New Books 2016-08 (Thai) Subscribe to this list

| Select titles to:
10 ขั้นง่าย ๆ วิจัยเชิงคุณภาพ : เคล็ดวิชาจากสามัญสู่ขั้นเทพ / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.

by โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502- | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [ฉบับปรับปรุงใหม่].Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สุขศาลา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.), 2556 [2013]Other title: สิบขั้นง่าย ๆ วิจัยเชิงคุณภาพ : เคล็ดวิชาจากสามัญสู่ขั้นเทพ.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: SOC H 2013 613994] (1). Checked out (1).
100 years King Chulalongkorn Memorial Hospital : pediatric practice towards the future excellence / 100 years King Chulalongkorn Memorial Hospital : pediatric practice towards the future excellence / ศิริวรรณ วนานุกูล ... [และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ.

Siriwan Wanānukūn. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phāk Wichā Kumānwētchasāt. by ศิริวรรณ วนานุกูล | ปัญญา เสกสรรค์ | ดารินทร์ ซอโสตถิกุล | จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์ | สุชาดา ศรีทิพยวรรณ | สุมาลี ฮั่นตระกูล | รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ | สุชีรา ฉัตรเพริดพราย | วีระศักดิ์ ชลไชยะ | เทอดพงศ์ เต็มภาคย์ | ลลิดา ก้องเกียรติกุล | กัญญา ศุภปีติพร | วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ | ศิริวรรณ วนานุกูล | มณฑิดา วีรวิกรม | ปาริชาต ขาวสุทธิ์ | สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ | ธนินี สหกิจรุ่งเรือง | ฉันท์สุดา พงศ์พันธุ์ผู้ภักดี | ศิรินุช ชมโท | กฤษณชัย ชมโท | วิชิต สุพรศิลป์ชัย | อรภา สุธีโรจน์ตระกูล | วรนุช จงศรีสวัสดิ์ | พรเทพ เลิศทรัพย์เจริญ | ธวัชชัย ดีขจรเดช | พรพิมล เรียนถาวร | อังคนีย์ ชะนะกุล | จรุงจิตร์ งามไพบูลย์ | พรรณทิพา ฉัตรชาตรี | นริศรา สุรทานต์นนท์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phāk Wichā Kumānwētchasāt Khana Phǣtthayasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 [2014]Other title: Pediatric practice towards the future excellence.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: MED WS 2014 669436] (2).
100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2543 : นิทรรศการพิเศษ 21 ตุลาคม 2543 พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย / ดำเนินงานโดย กองวิจัยและพัฒนา พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ; บรรณาธิการ วิษณุ เอมประณีตร์.

by นิทรรศการพิเศษ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (2543 : พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย) | วิษณุ เอมประณีตร์ | พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย. กองวิจัยและพัฒนา.

Material type: book Book; Format: print Publisher: นครปฐม : กอง, 2543Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: DS570.4.ศ4 น63] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 2000 390739] (3).
101 rư̄ang lap-lūang thī tō̜ng rū-- mư̄a khao sū wai 20+ / 101 เรื่องลับ-ลวงที่ต้องรู้-- เมื่อเข้าสู่วัย 20+ / Paul Angone ; แปล ปริศนา.

Angone, Paul. Pritsanā. by อันโกเน, พอล | ปริศนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Saksēt Mīdīa Čhamkat, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด, 2557 [2014]Other title: Nưngrō̜i nưng rư̄ang lap-lūang thī tō̜ng rū-- mư̄a khao sū wai 20+ Other title: Nưngrō̜i ʻet rư̄ang lap-lūang thī tō̜ng rū-- mư̄a khao sū wai 20+ Other title: หนึ่งร้อยหนึ่งเรื่องลับ-ลวงที่ต้องรู้-- เมื่อเข้าสู่วัย 20+ | หนึ่งร้อยเอ็ดเรื่องลับ-ลวงที่ต้องรู้-- เมื่อเข้าสู่วัย 20+.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HQ 2014 630794] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: SOCY HQ 2014 630794] (1).
109 kānlēn khō̜ng dek Krabī : nangsư̄ prakō̜p kānsō̜n læ songsœ̄m kānʻān phư̄a kānʻanurak læ phœ̄iphrǣ sinlapawatthanatham thō̜ngthin / 109 การเล่นของเด็กกระบี่ : หนังสือประกอบการสอนและส่งเสริมการอ่านเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น / อาภรณ์ อุกฤษณ์, เรื่อง ; บุญช่วย ฮ่อบุตร, ภาพประกอบ.

