TUPOL-New Book-201808 Subscribe to this list

| Select titles to:
International human resource management : a case study approach / edited by Daniel Wintersberger.

by Wintersberger, Daniel.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: London : Kogan Page, 2017Availability: No items available Checked out (1).
Learning in public policy : analysis, modes and outcomes / Claire A. Dunlop, Claudio M. Radaelli, Philipp Trein, editors.

by Dunlop, Claire A | Radaelli, Claudio M. (Claudio Maria), 1960- | Trein, Philipp, 1981-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Cham, Switzerland : Palgrave Macmillan, c2018Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: JF1525.P6 L43 2018] (1).
Lenin on the train / Catherine Merridale.

by Merridale, Catherine, 1959-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: New York : Picador/Metropolitan Books/Henry Holt and Company, 2018, c2017Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DK254.L443 M47 2018] (1).
Nietzsche's psychology of ressentiment : revenge and justice in On the genealogy of morals / Guy Elgat.

by Elgat, Guy.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2017Availability: No items available Checked out (1).
Singapore's role in ASEAN in the 21st century / by Chutarat Pongarpa.

by Chutarat Pongarpa | Thammasat University. Faculty of Political Science.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Bangkok, Thailand] : Faculty of Political Science, Thammasat University, [2013]Dissertation note: Thesis (M.A. (International Relations))--Thammasat University, 2012. Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS610.47.S65 C48 2013] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS610.47.S65 C48 2013] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS610.47.S65 C48 2013] (1).
Soft power khō̜ng Čhīn nai satawat thī 21 = China's soft power in the 21st century / Soft power ของจีนในศตวรรษที่ 21 = China's soft power in the 21st century / กิตติมัย ธนณาเคนทร์, พรพิมล จรูญจิตเสถียร เขียน ; กุลนันทน์ คันธิก เรียบเรียง ; สุชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Kittimai Thananākhēn. Phǭnphimon Čharūnčhitsathīan. Kunlanan Khanthik. Suchāt Bamrungsuk. Thailand. Samnak Khāokrō̜ng hǣng Chāt. Sathāban Kānkhāokrō̜ng. by กิตติมัย ธนณาเคนทร์ | พรพิมล จรูญจิตเสถียร | กุลนันทน์ คันธิก | สุรชาติ บำรุงสุข | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. สถาบันการข่าวกรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2561 [2018]Other title: China's soft power in the 21st century.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2018 693561] (1). Checked out (1).
Thailand takeoff 2018 / Thailand takeoff 2018 / บรรณาธิการสิ่งพิมพ์พิเศษ ชลลดา อิงศรีสว่าง.

Chonladā ʻIngsīsawāng. Bō̜risat Phōt Phaplitching. by ชลลดา อิงศรีสว่าง | บริษัทโพสต์ พับลิชชิง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Phōt Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน), 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: HC445 .ท946 2561] (1).
The concept of political / The concept of political / by Carl Schmitt ; แปลโดย ธเนศ วงศ์ยานนาวา.

Schmitt, Carl, Thanes Wongyannava, Thammasat University. Faculty of Political Science. by ชมิท, คาร์ล, ค.ศ. 1888-1985 | ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2500- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2558?] [2015?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2558?] [2015?]Availability: No items available Checked out (1).
The EU-Russia borderland : new contexts for regional co-operation / edited by Heikki Eskelinen, Ilkka Liikanen and James W. Scott.

