ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 80 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kotbat kotmāi. Lēm 2, Sitthi manutsayachon. กฎบัตรกฎหมาย. เล่ม 2, สิทธิมนุษยชน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sūt Phaisān, 2550 [2007] Publication: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2550 [2007]Other title: Sitthi manutsayachon Other title: สิทธิมนุษยชน.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW K 2007 644213 (1).

ห้องสมุด:
Nai nām khō̜ng khwām (a) yuttitham phāitai Khō̜Sō̜Chō̜. : rūam rāingān phonkrathop čhāk kānratthaprahān læ kānlamœ̄t sitthi manutsayachon 2557-2558 / ในนามของความ (อ) ยุติธรรมภายใต้ คสช. : รวมรายงานผลกระทบจากการรัฐประหารและการละเมิดสิทธิมนุษยชน 2557-2558 / จัดทำโดย ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน.

Sūn Thanāikhwām phư̄a Sitthi Manutsayachon. by ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sūn Thanāikhwām phư̄a Sitthi Manutsayachon, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 2559 [2016]Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JC599.ท9 น936 2559 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PLSC JC 2016 667192 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
10 rư̄ang dēn sitthi manutsayachon dān kotmāi læ kānpatibat thī mai pen tham / 10 เรื่องเด่น สิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม / ผู้รวบรวมและเรียบเรียง กชามาศ ฐาปนโสภณ.

Kachāmāt Thāpanasōphon. by กชามาศ ฐาปนโสภณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558 [2015]Other title: Sip rư̄ang dēn sitthi manutsayachon dān kotmāi læ kānpatibat thī mai pen tham Other title: สิบเรื่องเด่น สิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม.Availability: Available for loan (8)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JC 2015 656108 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: PLSC JC 2015 656108 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC599.ท9 ก127 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JC599.ท9 ก127 2558 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JC599.ท9 ก127 2558 (2).

ห้องสมุด:
Sitthi manutsayachon nai krabūankān yuttham thāng ʻāyā / สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา / ปกป้อง ศรีสนิท.

Pokpō̜ng Sīsanit, by ปกป้อง ศรีสนิท, 2520-.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2460 .ป23 2563 (1). Checked out (8).

ห้องสมุด:
Phrō̜m sō̜p kotmāi withī phičhāranā khwāmʻāyā sitthi manutsayachon nai krabūankān yuttitham čhap khon khang plō̜i chūakhrāo māttrā 52-119 thawi / พร้อมสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม จับ ค้น ขัง ปล่อยชั่วคราว มาตรา 52-119 ทวิ / ก้องวิทย์ วัชราภรณ์.

Kō̜ngwit Watcharāphō̜n. by ก้องวิทย์ วัชราภรณ์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: [Kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Rān Sawatdikān Nangsư̄ Kotmāi "Panarat", 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : ร้านสวัสดิการหนังสือกฎหมาย "ปณรัชช", 2559 [2016]Other title: Phrō̜m sō̜p sitthi manutsayachon nai krabūankān yuttitham Other title: พร้อมสอบ สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม.Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2460 .ก9415 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2016 663512 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2016 663512 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Rāng phǣn Sitthi Manutsayachon Hǣng Chāt. chabap thī 3, chabap prakō̜p kān wiphāk dōi thuk phāk sūan / ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. ฉบับที่ 3, ฉบับประกอบการวิพากษ์โดยทุกภาคส่วน / โดย ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด ... [และคนอื่น ๆ].

Srīsombat Chōkpračhakchāt. Krasūang Yuttitham. Krom Khumkhrō̜ng Sitthi læ Sērīphāp. Kō̜ng Songsœ̄m Sitthi læ Sērīphāp. by ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด | กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ. กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Krom Khumkhrō̜ng Sitthi læ Sērīphāp Krasūang Yuttitham, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC599.ท9 ร6336 2556 (1).

ห้องสมุด:
Rāingān kānpramœ̄n sathānakān sitthi manutsayachon nai Prathēt Thai pī 2558 = Thailand human rights assessment report 2015 / รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี 2558 = Thailand human rights assessment report 2015 / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ; คณะบรรณาธิการ วารุณี เจนาคม ... [และคนอื่น ๆ].

Warunī Čhēnākhom. Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt (Thailand) by วารุณี เจนาคม | คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt, [2560] [2017] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, [2560] [2017]Other title: Thailand human rights assessment report 2015 .Availability: Available for loan (4)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC599.ท9 ร64 2560 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JC599.ท9 ร64 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC599.ท9 ร64 2560 (1).