ʻĀphō̜n ʻUkrit. Bunchūai Hō̜but. by อาภรณ์ อุกฤษณ์ | บุญช่วย ฮ่อบุตร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krabī : Sathāban Kānphalasưksā Witthayākhēt Krabī, 2551 [2008] Publisher: กระบี่ : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่, 2551 [2008]Other title: Nưng rō̜i kao kānlalēn khō̜ng dek Krabī Other title: หนึ่งร้อยเก้า การเล่นของเด็กกระบี่.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: RECR GV 2008 668531] (1).
1968 : chœ̄ngʻat kānpatiwat / 1968 : เชิงอรรถการปฏิวัติ / ธเนศ วงศ์ยานนาวา.

Thanēt Wongyānnāwā. by ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sommut, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2557 [2014]Other title: Nưng kao hok pǣt : chœ̄ngʻat kānpatiwat. Other title: หนึ่งเก้าหกแปด : เชิงอรรถการปฏิวัติ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JC491 .ธ37 2557] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PLSC JC 2014 669840] (1).
20 pī sān samphan sō̜ng phǣndin : Khrōngkān Songsœ̄m Kitčhakam Rōngrīan Watthanatham Chon Phao Dek Kamphrā (lak 67) Khwǣng Wīangčhan, Sō̜Pō̜Pō̜. Lāo. 20 ปี สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน : โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) แขวงเวียงจันทร์ สปป. ลาว [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์].

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasān Ngān Khrōngkān ʻAn Nư̄ang Mā Čhāk Phrarātchadamri. by สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Material type: computer file Computer file; Format: reformatted digital electronic Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasān Ngān Khrōngkān ʻAn Nư̄ang Mā Čhāk Phrarātchadamri (Samnakngān Kō̜Pō̜Rō̜.), 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กพร.), 2553 [2010]Other title: Yīsip pī sān samphan sō̜ng phǣndin Other title: ยี่สิบปี สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน.Availability: Items available for reference: Professor Direk Jayanama Library [Call number: CDG 2010 669401] (1).
20 pī sān samphan sō̜ng phǣndin : Khrōngkān Songsœ̄m Kitčhakam Rōngrīan Watthanatham Chon Phao Dek Kamphrā (lak 67) Khwǣng Wīangčhan, Sō̜Pō̜Pō̜. Lāo. 20 ปี สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน : โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) แขวงเวียงจันทร์ สปป. ลาว.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasān Ngān Khrōngkān ʻAn Nư̄ang Mā Čhāk Phrarātchadamri. by สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasān Ngān Khrōngkān ʻAn Nư̄ang Mā Čhāk Phrarātchadamri (Samnakngān Kō̜Pō̜Rō̜.), 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กพร.), 2553 [2010]Other title: Yīsip pī sān samphan sō̜ng phǣndin Other title: ยี่สิบปี สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LC5148.ล6 ก133 2553] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: LC5148.ล6 ก133 2553] (1).
3 kilēt 7 ʻariya : khletlap kamčhat kilēt hai detkhāt / 3 กิเลส 7 อริยะ : เคล็ดลับกำจัดกิเลสให้เด็ดขาด / เพชรภี ปิ่นแก้ว.

Phetraphī Pinkǣo. by เพชรภี ปิ่นแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Awakebooks, 2555 [2012] Publisher: นนทบุรี : Awakebooks, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: REL BQ 2012 668590] (1).
35 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน พ.ศ.2518-2553 : อดีต ปัจจุบัน อนาคต / จุลชีพ ชินวรรโณ.

by จุลชีพ ชินวรรโณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : Openbook, 2553Other title: สามสิบห้าปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน พ.ศ.2518-2553 : อดีต ปัจจุบัน อนาคต.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS575.5.จ6 จ682 2553] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HIST DS 2010 562936] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2010 562936] (1). Checked out (3). Withdrawn (1).
50 khwāmkhit plīan manutsayachāt / 50 ความคิดเปลี่ยนมนุษยชาติ / จอห์น ฟาร์นดอน เขียน ; ชัยวัฒน์ คุประตกุล เขียน.

