Your search returned 17 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Khamthām phrō̜m thong khamtō̜p khō̜sō̜p khō̜sō̜p khatlư̄ak phư̄a bančhu pen khārātchakānʻayakān nai tamnǣng ʻaiyakān phūchūai tangtǣ Phō̜.Sō̜. 2519 thưng patčhuban / คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบ ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย ตั้งแต่ พ.ศ. 2519 ถึงปัจจุบัน / รชฎ เจริญฉ่ำ.

Rachata Charoencham, by รชฎ เจริญฉ่ำ, 2482-.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : HǭČhǭKǭ. Phimʻaksō̜n, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. พิมพ์อักษร, 2558 [2015]Other title: Khamthām phrō̜m thong khamtō̜p khō̜sō̜p khatlư̄ak phư̄a bančhu pen khārātchakānʻayakān nai tamnǣng ʻaiyakān phūchūai Other title: Khō̜sō̜p khatlư̄ak phư̄a bančhu pen khārātchakānʻayakān nai tamnǣng ʻaiyakān phūchūai Other title: คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย | ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 658093] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 658093] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 658093] (1). Checked out (3).

Open Library:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ : พ.ร.บ. องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 พร้อมข้อสอบเก่าเหมาะสำหรับผู้สอบอัยการผู้ช่วย / อำนาจ เนตยสุภา, รวินท์ ชีพจำเป็น, ธีรัช ลิมปยารยะ.

by อำนาจ เนตยสุภา | รวินท์ ชีพจำเป็น | ธีรัช ลิมปยารยะ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1630 .อ673 2554] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1630 .อ673 2554] (4).

Open Library:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ : พ.ร.บ. องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 / อำนาจ เนตยสุภา, รวินท์ ชีพจำเป็น, ธีรัช ลิมปยารยะ.

by อำนาจ เนตยสุภา | รวินท์ ชีพจำเป็น | ธีรัช ลิมปยารยะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1630 .อ673 2554ก] (3).

Open Library:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ : พ.ร.บ. องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ, พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 กฎหมายอื่น ๆ และรวมข้อสอบเก่า / อำนาจ เนตยสุภา, รวินท์ ชีพจำเป็น, ธีรัช ลิมปยารยะ.

by อำนาจ เนตยสุภา | รวินท์ ชีพจำเป็น | ธีรัช ลิมปยารยะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1630 .อ673 2555] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1630 .อ673 2555] (3).

Open Library:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ : พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ, พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 กฎหมายอื่น ๆ และรวมข้อสอบเก่า / อำนาจ เนตยสุภา, รวินท์ ชีพจำเป็น, ธีรัช ลิมปยารยะ.

by อำนาจ เนตยสุภา | รวินท์ ชีพจำเป็น | ธีรัช ลิมปยารยะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Other title: กฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ : พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ, พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 กฎหมายอื่น ๆ และรวมข้อสอบเก่า.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1630 .อ673 2556] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1630 .อ673 2556] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1630 .อ673 2556] (3).

Open Library:
Khamʻathibāi kotmāi wādūai ʻongkō̜n ʻaiyakān læ phanakngānʻaikān : Phrarātchabanyat ʻOngkō̜n ʻAiyakān læ Phanakngānʻaikān Phō̜.Sō̜. 2553 phrō̜m chabap plǣ phāsā ʻAngkrit, Phrarātchabanyat Rabīap Khārātchakān Fāi ʻAiyakān Phō̜.Sō̜. 2553 kotmāi ʻư̄n ʻư̄n læ rūam khō̜sō̜p kao / คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ : พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ, พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 กฎหมายอื่น ๆ และรวมข้อสอบเก่า / อำนาจ เนตยสุภา, รวินท์ ชัยภิวัตรภักดี, ธีรัช ลิมปยารยะ.

ʻAmnāt Nēttayasuphā. Rawin Chaiphiwatphakdī. Thīrat Limpayāraya. by อำนาจ เนตยสุภา | รวินท์ ชัยภิวัตรภักดี | ธีรัช ลิมปยารยะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557 [2014]Other title: Kotmāi wādūai ʻongkō̜n ʻaiyakān læ phanakngānʻaikān : Phrarātchabanyat ʻOngkō̜n ʻAiyakān læ Phanakngānʻaikān Phō̜.Sō̜. 2553 phrō̜m chabap plǣ phāsā ʻAngkrit, Phrarātchabanyat Rabīap Khārātchakān Fāi ʻAiyakān Phō̜.Sō̜. 2553 kotmāi ʻư̄n ʻư̄n læ rūam khō̜sō̜p kao Other title: กฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ : พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ, พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 กฎหมายอื่น ๆ และรวมข้อสอบเก่า.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 629332] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 629332] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 629332] (3).

Open Library:
Khamʻathibāi kotmāi wādūai ʻongkō̜n ʻaiyakān læ phanakngānʻaikān : Phrarātchabanyat ʻOngkō̜n ʻAiyakān læ Phanakngānʻaikān Phō̜. Sō̜. 2553 phrō̜m chabap plǣ phāsā ʻAngkrit, Phrarātchabanyat Rabīap Khārātchakān Fāi ʻAiyakān Phō̜. Sō̜. 2553 kotmāi ʻư̄n ʻư̄n læ rūam khō̜sō̜p kao / คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ : พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ, พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 กฎหมายอื่น ๆ และรวมข้อสอบเก่า / อำนาจ เนตยสุภา, รวินท์ ชัยภิวัตรภักดี, ธีรัช ลิมปยารยะ.

