ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 71 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ภาพพจน์นั้นสำคัญยิ่ง : การประชาสัมพันธ์กับภาพพจน์ / พรทิพย์ วรกิจโภคาทร บรรณาธิการ.

by พรทิพย์ วรกิจโภคาทร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์และทำปกเจริญผล, 2536Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM263 .ภ62 2536 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HM263 .ภ62 2536 (1).

ห้องสมุด:
การเผยแพร่ข่าวสารเพื่อภาพพจน์ขององค์การ.

by พยงค์ คชาลัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 040/29 (1).

ห้องสมุด:
แบรนด์โดดเด่นด้วยสุนทรียศาสตร์การตลาด (marketing aesthetics) : กรณีศึกษาตราสินค้า เดอะบอดี้ ชอป (The Body Shop) / กุลวธู สุนทรรัตน์.

by กุลวธู สุนทรรัตน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD59.2 .ก745 (1).

ห้องสมุด:
ภาพพจน์นั้นสำคัญยิ่ง : การประชาสัมพันธ์กับภาพพจน์ / พรทิพย์ วรกิจโภคาทร บรรณาธิการ.

by พรทิพย์ วรกิจโภคาทร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM263 .ภ62 (1).

ห้องสมุด:
การสร้างภาพพจน์โดยโฆษณา (ศึกษากรณี ผลิตภัณฑ์จอห์นสัน) / กนลลัส ธรรมวิภาค.

by กนลลัส ธรรมวิภาค.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5832 .ก34 (1).

ห้องสมุด:
การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ = [Public relations for image building] / อภิชัจ พุกสวัสดิ์.

by อภิชัจ พุกสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: สมุทรปราการ : โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2554 [2011]Other title: Public relations for image building.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD59.2 .อ428 2554 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD59.2 .อ428 2554 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: MGNT HD 2011 580073 (1).

ห้องสมุด:
การสร้างภาพลักษณ์และการบริหารชื่อเสียงองค์กรให้โดดเด่นท่ามกลางสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ = Building, enhancing corporate image & managing reputation in the economic crisis / สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ; ผู้เขียน เสรี วงษ์มณฑา ... [และคนอื่น ๆ].

by เสรี วงษ์มณฑา, 2492- | สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย, 2553Other title: Building, enhancing corporate image & managing reputation in the economic crisis.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD59.2 .ก653 2553 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
นิเทศศาสตร์กับการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด / วิรัช ลภิรัตนกุล.

by วิรัช ลภิรัตนกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2544Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM1221 .ว64 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM1221 .ว64 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HM1221 .ว64 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การออกแบบอัตลักษณ์ = Corporate identity / สุมิตรา ศรีวิบูลย์.

by สุมิตรา ศรีวิบูลย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : Core Function, 2546Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD59.2 .ส745 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD59.2 .ส745 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD59.2 .ส745 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HD59.2 .ส745 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
การดำเนินการประชาสัมพันธ์การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไป ของบริษัท เวเบอร์ แชนด์วิค (ประเทศไทย) จำกัด : กรณีศึกษา บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) / โดย พัชรีย์ อ้วนแพง.

by พัชรีย์ อ้วนแพง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ [คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], [2547?]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD59.2 .พ624 (1).

ห้องสมุด:
Kānsāng phāplak ʻongkō̜n phān konlayut kānsāngsan khunkhā rūam kan rawāng ʻongkō̜n læ sangkhom / การสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านกลยุทธ์การสร้างสรรค์คุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรและสังคม (Creating Shared Value : CSV) / วิชัย วิเศษสินธพ.

Wichai Wisētsinthop. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by วิชัย วิเศษสินธพ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Su'̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาประชาสัมพันธ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: MGNT HD 2014 631527 (1).

ห้องสมุด:
เอกลักษณ์กลุ่มบริษัท = Corporate identity / วัชรินทร์ อนันตคุณูปกร.

by วัชรินทร์ อนันตคุณูปกร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD59.2 .ว62 (1).

ห้องสมุด:
kānprachāsamphan phư̄a kānsāng phāplak = Public relations for image building / การประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ = Public relations for image building / อภิชัจ พุกสวัสดิ์.

ʻAphichat Phuksawat. by อภิชัจ พุกสวัสดิ์.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: [Phim khrang thī 2, kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 [2013]Other title: Public relations for image building.Availability: Available for loan (1)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: MGNT HD 2013 628791 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Pan brǣn hit hai tit talāt = Good brand & grand image / ปั้นแบรนด์ฮิต ให้ติดตลาด = Good brand & grand image / พจน์ ใจชาญสุขกิจ.

Phot Čhaichānsukkit. by พจน์ ใจชาญสุขกิจ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 2, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Bō̜risat ʻEkphœ̄t Khō̜mmionikhēchan Čhamkat, 2563 [2020] Publication: นนทบุรี : บริษัท เอ็กซ์เพิร์ท คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด, 2563 [2020]Other title: Good brand & grand image.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5415.1255 .พ232 2563 (1).

ห้องสมุด:
Pan brǣn hit hai tit talāt = Good brand & grand image / ปั้นแบรนด์ฮิต ให้ติดตลาด = Good brand & grand image / พจน์ ใจชาญสุขกิจ.

Phot Čhaichānsukkit. by พจน์ ใจชาญสุขกิจ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Matichon, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2558 [2015]Other title: Good brand & grand image.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5415.1255 .พ232 2558 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544