Farndon, John. Chaiwat Khupratakun, by ฟาร์นดอน, จอห์น | ชัยวัฒน์ คุประตกุล, 2483-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Dek, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2559 [2016]Other title: Hā sip khwāmkhit plīan manutsayachāt Other title: ห้าสิบความคิดเปลี่ยนมนุษยชาติ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PHIL B 2016 665058] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: B105.อ7 ฟ643 2559] (1).
Checked out (2).
50 คำกุญแจไขอาเซียน / ผู้เขียน กิตติ ประเสริฐสุข ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ พิภพ อุดร, อรรถยุทธ์ ศรีสมุทร ; ทีมวิจัยและข้อมูล ชินกฤต คงเจริญพร ... [และคนอื่น ๆ].

by กิตติ ประเสริฐสุข | พิภพ อุดร | อรรถยุทธ์ ศรีสมุทร | ชินกฤต คงเจริญพร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันทรัพยากรมนุษย์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: ห้าสิบคำกุญแจไขอาเซียน.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: ECON HC 2013 616862] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: HC441 .ก513 2556] (3), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HC441 .ก513 2556] (3), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HC441 .ก513 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: ECON HC 2013 616862] (3). Items available for reference: Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: ECON HC 2013 616862] (3).
Checked out (1).
500 ปี สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย-โปรตุเกส / ไกรฤกษ์ นานา.

by ไกรฤกษ์ นานา, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2553 [2010]Other title: ห้าร้อยปีสายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย-โปรตุเกส.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS575.5.ป9 ก944 2553] (4), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HIST DS 2010 566167] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS575.5.ป9 ก944 2553] (1).
6 thotsawat Saphāphat / 6 ทศวรรษ สภาพัฒน์ / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ; คณะกรรมการจัดทำหนังสือ อำพน กิตติอำพน ... [และคนอื่น ๆ].

Samnakngān Khana Kammakān Phatthanākān Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt. 'Amphon Kittiʻamphon. by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | อำพน กิตติอำพน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Phatthanākān Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553 [2010]Availability: No items available Checked out (1).
60 ปี ภาพยนตร์ "พระเจ้าช้างเผือก" = 60 years of a Pridi Banomyong Films, the King of the White Elephant / คณะกรรมการจัดงานฉลอง 60 ปี ภาพยนตร์ "พระเจ้าช้างเผือก".

by คณะกรรมการจัดงานฉลอง 60 ปี ภาพยนตร์ พระเจ้าช้างเผือก.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2544Other title: 60 years of a Pridi Banomyong films, the King of the White Elephant.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: DOC .ก156] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2001 499692] (3).
7 tamnān somdet phrabūraphakasat hǣng Sayām / 7 ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม / วศิน ปัญญาวุธตระกูล.

Wasin Panyāwuttrakūn. by วศิน ปัญญาวุธตระกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2558 [2015]Other title: Čhet tamnān somdet phrabūraphakasat hǣng Sayām Other title: เจ็ดตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HIST DS 2015 660900 V. 2] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2015 660900 V. 1] (7). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: DS578.3 .ว563 2558 ล.1] (14).
71 pī wan santiphāp Thai : santi-prachā-tham / 71 ปี วันสันติภาพไทย : สันติ-ประชา-ทำ / กษิดิศ อนันทนาธร บรรณาธิการ ; จัดทำโดย หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Kasidit ʻAnanthanāthō̜n. Hō̜čhotmāihēt Mahāwitthayālai Thammasāt. by กษิดิศ อนันทนาธร | หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Čhetsip ʻet pī wan santiphāp Thai Other title: เจ็ดสิบเอ็ดปีวันสันติภาพไทย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: D802.ท9 ก174 2559] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: D802.ท9 ก174 2559] (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HIST DS 2016 669693] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: D802.ท9 ก174 2559] (3). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HIST DS 2016 669693] (1).
80 that Phontrī Mō̜m Rātchawong Supphawat Kaēmsī / 80 ทัศ พลตรี หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี / บรรณาธิการ, วีรวัลย์ งามสันติกุล.

Wīrawan Ngāmsantikun. by วีรวัลย์ งามสันติกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2555 [2012]Other title: Pǣtsip that Phontrī Mō̜m Rātchawong Supphawat Kaēmsī Other title: แปดสิบทัศ พลตรี หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HIST D 2012 669146] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: CT1548.ศ75 ก137 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST D 2012 669146] (2). Checked out (1).
84 เสนีย์ เสาวพงศ์ ไฟยังเย็นในหัวใจ / บรรณาธิการ นิวัติ กองเพียร, สุพจน์ แจ้งเร็ว.

by นิวัติ กองเพียร | สุพจน์ แจ้งเร็ว.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2545Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PL4209.ศ61 ฮ614] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.ศ61 ฮ614] (1). Checked out (1). Withdrawn (5).
A Little home / Polkadot lover.

by โพลกะดอท เลิฟเวอร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โพลกะดอท, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: NK2110 .ล633 2555] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: NK2110 .ล633 2555] (1).
 <<  <  1  2  3  ...  26    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)