by Eskelinen, Heikki | Liikanen, Ilkka | Scott, James Wesley, 1956-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: London ; New York : Routledge, 2013Other title: European Union-Russia borderland.Availability: No items available In transit (1).
Kānkō̜kānrāi nai ʻĒchīa Tawanʻō̜k Chīang Tai = Terrorism in Southeast Asia / การก่อการร้ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = Terrorism in Southeast Asia / กุลนันทน์ คันธิก แปลและเรียบเรียง ; สุชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Kunlanan Khanthik. Suchāt Bamrungsuk. Thailand. Samnak Khāokrō̜ng hǣng Chāt. Sathāban Kānkhāokrō̜ng. by กุลนันทน์ คันธิก | สุรชาติ บำรุงสุข | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. สถาบันการข่าวกรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2561 [2018]Other title: Terrorism in Southeast Asia.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2018 693549] (1). Checked out (1).
Kānčhatkān monlaphit ʻākāt ʻan kœ̄t čhāk phāk ʻutsāhakam khō̜ng ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin : kō̜ranī sưksā Thētsabān Tambon Makhāmkhū ʻŌ̜. Nikhom Phatthanā Čhō̜. Rayō̜ng = [Air pollution management industry sector by local administration : a case study at Makhamkoo Sub-district Munical] / การจัดการมลพิษอากาศอันเกิดจากภาคอุตสาหกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา เทศบาลตำบลมะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง = [Air pollution management industry sector by local administration : a case study at Makhamkoo Sub-district Munical] / โดย ธาริณี พงษ์รักษา.

Tarinee Pongraksa, Thammasat University. Faculty of Political Science. by ธาริณี พงษ์รักษา, 2524- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Air pollution management industry sector by local administration : a case study at Makhamkoo Sub-district Munical.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TD883.7.ท92ร7 ธ64 2556] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: TD883.7.ท92ร7 ธ64 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TD883.7.ท92ร7 ธ64 2556] (1).
Kānbanyāi phisēt thō̜t botrīan kānkhlīkhlāi wikrittikān thāng kānmư̄ang sū kanpatirūp prathēt nai rabō̜p prachāthipatai : kō̜ranī sưksā kānrāng ratthammanūn khō̜ng tāngprathēt / การบรรยายพิเศษถอดบทเรียน การคลี่คลายวิกฤติการณ์ทางการเมืองสู่การปฏิรูปประเทศในระบอบประชาธิปไตย : กรณีศึกษาการร่างรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ / สถาบันพระปกเกล้า.

Sathāban Phrapokklao. by สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2558 [2015]Other title: Kānkhlīkhlāi wikrittikān thāng kānmư̄ang sū kanpatirūp prathēt nai rabō̜p prachāthipatai : kō̜ranī sưksā kānrāng ratthammanūn khō̜ng tāngprathēt Other title: การคลี่คลายวิกฤติการณ์ทางการเมืองสู่การปฏิรูปประเทศในระบอบประชาธิปไตย : กรณีศึกษาการร่างรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ.Availability: No items available Checked out (1).
Kānprakō̜p sāng wāthakam khwāmsūai nai khōtsanā phalittaphan bamrung phiu thāng thōrathat = [The beauty discourse construction in the skin care products television advertisement] / การประกอบสร้างวาทกรรมความสวยในโฆษณาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวทางโทรทัศน์ = [The beauty discourse construction in the skin care products television advertisement] / โดย ขวัญอรุณ โอภานนท์.

Kwanaroon Opanont. Thammasat University. Faculty of Political Science. by ขวัญอรุณ โอภานนท์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Beauty discourse construction in the skin care products television advertisement.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HQ1220.ท9 ข56 2556] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HQ1220.ท9 ข56 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HQ1220.ท9 ข56 2556] (1).
Kānphatthanā thun manut phư̄a kānbō̜rihān ngān thō̜ngthin = human capital development for local administration / การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการบริหารงานท้องถิ่น = human capital development for local administration / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธิตา สิริพงศ์ทักษิณ.

Nithitā Siriphongthaksin. Ramkhamhaeng University. by นิธิตา สิริพงศ์ทักษิณ | มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Mahāwitthayālai Rāmkhamhǣng, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5549.2.ท9 น65 2560] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HF5549.2.ท9 น65 2560] (2).
Kānsưksā khwāmkhlư̄anwai thāng kānmư̄ang læ phrưttikam kānlư̄aktang samāchik saphā phūthǣn rātsadō̜n Phō̜.Sō̜. 2554 : Čhangwat Lampāng / การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 : จังหวัดลำปาง / สายฝน สุเอียนทรเมธี.