ห้องสมุด:
Rāingān kānpramœ̄n sathānakān sitthi manutsayachon nai prathēt Thai læ rāingān phon kānpatibat ngān pračham pī 2557 = 2014 human rights evaluation report and annual report 2014 of the National Human Rights Commission of Thailand / รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2557 = 2014 human rights evaluation report and annual report 2014 of the National Human Rights Commission of Thailand / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ; คณะผู้จัดทำรายงาน ภิรมย์ ศรีประเสริฐ ... [และคนอื่น ๆ].

Phirom Sīprasœ̄t. Thailand. Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt. by ภิรมย์ ศรีประเสริฐ | คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558 [2015]Other title: 2014 human rights evaluation report and annual report 2014 of the National Human Rights Commission of Thailand.Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JC599.ท9 ร642 2558 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC599.ท9 ร642 2558 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ thūansō̜p : sitthi manutsayachon nai krabūankān yuttham thāng ʻāyā tām Pō̜. Wi. ʻŌ̜. / คู่มือทวนสอบ : สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ตาม ป.วิ.อ. / Absolute Law.

Thanāphong Thō̜nhāmkǣo. by ฐนาพงษ์ ทอนฮามแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp ...] : Bō̜risat Rōngphim Dư̄antulā Čhamkat, 2561 [2018] Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัทโรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด, 2561 [2018]Other title: Sitthi manutsayachon nai krabūankān yuttham thāng ʻāyā tām Pō̜. Wi. ʻŌ̜. Other title: สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ตาม ป.วิ.อ..Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2460 .ฐ36 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2460 .ฐ36 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2460 .ฐ36 2561 (1). Checked out (4).

ห้องสมุด:
Phrō̜m sō̜p kotmāi withī phičhāranā khwāmʻāyā sitthi manutsayachon nai krabūankān yuttitham čhap khon khang plō̜i chūakhrāo māttrā 52-119 thawi / พร้อมสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม จับ ค้น ขัง ปล่อยชั่วคราว มาตรา 52-119 ทวิ / ก้องวิทย์ วัชราภรณ์.

Kō̜ngwit Watcharāphō̜n. by ก้องวิทย์ วัชราภรณ์.

Edition: แก้ไขเพิ่มเติม 2557.Edition: Kǣkhai phœ̄mtœ̄m 2557. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : čhatčhamnāi dōi Rān Sawatdikān Nangsư̄ Kotmāi "Panarat", 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ร้านสวัสดิการหนังสือกฎหมาย "ปณรัชช", 2557 [2014]Other title: Kotmāi withī phičhāranā khwāmʻāyā sitthi manutsayachon nai krabūankān yuttitham Other title: กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม.Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2460 .ก9415 2557 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 627628 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2014 627628 (2).

ห้องสมุด:
Kānthopthūan sathānakān Sitthi Manutsayachon khō̜ng prathēt Thai rō̜p thī sō̜ng phāitai konkai universal periodic review 2559 = Second cycle of universal periodic review of Thailand 2016 / การทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยรอบที่สองภายใต้กลไก universal periodic review 2559 = Second cycle of universal periodic review of Thailand 2016 / ข้อเสนอเพื่อการพิจารณาจากคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล และศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

Khana Kammakān Nak Nitisāt Sākon. Sūn Thanāikhwām phư̄a Sitthi Manutsayachon. by คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล | ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana Kammakān Nak Nitisāt Sākon, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล, 2558 [2015]Other title: Second cycle of universal periodic review of Thailand 2016.Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 666928 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2460 .ก945 2558 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2460 .ก945 2558 (1).

ห้องสมุด:
Rāingān khrōngkān rīanrū læ sangkētkān krabūankān thāng sān nai mummō̜ng sitthi manutsayachon (Court Watch) pračham pī 2556-2557 / รายงานโครงการเรียนรู้และสังเกตการณ์กระบวนการทางศาลในมุมมองสิทธิมนุษยชน (Court Watch) ประจำปี 2556-2557 / สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย (AIHR) ... [และอื่น ๆ]

Asian Institute for Human Rights. by สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sathāban, [2557] [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, [2557] [2014]Other title: Khrōngkān rīanrū læ sangkētkān krabūankān thāng sān nai mummō̜ng sitthi manutsayachon (Court Watch) pračham pī 2556-2557 Other title: โครงการเรียนรู้และสังเกตการณ์กระบวนการทางศาลในมุมมองสิทธิมนุษยชน (Court watch) ประจำปี 2556-2557.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1629 .ร64 2557 (1).

