ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 22 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการระบบสำนักงานอัตโนมัติ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) / โดย เศรษฐ์ศิษฏ์ เขียนวิจิตร์.

by เศรษฐ์ศิษฏ์ เขียนวิจิตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5548 .ศ745 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5548 .ศ745 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF5548 .ศ745 (2).

ห้องสมุด:
การจัดสำนักงานอัตโนมัติ (Office automation) โดย พิชัย บูรณสมบัติ และคนอื่นๆ.

by พิชัย บูรณะสมบัติ, 2487-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, บริษัท นวกนก จำกัด, (2529?)Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5547.5 .พ62 (2).

ห้องสมุด:
Kānčhatkān ngān samnakngān = Office work management. [Lō̜. 2], Nūai thī 9-15 / การจัดการงานสำนักงาน = Office work management. [ล. 2], หน่วยที่ 9-15 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt. Sākhā Wichā Sinlapasāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2, พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Chabap prapprung khrang thī 2, phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt, 2555 [2012] Publication: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555 [2012]Other title: Office work management.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5547 .ก64 2555 ล. 2 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารสำนักงาน = Office management / รพีพรรณ วงศ์ประเสริฐ.

by รพีพรรณ วงศ์ประเสริฐ.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2550Other title: Office management.Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5547 .ร36 2550 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5547 .ร36 2550 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5547 .ร36 2550 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF5547 .ร36 2550 (2).

ห้องสมุด:
ความรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สำหรับผู้บริหาร) / ไพโรจน์ คชชา.

by ไพโรจน์ คชชา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท เซ็นเตอร์ ดิสคัฟเวอรี จำกัด, 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5548.4.ม88 พ94 (2).

ห้องสมุด:
การศึกษาปัจจัยสำคัญที่ทำให้การนำระบบสำนักงานไร้กระดาษ (paperless office) ไปใช้ให้ประสบความสำเร็จในองค์กรธุรกิจ / โดย เสถียร เกิดอรุณสุขศรี.

by เสถียร เกิดอรุณสุขศรี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5548 .ส736 (1).

ห้องสมุด:
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิกในองค์กร : ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัทโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด (ไวไว) / โดย วิชยา คชสังข์สีห์.

by วิชยา คชสังข์สีห์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2543Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: T385 .ว6215 (1).

ห้องสมุด:
Kānčhatkān ngān samnakngān = Office work management. [Lō̜. 1], Nūai thī 1-8 / การจัดการงานสำนักงาน = Office work management. [ล. 1], หน่วยที่ 1-8 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt. Sākhā Wichā Sinlapasāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2, พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Chabap prapprung khrang thī 2, phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt, 2555 [2012] Publication: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555 [2012]Other title: Office work management.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5547 .ก64 2555 ล. 1 (1).

ห้องสมุด:
ผู้นำไฮสปีด / ศรีศักดิ์ จามรมาน.

by ศรีศักดิ์ จามรมาน, 2480-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Than Books, 2551Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5548 .ศ467 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5548 .ศ467 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
การปฏิรูประบบราชการ : รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) / คณะผู้จัดทำ เบญจวรรณ สร่างนิทร ... [และคนอื่นๆ].

by เบญจวรรณ สร่างนิทร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ., 2544Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5548 .ก64 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HF5548 .ก64 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF5548 .ก64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5548 .ก64 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF5548 .ก64 (2). Checked out (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
โครงการระบบสำนักงานเกือบไร้กระดาษ = Nearly paperless office / คณะผู้จัดทำระบบเอกสารไร้กระดาษ อำนวยพล แจ้งเจริญ, อรุณศรี ลีวัฒนาการ.

by อำนวยพล แจ้งเจริญ | อรุณศรี ลีวัฒนาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2544?]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .อ6575ค94 (1).

ห้องสมุด:
Mobile & wireless office = โซลูชันระบบเน็ตเวิร์คไร้สาย / ทีมงานนิตยสาร QuickPC.

by ทีมงานนิตยสารควิกพีซี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ควิก พีซี มีเดีย จำกัด, [2548?]Availability: Available for loan (2)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DOC .ม933 (2).

ห้องสมุด:
ครบสูตรโปรแกรมสื่อสารในสำนักงาน : Skype, Windows Fax and Scan, e-mail, MSN / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร, นลิน จันทร.

by นลิน จันทร | พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด, 2551Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: TK5105.5 .น463 (2).

ห้องสมุด:
Being e-Citizen by e-Government : โฉมหน้าบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ-- เพื่อคนไทย / สมชัย อักษรารักษ์, อศินา พรวศิน.

by สมชัย อักษรารักษ์ | อศินา พรวศิน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2547Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1525.อ6 ส426 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JF1525.อ6 ส426 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JF1525.อ6 ส426 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JF1525.อ6 ส426 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
เปส : ระบบเลขานุการอิเล็กทรอนิกส์แบบฝังตัวบนริบบ้อน = PES : personal electronic secretary on ribbon / จัดทำโดย นัฐพล ผลพันธิน, อินทัช เงินยวง.

by นัฐพล ผลพันธิน | อินทัช เงินยวง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555] [2012]Other title: PES : personal electronic secretary on ribbon.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QA76.76.ส5 น633 2555 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544