ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 17 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ; [คณะผู้จัดทำ ภุชงค์ นุตราวงศ์ ... [และคนอื่น ๆ]].

by ภุชงค์ นุตราวงศ์ | สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก55 ข57 2554 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก55 ข57 2554 (1).

ห้องสมุด:
สรุปผลรายงานโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พ.ศ. 2554 / กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี.

by กรมประชาสัมพันธ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : กรม, 2554] [2011]Other title: โครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พ.ศ. 2554.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก5 ส473 2554 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554 : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร / พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์.

by พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2555 [2012]Availability: Available for loan (3)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 434/2556 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2012 596712 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2012 596712 (1).

ห้องสมุด:
Kānsưksā khwāmkhlư̄anwai thāngkān mư̄ang læ phrưttikam kānlư̄aktang samāchik saphā phūthǣn rātsadō̜n Phō̜.Sō̜. 2554 : kō̜ranī sưksā čhangwat Suphan Burī / การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 : จังหวัดสุพรรณบุรี / ฐปนรรต พรหมอินทร์.

Thapanat Phō̜mʻin. Sathāban Phrapokklao. Samnak wičhai læ phatthanā. by ฐปนรรต พรหมอินทร์ | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Samnak wičhai læ phatthanā Sathāban Phrapokklao, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015]Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2015 662966 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก53ส73 ฐ33 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก53ส73 ฐ33 2558 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก53ส73 ฐ33 2558 (1).

ห้องสมุด:
Kānsưksā khwāmkhlư̄anwai thāngkān mư̄ang læ phrưttikam kānlư̄aktang samāchik saphā phūthǣn rātsadō̜n Phō̜.Sō̜. 2554 : kō̜ranī sưksā čhangwat Phitsanulōk / การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 : จังหวัดพิษณุโลก / ยรรยง เฉลิมแสน ... [และคนอื่น ๆ].

Yanyong Chalœ̄msǣn. Sathāban Phrapokklao. Samnak wičhai læ phatthanā. by ยรรยง เฉลิมแสน | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Samnak wičhai læ phatthanā Sathāban Phrapokklao, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015]Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2015 662971 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก53พ6 ก64 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก53พ6 ก64 2558 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก53พ6 ก64 2558 (1).

ห้องสมุด:
Kānsưksā khwāmkhlư̄anwai thāng kānmư̄ang læ phrưttikam kānlư̄aktang samāchik Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n 2554 : kō̜ranī sưksā Čhangwat Phrǣ / การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554 : กรณีศึกษาจังหวัดแพร่ / รุ่งนภา เทพภาพ.

Rungnaphā Thēpphāp, Sathāban Phra Pokklao. Samnak Wičhai læ Phatthanā. by รุ่งนภา เทพภาพ, 2522- | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : [Samnak Wičhai læ Phatthanā] Sathāban Phra Pokklao, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : [สำนักวิจัยและพัฒนา] สถาบันพระปกเกล้า, 2555 [2012]Availability: Available for loan (5)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก53พ9 ร725 2555 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก53พ9 ร725 2555 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก53พ9 ร725 2555 (2).

ห้องสมุด:
Kānsưksā khwāmkhlư̄anwai thāng kānmư̄ang læ phrưttikam kānlư̄aktang samāchik saphā phūthǣn rātsadō̜n Phō̜.Sō̜. 2554 : kō̜ranī sưksā Čhangwat Phra Nakhō̜n Sī ʻAyutthayā / การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554 : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ปัทมา สูบกำปัง.

Patthamā Sūpkampang. Sathāban Phra Pokklao. Samnak Wičhai læ Phatthanā. by ปัทมา สูบกำปัง | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : [Samnak Wičhai læ Phatthanā] Sathāban Phra Pokklao, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : [สำนักวิจัยและพัฒนา] สถาบันพระปกเกล้า, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก53พ2 ป63 2555 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก53พ2 ป63 2555 (1).

ห้องสมุด:
Kānsưksā khwāmkhlư̄anwai thāng kānmư̄ang læ phrưttikam kānlư̄aktang samāchik saphā phūthǣn rātsadō̜n Pō̜. Sō̜. 2554 : Čhangwat Phrǣ / การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 : จังหวัดแพร่ / รุ่งนภา เทพภาพ.

