ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 5 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
การทำสวนมะม่วง /   การพิมพ์: นครปฐม : โครงการคู่มือประกอบอาชีพสำหรับประชาชน ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2533 . 229 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [SB379.ม6 ก63] (2),

ห้องสมุด:
นางบริบูรณ์วุฒิราษฎร์ (ถวิล ศรลัมพ์).   การพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2510 . 48 หน้า : , ศพ นางบริบูรณ์วุฒิราษฎร์ (ถวิล ศรลัมพ์). | พร้อมด้วย: การปลูกกุหลาบ / สนั่น ขำเลิศ. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
มะม่วงในระบบปลูกชิด. โดย สนั่น ขำเลิศ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ, อักษรพิทยา, 2527 . 293 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [SB379.ม6 ส3] (2),

ห้องสมุด:
หลักและวิธีปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช / โดย สนั่น ขำเลิศ. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : รั้วเขียว, 2541 . 207 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [QK825 .ส36 2541] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)