ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 7 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนเกี่ยวกับสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ = News coverage on feminist in the Southernmost provinces : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูน, ศริยา บิลแสละ.

Sākīro̜ Yǣnā Benhārūn. Sariyā Binsǣla. Khrōngkān Sœ̄msāng Khwāmkhēmkhæng læ Kānmī Sūanrūam nai Phāk Tai khō̜ng Prathēt Thai. by สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูน | ศริยา บิลแสละ | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pattānī ] : Khrōngkān Sœ̄msāng Khwāmkhēmkhæng læ Kānmī Sūanrūam nai Phāk Tai khō̜ng Prathēt Thai, 2554 [2011] Publication: [ปัตตานี] : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย, 2554 [2011]Other title: News coverage on feminist in the Southernmost provinces.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4784.ส3 ส62 2554 (1).

ห้องสมุด:
Santiphāp nai mō̜k khwan / สันติภาพในหมอกควัน / เฟาซ์ เฉมเร๊ะ

Fao Chēmrae. Mahāwitthayālai Songkhlā Nakharin. Sathāban Santisưksā. Khrōngkān Sœ̄msāng Khwāmkhēmkhæng læ Kānmī Sūanrūam nai Phāk Tai Khō̜ng Prathēt Thai. by เฟาซ์ เฉมเร๊ะ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันสันติศึกษา | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Songkhlā : Sathāban Santisưksā Mahāwitthayālai Songkhlā Nakharin, 2559 [2016] Publication: สงขลา : สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559 [2016]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JZ5584.ท9 ฟ72 2559 (1).

ห้องสมุด:
Kānsœ̄msāng kāntranakrū dān kotmāi kǣ chumchon thō̜ngthin nai phư̄nthī sām čhangwat chāidǣn phāk tai / การเสริมสร้างการตระหนักรู้ด้านกฏหมายแก่ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ / สุทธิศักดิ์ ดือเระ หัวหน้าโครงการฯ ; นิเลาะ แวอุเซ็ง ... [และคนอื่น ๆ] นักวิจัย ; วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.

Suthisak Duereh, Niloh Wae-U-Seng. Mahāwitthayālai Songkhlānakharin Witthayākhēt Pattānī. Witthayālai ʻItsalām Sưksā. Khrōngkān Sœ̄msāng Khwāmkhēmkhæng læ Kānmī Sūanrūam nai Phāk Tai Khō̜ng Prathēt Thai. Samnakngān Khrōngkān Phatthanā hǣng Sahaprachāchāt (Thailand) by สุทธิศักดิ์ ดือเระ, 2515- | นิเลาะ แวอุเซ็ง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. วิทยาลัยอิสลามศึกษา | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย | สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pattānī] : Khrōngkān Sœ̄msāng Khwāmkhēmkhæng læ Kānmī Sūanrūam nai Phāk Tai Khō̜ng Prathēt Thai, 2555 [2012] Publication: [ปัตตานี] : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1639 .ส734 2555 (1).

ห้องสมุด:
Khrōngkān sœ̄msāng khwāmtranak rū dān kotmāi kǣ chumchon thō̜ngthin nai phư̄nthī sām čhangwat chāidǣn phāk tai raya thī sō̜ng : rāingān chabap sombūn / โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านกฎหมายแก่ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่สอง : รายงานฉบับสมบูรณ์ / สุทธิศักดิ์ ดือเระ และคณะ.

Sutthisak Dư̄re, Khrōngkān Sœ̄msāng Khwāmkhēmkhæng læ Kānmī Sūanrūam nai Phāk Tai khō̜ng Prathēt Thai. by สุทธิศักดิ์ ดือเระ, 2515- | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Mō̜.Pō̜.Thō̜.] : Khrōngkān Sœ̄msāng Khwāmkhēmkhæng læ Kānmī Sūanrūam nai Phāk Tai khō̜ng Prathēt Thai, 2556 [2013] Publication: [ม.ป.ท.] : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT500 .ส738 2556 (1).

ห้องสมุด:
Sēnthāng krabūankān santiphāp Pātānī / เส้นทางกระบวนการสันติภาพปาตานี / รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช.

Rungrawī Chalœ̄msīphinyōrat. Mahāwitthayālai Songkhlānakharin. Sathāban Santisưksā. Khrōngkān Sœ̄msāng Khwāmkhēmkhæng læ Kānmī Sūanrūam nai Phāk Tai khō̜ng Prathēt Thai. by รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันสันติศึกษา | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก.Edition: Phim rūam lēmkhrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Songkhlā : Sathāban Santisưksā, Mahāwitthayālai Songkhlānakharin, Khrōngkān Sœ̄msāng Khwāmkhēmkhæng læ Kānmī Sūanrūam nai Phāk Tai khō̜ng Prathēt Thai (STEP), 2558 [2015] Publication: สงขลา : สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP), 2558 [2015]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ก926 ร724 2558 (2).

ห้องสมุด:
การพัฒนาศักยภาพในการวางแผนและจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (final report) / โดย วีระศักดิ์ เครือเทพ.

by วีระศักดิ์ เครือเทพ | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมและธรรมาภิบาลท้องถิ่น.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมและธรรมาภิบาลท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 [2013]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Khrōngkān sœ̄msāng khwāmkhēmkhæng haikap ʻongkō̜n pokkhrǭng sūan thǭngthin nai phāk tai khō̜ng Prathēt Thai dōi chai krabūankān mī sūanrūam = Strengthening local authorities and communities in the Southern border provinces of Thailand through public participation and planning process / โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทยโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม = Strengthening local authorities and communities in the Southern border provinces of Thailand through public participation and planning process / โดย ถวิลวดี บุรีกุล หัวหน้าโครงการ ; สุธิดา แสงเพชร ... [และคนอื่น ๆ] ทีมวิจัย.

Thawinwadī Burīkun. Suthidā Sǣngphet. Sathāban Phra Pokklao. Samnak Wičhai læ Phatthanā. Khrōngkān Sœ̄msāng Khwāmkhēmkhæng læ Kānmī Sūanrūam nai Phāk Tai khō̜ng Prathēt Thai. by ถวิลวดี บุรีกุล | สุธิดา แสงเพชร | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Wičhai læ Phatthanā, Sathāban Phra Pokklao, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015]Other title: Strengthening local authorities and communities in the Southern border provinces of Thailand through public participation and planning process.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7153.3.ก8 ถ56 2558 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JS7153.3.ก8 ถ56 2558 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544