ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 32 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Khamʻathibāi kotmāi phāsī rōngrư̄an læ phāsī thīdin / คำอธิบายกฎหมายภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดิน / ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.

Supalak Pinitpuvadol. by ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3670 .ศ73 2563 (1). Checked out (3).

ห้องสมุด:
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน : คำอธิบายกฎหมายมหาชน การคลังและภาษีอากร / ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.

by ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3670 .ศ74 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3670 .ศ74 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3670 .ศ74 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายภาษีโรงเรือนและที่ดิน / ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.

by ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3670 .ศ74 2547 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3670 .ศ74 2547 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT3670 .ศ74 2547 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3670 .ศ74 2547 (8). Checked out (3).

ห้องสมุด:
ปัญหาภาษีค้างของภาษีโรงเรือนและที่ดิน = The legal problem incomplete tax of land and house tax / โดย เส่ง แก้วเหลา.

by เส่ง แก้วเหลา, 2521-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Legal problem incomplete tax of land and house tax.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3670 .ส74 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ sưksā phāsī rōngrư̄an læ thīdin thī čhampen : kō̜ranī thūk pramœ̄n phāsī yō̜nlang / คู่มือศึกษาภาษีโรงเรือนและที่ดินที่จำเป็น : กรณีถูกประเมินภาษีย้อนหลัง / อวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร.

Awiruth Chanchaikittikorn, by อวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร, 2511-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Thammaniti Phēt Čhamkat, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด, 2562 [2019]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3670 .อ5624 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3670 .อ5624 2562 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาภาษีในการโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ = Tax problem in the transfer of immovable properties lease rights / โดย สุคนทิพย์ สมบัติพิบูลย์.

by สุคนทิพย์ สมบัติพิบูลย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT884.อ53 ส72 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT884.อ53 ส72 (1).

ห้องสมุด:
ประชาชาติธุรกิจ. ฉบับพิเศษ. ประมวลกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ว่าด้วย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ / รวบรวมโดย บริษัทสำนักพิมพ์ธรรมนิติ จำกัด.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทมติชน, 2534Availability: Available for loan (4)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HJ4396.55.ฮ7ท5 ป38 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HJ4396.55.ฮ7ท5 ป38 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HJ4396.55.ฮ7ท5 ป38 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายภาษีบำรุงท้องที่ / ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.

by ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3670 .ศ735 2549 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3670 .ศ735 2549 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3670 .ศ735 2549 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ปัญหาการกำหนดค่ารายปีตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 / โดย พันธาทิพย์ ศรีขวัญ.

by พันธาทิพย์ ศรีขวัญ, 2528-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: Problem regarding the determination of annual value under the Building and Land Tax Act B.E. 2475.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3671 .พ633 (1).

ห้องสมุด:
การประเมินราคาที่ดินและโรงเรือนเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษี = The appraisals of land and buildings for tax assessment / โดย ชาริณี โค้วธนพานิช.

by ชาริณี โค้วธนพานิช, 2520-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3671 .ช64 (1).

ห้องสมุด:
ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. -- : ศึกษาวิเคราะห์หลักกฎหมายและการนำมาใช้ในประเทศไทย / โดย ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.

by ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2547Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3670 .ศ744 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3670 .ศ744 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3670 .ศ744 (2). Checked out (3).

ห้องสมุด:
ปัญหาบางประการในการนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาแทนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ / โดย ปกิต แพร่ชินวงศ์.

by ปกิต แพร่ชินวงศ์, 2525-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: Problems in bringing land and building tax to replace building and land tax and local development tax.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง = Land and building tax law / โดย สุณี อาคเนย์เดโช.

by สุณี อาคเนย์เดโช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
ภาษีป้ายและภาษีโรงเรือน / โดย นิวัฒน์ อริยะ.

by นิวัฒน์ อริยะ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด, [2549?]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3670 .น65 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3670 .น65 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3670 .น65 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายภาษีท้องถิ่น : พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.-- (ฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่) / ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.

by ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3670 .ศ734 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3670 .ศ734 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT3670 .ศ734 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3670 .ศ734 (2). Checked out (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544