Sāifon Suʻīanthō̜ramēthī Sathāban Phra Pokklao. Samnak Wičhai læ Phatthanā. by สายฝน สุเอียนทรเมธี | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak Wičhai læ Phatthanā Sathāban Phra Pokklao, 2558, [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PLSC JQ 2015 663284] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: PLSC JQ 2015 663284] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JQ1749.ก53ล4 ส657 2558] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PLSC JQ 2015 663284] (2). Checked out (1).
Khondī sī saphā : khwāmkhit khwāmmungman læ khwāmsongčham rawāng banthat rūam botkhwām khō̜ng Somsak Pritsanānanthakun / คนดีศรีสภา : ความคิด ความมุ่งมั่น และความทรงจำระหว่างบรรทัด รวมบทความของสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล / รวบรวม-เรียบเรียง ลักระวี ศรีแสงธรรม, ภูมิเผ่า อัมจรุง.

Lakrawī Sīsǣngtham. Phūmphao ʻAmčharung. Somsak Pritsanānanthakun, by ลักระวี ศรีแสงธรรม | ภูมิเผ่า อัมจรุง | สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2547 [2004] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2547 [2004]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS570.6.ส337 ล62 2547] (1).
ความ(ไม่)เท่าเทียม / โดย Richard Wilkinson and Kate Pickett ; สฤณี อาชวานันทกุล แปล.

by วิลกินสัน, ริชาร์ด จี | พิคเก็ตต์, เคท | สฤณี อาชวานันทกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: SOCY HM 2012 604461] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HM821 .ว642 2555] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: SOCY HM 2012 604461] (1). Checked out (5).
Khwāmyāklambāk nai kānsathāpanā rabō̜p prachāthipatai tūathǣn : khō̜sangkēt bư̄angton / ความยากลำบากในการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยตัวแทน : ข้อสังเกตเบื้องต้น / นครินทร์ เมฆไตรรัตน์.

Nakharin Mēktrairat, by นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2501-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Misterkopy (Thailand) Co., Ltd., 2548 [2005] Publisher: กรุงเทพฯ : Misterkopy (Thailand) Co., Ltd., 2548 [2005]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2005 693475] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2005 693475] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2005 693475] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2005 693475] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DOC 2005 693475] (2).
Khwāmrū dān kānʻanurak khumkhrō̜ng lǣng mō̜radok lōk samrap yaowachon / ความรู้ด้านการอนุรักษ์คุ้มครองแหล่งมรดกโลกสำหรับเยาวชน / ผู้จัดทำ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā. Thailand. Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m. Samnak Čhatkān Singwǣtlō̜m Thammachāt læ Sinlapakam. by สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Samnak Čhatkān Singwǣtlō̜m Thammachāt læ Sinlapakam, Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: GEOG G 2013 635472] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: G140.5 .ค56 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: GEOG G 2013 635472] (1). Checked out (1).
Khwāmsamphan Yīpun-ʻIndīa nai khrōngsāng ʻamnāt lōk thī kamlang plīanplǣng = Japan - India relations in changing global power configuration / ความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-อินเดียในโครงสร้างอำนาจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง = Japan-India relations in changing global power configuration / กิตติ ประเสริฐสุข.

Kitti Prasirtsuk. Thammasat University. Institute of East Asian Studies. Thammasat University. Faculty of Political Science. by กิตติ ประเสริฐสุข | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Sathāban ʻĒchīatawanʻō̜ksưksā Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: ปทุมธานี : สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Other title: Japan-India relations in changing global power configuration.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS849.อ62 ก63 2561] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS849.อ62 ก63 2561] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: DS849.อ62 ก63 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS849.อ62 ก63 2561] (1). Checked out (3).
Thanāi watthanatham : chai kotmāi phư̄a khumkhrō̜ng mō̜radok watthanatham chumchon / ทนายวัฒนธรรม : ใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมชุมชน / บรรณาธิการ วิษณุ เอื้อชูเกียรติ.

Witsanu ʻƯ̄achūkīat. Sayām Samākhom. by วิษณุ เอื้อชูเกียรติ | สยามสมาคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sayām Samākhom nai Phrabō̜rom Rāchūpatham, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: KPT3183 .ท36 2561] (1).
Thitthāng kānprapprung rūpbǣp khrōngsāng kānbō̜rihān ngān Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : rāingān phon kānphičhāranā sưksā / ทิศทางการปรับปรุงรูปแบบโครงสร้างการบริหารงานกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการพิจารณาศึกษา / ของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ.