Rungnaphā Thēpphāp, Sathāban Phra Pokklao. Samnak Wičhai læ Phatthanā. by รุ่งนภา เทพภาพ, 2522- | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Wičhai læ Phatthanā Sathāban Phra Pokklao, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015]Other title: Kānsưksā khwāmkhlư̄anwai thāng kānmư̄ang læ phrưttikam kānlư̄aktang Sō̜. Sō̜ Pō̜. Sō̜. 2554 : Čhangwat Phrǣ Other title: การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2554 : จังหวัดแพร่.Availability: Available for loan (7)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2015 662947 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก53พ9 ร723 2558 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก53พ9 ร723 2558 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก53พ9 ร723 2558 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554 : กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา / วีระ เลิศสมพร.

by วีระ เลิศสมพร | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2555 [2012]Availability: Available for loan (3)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 436/2556 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2012 607468 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2012 607468 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554 : กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี / ดอน สุขศรีทอง.

by ดอน สุขศรีทอง, 2517- | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2555 [2012]Availability: Available for loan (3)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 433/2556 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2012 607467 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2012 607467 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554 : กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี / ฐปนรรต พรหมอินทร์.

by ฐปนรรต พรหมอินทร์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2555 [2012]Availability: Available for loan (4)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 432/2556 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2012 607471 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2012 607471 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554 : กรณีศึกษาจังหวัดสกลนคร / ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง.

by ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2555 [2012]Availability: Available for loan (4)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 435/2556 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2012 607469 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2012 607469 (1).

ห้องสมุด:
Kānsưksā khwāmkhlư̄anwai thāngkān mư̄ang læ phrưttikam kānlư̄aktang samāchik saphā phūthǣn rātsadō̜n Phō̜.Sō̜. 2554 : kō̜ranī sưksā čhangwat Sīsakēt / การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 : จังหวัดศรีสะเกษ / ปกรณ์ชัย สุพัฒน์.

Pakō̜nchai Suphat. Sathāban Phrapokklao. Samnak wičhai læ phatthanā. by ปกรณ์ชัย สุพัฒน์ | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Samnak wičhai læ phatthanā Sathāban Phrapokklao, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015]Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2015 662969 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก53ศ5 ป24 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก53ศ5 ป24 2558 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก53ศ5 ป24 2558 (1).

ห้องสมุด:
Kānsưksā khwāmkhlư̄anwai thāng kānmư̄ang læ phrưttikam kānlư̄aktang samāchik saphā phūthǣn rātsadō̜n Pō̜. Sō̜. 2554 : Čhangwat Tāk / การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 : จังหวัดตาก / ทนงศักดิ์ ยาทะเล.

Thanongsak Yāthalē. Sathāban Phra Pokklao. Samnak Wičhai læ Phatthanā. by ทนงศักดิ์ ยาทะเล | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Wičhai læ Phatthanā Sathāban Phra Pokklao, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015]Other title: Kānsưksā khwāmkhlư̄anwai thāng kānmư̄ang læ phrưttikam kānlư̄aktang Sō̜. Sō̜ Pō̜. Sō̜. 2554 : Čhangwat Tāk Other title: การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2554 : จังหวัดตาก.Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2015 662941 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก53ต6 ท32 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก53ต6 ท32 2558 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก53ต6 ท32 2558 (1).

ห้องสมุด:
Kānsưksā khwāmkhlư̄anwai thāngkān mư̄ang læ phrưttikam kānlư̄aktang samāchik saphā phūthǣn rātsadō̜n Phō̜.Sō̜. 2554 : kō̜ranī sưksā čhangwat khō̜nkǣn / การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 : จังหวัดขอนแก่น / รุ่งอรุณ บุญสายันต์ ... [และคนอื่น ๆ]

Rungʻarun Bunsayan. Sathāban Phrapokklao. Samnak Wičhai læ Phatthanā by รุ่งอรุณ บุญสายันต์ | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Samnak Wičhai læ Phatthanā Sathāban Phrapokklao, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015]Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2015 662962 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก53ข5 ก64 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก53ข5 ก64 2558 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก53ข5 ก64 2558 (1).

ห้องสมุด:
Kānsưksā khwāmkhlư̄anwai thāngkān mư̄ang læ phrưttikam kānlư̄aktang samāchik saphā phūthǣn rātsadō̜n 2554 : kō̜ranī sưksā čhangwat Lampāng / การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554 : กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง / สายฝน สุเอียนทรเมธี.

Sāifon Suʻīanthō̜rametee. Sathāban Phrapokklao. by สายฝน สุเอียนทรเมธี | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban Phrapokklao, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2555 [2012]Other title: Khwāmkhlư̄anwai thāngkān mư̄ang læ phrưttikam kānlư̄aktang samāchik saphā phūthǣn rātsadō̜n 2554 Other title: ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554 : กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง.Availability: Available for loan (3)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก53ล4 ส655 2555 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก53ล4 ส655 2555 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก53ล4 ส655 2555 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554 : กรณีศึกษาจังหวัดชัยภูมิ / อนุสรณ์ พัฒนศานติ์, เทิดศักดิ์ ไป่จันทึก,และ พีระพล สุคโต.

by อนุสรณ์ พัฒนศานติ์ | เทิดศักดิ์ ไป่จันทึก | พีระพล สุคโต | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2555 [2012]Availability: Available for loan (3)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 437/2556 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2012 607466 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544