ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 65 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง : ตัวบท คำอธิบาย และเอกสารอ้างอิง เรียงมาตรา / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4610 .ส74 2542 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ส74 2542 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง : ตัวบท คำอธิบาย และเอกสารอ้างอิง เรียงมาตรา / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, ปรับปรุงแก้ไขใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4610 .ส74 2549 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ส74 2549 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง : ตัวบท คำอธิบาย และเอกสารอ้างอิง เรียงมาตรา / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, ปรับปรุงแก้ไขใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4610 .ส74 2548 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ส74 2548 (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงตามประมวลกฎหมายอาญา / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Other title: ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงตามประมวลกฎหมายอาญา.Availability: Available for loan (18)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HV6685.ท9 ส74 2555 (8), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV6685.ท9 ส74 2555 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV6685.ท9 ส74 2555 (5).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตราตัวบทที่ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด : พร้อมด้วยตารางแสดงองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวันและแนวปฏิบัติในการให้ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับและการเปลี่ยนสถานที่กักขัง พ.ศ. 2546 และระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประหารชีวิตนักโทษ พ.ศ. 2546 / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553Availability: Available for loan (10)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ส74 2553 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .ส74 2553 (5).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง : ตัวบท คำอธิบายย่อ และเอกสารอ้างอิง เรียงมาตรา / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Availability: Available for loan (10)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ส74 2555ก (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4610 .ส74 2555ก (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ส74 2555ก (4).

ห้องสมุด:
คำอธิบายพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2547 / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4610 .ส7354 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ส7354 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ส7354 (5).

ห้องสมุด:
ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล : การศึกษาทางกฎหมายเปรียบเทียบ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศไทย.

by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.บ7 ส7 (2).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง : ตัวบท คำอธิบายย่อ และ เอกสารอ้างอิง เรียงมาตรา / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4610 .ส74 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง : ตัวบท คำอธิบาย และเอกสารอ้างอิง เรียงมาตรา / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, ปรับปรุงแก้ไขใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4610 .ส74 2551 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ส74 2551 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ส74 2551 (3).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง : ตัวบท คำอธิบาย และเอกสารอ้างอิง เรียงมาตรา / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553Availability: Available for loan (10)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ส74 2553ก (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ส74 2553ก (6).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง : ตัวบท คำอธิบาย และเอกสารอ้างอิง เรียงมาตรา / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, ปรับปรุงแก้ไขใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ส74 2553 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ส74 2553 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตราตัวบทที่ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด พร้อมด้วยตารางแสดงองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวันและแนวปฏิบัติในการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับและการเปลี่ยนสถานที่กักขัง พ.ศ. 2546 และ ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประหารชีวิตนักโทษ พ.ศ. 2546 / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3800 .ส74 2548 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT3800 .ส74 2548 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ส74 2548 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .ส74 2548 (6).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง : ตัวบท คำอธิบาย และเอกสารอ้างอิง เรียงมาตรา / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2544Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4610 .ส74 2544 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ส74 2544 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรา พร้อมด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 และ พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 (รวมกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ กคพ. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง) / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550Other title: พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 | พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 | พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547.Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4610 .ส737 2550 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ส737 2550 (8), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ส737 2550 (2).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรา พร้อมด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 และ พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 (รวมกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ กคพ. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง) / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553Other title: พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 | พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 | พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547.Availability: Available for loan (10)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ส737 2553 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4610 .ส737 2553 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ส737 2553 (4).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรา พร้อมด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 และ พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 (รวมกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ กคพ. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง) / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4610 .ส737 2548ก (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ส737 2548ก (6).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรา / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4610 .ส737 2548 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ส737 2548 (5).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง : ตัวบท คำอธิบายย่อ และเอกสารอ้างอิง เรียงมาตรา / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Availability: Available for loan (14)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ส74 2555 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4610 .ส74 2555 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ส74 2555 (4).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544