ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 7 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานในการปรับ ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 = Discretion of the officials to fine under the Land Traffic Act of B.E.2522 / อานนท์ วิบูลย์สวัสดิ์.

by อานนท์ วิบูลย์สวัสดิ์, 2512-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3976 .อ65 (1).

ห้องสมุด:
Banthưk khambanyāi wichā kotmāi pokkhrō̜ng rư̄ang khō̜ khwāmkhit læ lakkān phư̄nthān bāng prakān khō̜ng kotmāi pokkhrō̜ng / บันทึกคำบรรยายวิชากฎหมายปกครอง เรื่อง ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมายปกครอง / วรพจน์ วิศรุตพิชญ์.

Wō̜raphot Witsarutphit, by วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 3, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Khō̜ khwāmkhit læ lakkān phư̄nthān bāng prakān khō̜ng kotmāi pokkhrō̜ng Other title: ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมายปกครอง.Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2735 .ว435 2562ข (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2735 .ว435 2562ข (1). Checked out (5).

ห้องสมุด:
Banthưk khambanyāi wichā kotmāi pokkhrō̜ng rư̄ang khō̜ khwāmkhit læ lakkān phư̄nthān bāng prakān khō̜ng kotmāi pokkhrō̜ng / บันทึกคำบรรยายวิชากฎหมายปกครอง เรื่อง ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมายปกครอง / วรพจน์ วิศรุตพิชญ์.

Wō̜raphot Witsarutphit, by วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2496-.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Khō̜ khwāmkhit læ lakkān phư̄nthān bāng prakān khō̜ng kotmāi pokkhrō̜ng Other title: ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมายปกครอง.Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2735 .ว435 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2735 .ว435 2562 (2). Checked out (1).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
Banthưk khambanyāi wichā kotmāi pokkhrō̜ng rư̄ang khō̜ khwāmkhit læ lakkān phư̄nthān bāng prakān khō̜ng kotmāi pokkhrō̜ng / บันทึกคำบรรยายวิชากฎหมายปกครอง เรื่อง ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมายปกครอง / วรพจน์ วิศรุตพิชญ์.

Wō̜raphot Witsarutphit, by วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Khō̜ khwāmkhit læ lakkān phư̄nthān bāng prakān khō̜ng kotmāi pokkhrō̜ng Other title: ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมายปกครอง.Availability: Available for loan (5)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2735 .ว435 2562ก (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2735 .ว435 2562ก (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2735 .ว435 2562ก (1). Checked out (6).

ห้องสมุด:
การควบคุมการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการในระบบกฎหมายอังกฤษและระบบกฎหมายไทย / โดย อนุวัฒน์ บุญนันท์.

by อนุวัฒน์ บุญนันท์, 2527- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554Other title: Judicial control of the exercise of administrative discretion in English and Thai legal systems.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
การควบคุมอำนาจดุลพินิจวินิจฉัยของฝ่ายปกครองโดยศาลปกครองไทย : ศึกษาเปรียบเทียบกับศาลปกครองเยอรมันและศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป / โดย สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์.

by สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์, 2525- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Other title: Margin of judgement and judicial review in the Thai Administrative Court : a comparison with the German Administrative Court and the European Court of Justice.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
การควบคุมอำนาจดุลพินิจของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยศาลปกครองไทย : ศึกษาเปรียบเทียบกับองค์กรตุลาการต่างประเทศ / โดย อาสาฬห์ สุกหอม.

Arsarn Sukhom, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by อาสาฬห์ สุกหอม, 2531- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2558] [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2558] [2015]Other title: Judicial review of discretionary powers of the information disclosure tribunal by the administrative court of Thailand : a comparative study.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2015 655258 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544