ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 16 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
คำอธิบายและคำพิพากษาเปรียบเทียบกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย = Product liability law / ศักดา ธนิตกุล.

by ศักดา ธนิตกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553Other title: Product liability law.Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: K953 .ศ62 2553 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K953 .ศ62 2553 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K953 .ศ62 2553 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (Products liability law) / มานิตย์ จุมปา.

by มานิตย์ จุมปา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: K953 .ม63 2554 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K953 .ม63 2554 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K953 .ม63 2554 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายและคำพิพากษาเปรียบเทียบกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย / ศักดา ธนิตกุล.

by ศักดา ธนิตกุล, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: K953 .ศ62 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K953 .ศ62 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K953 .ศ62 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K953 .ศ62 (1).

ห้องสมุด:
Kham ʻathibāi læ kham phiphāksā prīapthīap kotmāi khwāmrapphit tǭ khwāmsīahāi thī kœ̄tkhư̄n čhāk sinkhā thī mai plǭtphai / คำอธิบายและคำพิพากษาเปรียบเทียบกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย / ศักดา ธนิตกุล.

Sakdā Thanitkun. by ศักดา ธนิตกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 3, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp...: Winyuchon, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K953 .ศ62 2559 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K953 .ศ62 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K953 .ศ62 2559 (2). Checked out (4).

ห้องสมุด:
สิทธิของบุคคลภายนอกในการเยียวยาความเสียหาย อันเกิดจากสินค้าชำรุดบกพร่องโดยที่ตนเองไม่ได้ใช้หรือบริโภคสินค้านั้น / โดย สุรศักดิ์ ตันโสรัจประเสริฐ.

by สุรศักดิ์ ตันโสรัจประเสริฐ, 2503-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K953 .ส74 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดเพื่อความเสียหาย อันเกิดจากสินค้าที่ขาดความปลอดภัย = Product liability law / อนันต์ จันทรโอภากร.

by อนันต์ จันทรโอภากร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: K953 .อ36 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K953 .อ36 (7), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K953 .อ36 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K953 .อ36 (5).

ห้องสมุด:
ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้า = Product liability : รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย มานิตย์ วงศ์เสรี หัวหน้าคณะผู้วิจัย ; วรรณชัย บุญบำรุง ... [และคนอื่นๆ] คณะผู้วิจัย.

by มานิตย์ วงศ์เสรี | วรรณชัย บุญบำรุง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, [2545?]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT846.5 .ค56 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT846.5 .ค56 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT846.5 .ค56 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย : ศึกษาเฉพาะกรณีซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ / โดย สรรพีระ นิลขำ.

by สรรพีระ นิลขำ, 2520-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: Liability for damages arising from unsafe products : a study of computer software.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT846.5 .ส443 (1).

ห้องสมุด:
ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย : ศึกษากรณีของผู้ให้แฟรนไชส์ที่ไม่ได้ผลิตหรือขายหรือนำเข้าสินค้า = Product liability : a study of non-manufacturing or non-selling or non-importing franchisor / โดย ศุภฤกษ์ ชลวีระวงศ์.

by ศุภฤกษ์ ชลวีระวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Product liability : a study of non-manufacturing or non-selling or non-importing franchisor.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K953 .ศ744 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi wādūai khwāmrapphit phư̄a khwāmsīahāi ʻan kœ̄t čhāk sinkhā thī khāt khwāmplō̜tphai = Product liability law / กฎหมายว่าด้วยความรับผิด เพื่อความเสียหายอันเกิดจากสินค้าที่ขาดความปลอดภัย = Product liability law / อนันต์ จันทรโอภากร

Anant Jantornʻōphākorn. by อนันต์ จันทรโอภากร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและวารสารนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā læ Wārasān Nitisāt Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2547 [2004] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและวารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547 [2004]Other title: Product liability law.Availability: Available for loan (5)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K953 .อ36 2547 (5).

ห้องสมุด:
ข้อต่อสู้เรื่องสถานะความรู้ทางวิชาการและทางเทคนิค เพื่อหลุดพ้นความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย / โดย รัตติยา ภิริยะพงษ์พานิชย์.

Rattiya Phiriyaphongphanit, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by รัตติยา ภิริยะพงษ์พานิชย์, 2527- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: State of scientific and technical knowledge.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT846.5 .ร63 2559 (1).

ห้องสมุด:
การระงับข้อพิพาททางแพ่งนอกศาล (Alternative dispute resolution) เกี่ยวกับความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากสินค้า / โดย ดวงพร บุญเลี้ยง.

Duangporn Boonliang, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ดวงพร บุญเลี้ยง, 2527- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Other title: Alternative dispute resolution relating to product liability.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2014 662363 (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi kānyīeoyā phūdairap khwāmsīahāi čhāk sinkhā / กฎหมายการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากสินค้า / อนันต์ จันทรโอภากร.

ʻAnan Čhantharaʻōphākō̜n. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by อนันต์ จันทรโอภากร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Available for loan (17)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3842 .อ363 2559 (8), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3842 .อ363 2559 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW K 2016 666003 (4). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ความเหมาะสมของการนำหลักการในอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายที่ใช้บังคับแก่ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ค.ศ. 1973 มาใช้แก่ประเทศไทย / โดย นภัสกร ศิลปรัศมี.

Napassakorn Sillaparassamee, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by นภัสกร ศิลปรัศมี, 2532- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Appropriateness of Thailand's adoption of the Hague Convention on the Law Applicable to Products Liability 1973.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW K 2015 656067 (1).

ห้องสมุด:
การคุ้มครองผู้เสียหายต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าทั้งระบบ : การคุ้มครองในเชิงป้องกันและการคุ้มครองในเชิงเยียวยา / โดย อนุรักษ์ ปินตาเทพ.

by อนุรักษ์ ปินตาเทพ, 2526- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Other title: All protection to an injured person on the damages occurred from the products : prevention and remedy.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT846.5 .อ374 2555 (1).

ห้องสมุด:
ความเสียหายที่เกิดจากผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้น : มาตรการป้องกันและเยียวยา / โดย ณัฐพร ปรีชาธรรมรัตน์.

by ณัฐพร ปรีชาธรรมรัตน์, 2526- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Other title: Loss from primary agricultural products : preventive and remedy measures.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3626 .ณ633 2555 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544