ʻAmnāt Nēttayasuphā. Rawin Chaiphiwatphakdī. Thīrat Limpayāraya. by อำนาจ เนตยสุภา | รวินท์ ชัยภิวัตรภักดี | ธีรัช ลิมปยารยะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Other title: Kotmāi wādūai ʻongkō̜n ʻaiyakān læ phanakngānʻaikān : Phrarātchabanyat ʻOngkō̜n ʻAiyakān læ Phanakngānʻaikān Phō̜. Sō̜. 2553 phrō̜m chabap plǣ phāsā ʻAngkrit, Phrarātchabanyat Rabīap Khārātchakān Fāi ʻAiyakān Phō̜. Sō̜. 2553 kotmāi ʻư̄n ʻư̄n læ rūam khō̜sō̜p kao Other title: กฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ : พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ, พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 กฎหมายอื่น ๆ และรวมข้อสอบเก่า.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1630 .อ673 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2016 665145] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2016 665145] (3).

Open Library:
วิเคราะห์ข้อสอบเก่าผู้ช่วยอัยการรวม 6 สมัย : ในการสอบช่วงระหว่าง พ.ศ. 2533-2546 / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : เต็ก, 2547 [2004]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1630 .ส734 2547] (1).

Open Library:
Wikhro̜ khō̜sō̜p ʻaiyakān phūchūai wicha phāsā ʻAngkrit = The silver lininig & the secret of translation. Volume II / วิเคราะห์ข้อสอบอัยการผู้ช่วย วิชาภาษาอังกฤษ = The silver lininig & the secret of translation. Volume II / เสฏฐา เธียรพิรากุล.

Sētthā Thīanphirākun. by เสฏฐา เธียรพิรากุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bǭphit Kānphim Čhamkat, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์ จำกัด, 2559 [2016]Other title: Silver lininig & the secret of translation..Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2016 665595] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2016 665595] (1). Checked out (1).

Open Library:
Sū sanām ʻaiyakān / สู่สนามอัยการ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonkrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1630 .ส7344 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2016 665866] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1630 .ส7344 2559] (4).

Open Library:
Sū sanām ʻaiyakān / สู่สนามอัยการ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง

Suphit Prānītphonlakarang. by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1630 .ส7344 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1630 .ส7344 2560] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1630 .ส7344 2560] (1). Checked out (3).

Open Library:
หลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ / สุริยา ปานแป้น, อนุวัฒน์ บุญนันท์.

by สุริยา ปานแป้น, 2520- | อนุวัฒน์ บุญนันท์, 2527-.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554 [2011]Other title: คู่มือสอบหลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ : เหมาะสำหรับสอบอัยการผู้ช่วย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1630 .ส736 2554] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1630 .ส736 2554] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1630 .ส736 2554] (2).

Open Library:
หลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ / สุริยา ปานแป้น, อนุวัฒน์ บุญนันท์.

by สุริยา ปานแป้น, 2520- | อนุวัฒน์ บุญนันท์, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Other title: คู่มือสอบหลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2012 607795] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2012 607795] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1630 .ส736 2555] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1630 .ส736 2555] (3).

Open Library:
Lak kotmāi wādūai ʻongkō̜n ʻaiyakān læ phanakngānʻaikān / หลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ / สุริยา ปานแป้น, อนุวัฒน์ บุญนันท์.

Suriya Pānpǣn, Anuwat Boonnan, by สุริยา ปานแป้น, 2520- | อนุวัฒน์ บุญนันท์, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 632255] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 632255] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 632255] (3).

Open Library:
Lak kotmāi wādūai ʻongkō̜n ʻaiyakān læ phanakngānʻaiyakān / หลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ / สุริยา ปานแป้น, อนุวัฒน์ บุญนันท์.

Suriyā Pānpǣn, ʻAnuwat Bunnan, by สุริยา ปานแป้น, 2520- | อนุวัฒน์ บุญนันท์, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1630 .ส736 2559] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2016 662937] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2016 662937] (3). Checked out (1).

Open Library:
Lak kotmāi wādūai ʻongkō̜n ʻaiyakān læ phanakngānʻaiyakān / หลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ / สุริยา ปานแป้น, อนุวัฒน์ บุญนันท์.

Suriyā Pānpǣn, ʻAnuwat Bunnan, by สุริยา ปานแป้น, 2520- | อนุวัฒน์ บุญนันท์, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1630 .ส736 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1630 .ส736 2560] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1630 .ส736 2560] (1). Checked out (2).

Open Library:
Lak kotmāi wādūai ʻongkō̜n ʻaiyakān læ phanakngānʻaiyakān / หลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ / สุริยา ปานแป้น, อนุวัฒน์ บุญนันท์.

Suriyā Pānpǣn, ʻAnuwat Bunnan, by สุริยา ปานแป้น, 2520- | อนุวัฒน์ บุญนันท์, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1630 .ส736 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1630 .ส736 2562] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1630 .ส736 2562] (3). Checked out (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)