] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 [2010]Other title: Public Relations.Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HM263 .ว624 2553 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544