ห้องสมุด:
10 rư̄ang dēn sitthi manutsayachon dān kotmāi læ kānpatibat thī mai pen tham / 10 เรื่องเด่น สิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม / ผู้รวบรวมและเรียบเรียง กชามาศ ฐาปนโสภณ.

Kachāmāt Thāpanasōphon. Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt. by กชามาศ ฐาปนโสภณ | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2557 [2014]Other title: Sip rư̄ang dēn sitthi manutsayachon dān kotmāi læ kānpatibat thī mai pen tham Other title: สิบเรื่องเด่น สิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม.Availability: Available for loan (4)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC599.ท9 ก127 2557 (4).

ห้องสมุด:
Sitthi manutsayachon / สิทธิมนุษยชน / อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์.

ʻUdomsak Sinthiphong. by อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 6, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC571 .อ73 2561 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JC571 .อ73 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC571 .อ73 2561 (3). Checked out (4).

ห้องสมุด:
Rāingān phon kānpramœ̄n sathānakān dān sitthi manutsayachon khō̜ng prathēt Thai pī 2559 / รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2559 / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ; คณะบรรณาธิการ วารุณี เจนาคม ... [และคนอื่น ๆ].

Warunī Čhēnākhom. National Human Rights Commission of Thailand. by วารุณี เจนาคม | คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt, [2560] [2017] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, [2560] [2017]Availability: Available for loan (3)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC599.ท9 ร64 2559 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JC599.ท9 ร64 2559 (2).

ห้องสมุด:
Sitthi manutsayachon thī sūnhāi : b kānmaimī yū læ watthanatham rai yāngʻāi nai kānrapphit khō̜ng rat / สิทธิมนุษยชนที่สูญหาย : การไม่มีอยู่ และวัฒนธรรมไร้ยางอายในการรับผิดของรัฐ / อังคณา นีละไพจิตร.

ʻAngkhanā Nīlaphaičhit. Mūnnithi 14 Tulā. by อังคณา นีละไพจิตร | มูลนิธิ 14 ตุลา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi 14 Tulā, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 14 ตุลา, 2563 [2020]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2460 .อ622 2563 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
สิทธิมนุษยชนไทยในกระแสโลก = Thai human rights in global perspective / เสน่ห์ จามริก.

by เสน่ห์ จามริก, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549Other title: Thai human rights in global perspective.Availability: Available for loan (16)Pridi Banomyong LibraryCall number: JC599.ท9 ส72 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC599.ท9 ส72 (5), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JC599.ท9 ส72 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC599.ท9 ส72 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC599.ท9 ส72 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JC599.ท9 ส72 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Sitthi Manutsayachon : nǣokhit læ kānkhumkhrō̜ng = Human rights : conception and protection / สิทธิมนุษยชน : แนวคิดและการคุ้มครอง = Human rights : conception and protection / นพนิธิ สุริยะ.

Nopnithi Suriya. by นพนิธิ สุริยะ.

Edition: แก้ไขปรับปรุง พุทธศักราช 2559.Edition: Kǣkhai prapprung Phutthasakkarāt 2559. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Other title: Human rights : conception and protection.Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2460 .น335 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2460 .น335 2559 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2460 .น335 2559 (2). Checked out (3).

ห้องสมุด:
Phangmư̄ang kap kānkhumkhrō̜ng sitthi chumchon læ sitthi kānmī sūanrūam khō̜ng prachāchon : rāingān kānsưksā wičhai / ผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน : รายงานการศึกษาวิจัย / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

National Human Rights Commission of Thailand. by สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559 [2016]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HT169.ท9 ผ625 2559 (1).

ห้องสมุด:
10 khamthām CSR kap sitthi manutsayachon. 10 คำถาม CSR กับสิทธิมนุษยชน.

Mūnnithi Songsœ̄m læ Khumkhrō̜ng Sitthi Manutsaychon. by มูลนิธิส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp : Mūnnithi Songsœ̄m læ Khumkhrō̜ng Sitthi Manutsaychon, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน, 2555 [2012]Other title: Sip khamthām CSR kap sitthi manutsayachon Other title: สิบคำถาม CSR กับสิทธิมนุษยชน.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD60.5.ท9 ก13 2555 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544