ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 11 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2542-2546) / สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ.

by สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2542?]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS588.ต9 ค56 (1).

ห้องสมุด:
รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาความมั่นคงในจังหวัดภาคใต้ วุฒิสภา.

by ไทย. วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาความมั่นคงในจังหวัดภาคใต้.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2548Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS588.ต9 ร64 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS588.ต9 ร64 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
สู่แดนใต้สันติ / ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้.

by ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2534Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: UA853.ท9 ส78 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: UA853.ท9 ส78 (1).

ห้องสมุด:
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ศึกษากรณีโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอรามัน จังหวัดยะลา / โดย ชัชวาลย์ เบ็ญลาเซ็ง.

by ชัชวาลย์ เบ็ญลาเซ็ง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2831.826.ท9 ช62 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
วิกฤติใต้! : สู้ด้วยยุทธศาสตร์และปัญญา / สุรชาติ บำรุงสุข.

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2547Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS588.ต9 ส742 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Kānsœ̄msāng khwāmmankhong nai čhangwat chāidǣn phāk tai tō̜n lāng khō̜ng prathēt Thai / การเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตอนล่างของประเทศไทย / โดย วิโรจน์ ราชรักษ์.

Wirōt Rātrak, Witthayālai Pō̜ngkan Rātchaʻānāčhak. by วิโรจน์ ราชรักษ์, 2473- | วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Witthayālai Pō̜ngkan Rātchaʻānāčhak, [2528?] [1985?] Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, [2528?] [1985?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: MIL UA 1985 670260 (1).

ห้องสมุด:
บุคคลสองสัญชาติกับความมั่นคงชายแดน ไทย-มาเลเซีย / จิราพร งามเลิศศุภร.

by จิราพร งามเลิศศุภร | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2010 [2553]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: 149/2554 (2).

ห้องสมุด:
Rāingān phon kānsưksā Khana ʻAnukammāthikān Phičhāranā Sưksā Nǣothāng Kānkǣkhai Panhā Kānkō̜ Khwāmmaisangop nai Phư̄nthī Čhangwat Chāidǣn Phāk Tai nai Khana Kammāthikān Kānthahān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n (rawāng wanthī 6 Kanyāyon 2555 - wanthī 15 Phrưtsačhikāyon 2555). Khrang thī 1, Nǣothāng kānkǣkhai panhā nai dān kānthahān læ khwāmmankhong khō̜ng chāt / รายงานผลการศึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร (ระหว่างวันที่ 6 กันยายน 2555 - วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555). ครั้งที่ 1, แนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านการทหารและความมั่นคงของชาติ / ประธานคณะทำงาน วีระศักดิ์ นาทะสิริ ; อุดมศักดิ์ ศรีสุทิวา ... [และคนอื่น ๆ].

Wīrasak Nāthasiri. Udomsak Sīsuthiwā. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n. Klumngān Khana Kammāthikān Kānthahān. by วีระศักดิ์ นาทะสิริ | อุดมศักดิ์ ศรีสุทิวา | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการทหาร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...]: Klumngān Khana Kammāthikān Kānthahān Samnak Kammāthikān 2 Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣnrātsadō̜n, 2555 [2012] Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการทหาร สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2555 [2012]Other title: Nǣothāng kānkǣkhai panhā nai dān kānthahān læ khwāmmankhong khō̜ng chāt Other title: แนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านการทหารและความมั่นคงของชาติ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV6433.ท9 ว64 2555 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยและบทสรุปสำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2547 [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / จัดทำโดย สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by นัยนา เกิดวิชัย | ประยงค์ เต็มชวาลา | ฤาเดช เกิดวิชัย, 2505- | สุรพงษ์ โสธนะเสถียร | ประวัติ สมเป็น | บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์, 2512- | วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ | สริตา เบ็ญจพงษ์ | ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ | ชาญชัย ยมดิษฐ์ | สุธรรม รัตนโชติ | สุวิชา วรวิเชียรวงษ์ | สุทิศา รัตนวิชา | เพียรพรรค ทัศคร | สงบทิพย์ พงศ์สถาบดี | ภูมิ โชคเหมาะ | พันธ์เทพ วิทิตอนันต์ | วัลลภ ลำพาย, 2505- | สังคม ภูมิพันธุ์ | ปัญญา อุดชาชน, 2499- | สมชาย จิตะพันธ์กุล | ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ | เชาว์นดิศ อัศวกุล | พีระพงษ์ มานะกิจ | สุวัช เซียศิริวัฒนา | ประยงค์ เต็มชวาลา | ศิริ อาจคงหาญ | เมธี สูตรสุคนธ์ | ณรงค์ สัจพันโรจน์ | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักวิชาการ | คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและตรวจสอบโครงสร้างระบบ และการปฏิบัติงานของตำรวจ | วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. สถาบันวิจัยและวิชาการ | มหาวิทยาลัยรามคำแหง. สถาบันวิจัยและพัฒนา | วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน | วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการการคมนาคม | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการการทหาร | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะพัฒนาสังคม | วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, [2549?] [2006]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG1448 (1). :

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544