Thailand. Saphā Nitibanyat hǣng Chāt. Khana Kammāthikān Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin. Thailand. Samnakngān Lēkāthikān Wuthisaphā. Samnak Kammāthikān 2. Fāi Lēkhānukān Khana Kammāthikān Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin. by ไทย. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 2. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Fāi Lēkhānukān Khana Kammāthikān Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin Samnak Kammāthikān 2 Samnakngān Lēkāthikān Wuthisaphā Patibat Nāthī Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Nitibanyat hǣng Chāt, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: JS7153.9.ก4 ท65 2560] (2).
Prachāthipatai tham yāngrai čha prasop khwāmsamret / ประชาธิปไตย ทำอย่างไรจะประสบความสำเร็จ / สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sathāban, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PLSC JC 2015 647030] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: PLSC JC 2015 647030] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JC423 .ป452 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PLSC JC 2015 647030] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: PLSC JC 2015 647030] (2). Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library [Call number: PLSC JC 2015 647030] (1).
Prawattisāt Brūnai = A history of Brunei / ประวัติศาสตร์บรูไน = A history of Brunei / ดลมนรรจน์ บากา, ชัยวัฒน์ มีสันฐาน.

Dolmanach Baka. Chaiwat Meesantan. by ดลมนรรจน์ บากา | ชัยวัฒน์ มีสันฐาน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2557 [2014]Other title: History of Brunei.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HIST DS 2014 635322] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2014 635322] (2). Checked out (3).
Prawattisāt Mālēsīa / ประวัติศาสตร์มาเลเซีย / บาร์บารา วัตสัน อันดายา, ลีโอนาร์ด วาย. อันดายา ; ผู้แปล พรรณี ฉัตรพลรักษ์ ; บรรณาธิการ มนัส เกียรติธารัย.

Andaya, Barbara Watson. Phanni Chatrpholarak. Andaya, Leonard Y. Manas Kiattitharai. by อันดายา, บาร์บารา วัตสัน | อันดายา, ลีโอนาร์ด วาย | พรรณี ฉัตรพลรักษ์ | มนัส เกียรติธารัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HIST DS 2014 635302] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS596 .อ633 2557] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2014 635302] (2). Checked out (2).
Prawattisāt Singkhapō = A history of Singapore / ประวัติศาสตร์สิงคโปร์ = A history of Singapore / Ernest C.T. Chew, Edwin Lee, ediotrs ; เพ็ชรี สุมิตร แปล ; นววรรณ พันธุเมธา บรรณาธิการแปล.

Chew, Ernest C. T. Lee, Edwin. Phetcharee Sumitra. Navavan Bandhumedha, Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt (Bangkok, Thailand) by ชิว, เออร์เนสต์ ซี. ที. (เออร์เนสต์ ชิน เทียง), ค.ศ.1942- | ลี, เอ็ดวิน | เพ็ชรี สุมิตร | นววรรณ พันธุเมธา, 2487- | มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2557 [2014]Other title: History of Singapore.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HIST DS 2014 631331] (4). Checked out (7).
Prawattisāt ʻIndōnīsīa / ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย / เอลชา ไชนุดิน เขียน ; เพ็ชรี สุมิตร แปล.

Zainuddin, Ailsa. Phetcharī Sumit. by ไซนุดิน, เอลซ่า | เพ็ชรี สุมิตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2557 [2014]Other title: Short history of Indonesia..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HIST DS 2014 635279] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 2014 635279] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS634 .ซ9 2557] (1). Checked out (1).
Prawattisāt ʻĒchīa tawanʻō̜k chīang tai : Suwannaphūm-ʻUsākhanē phāk phitdān. lem 1 / ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : สุวรรณภูมิ-อุษาคเนย์ภาคพิศดาร. เล่ม 1 / ดี.จี.อี. ฮอลล์ เขียน ; ชาญวิทย์ เกษตรศิริ บรรณาธิการ ; [แปลโดย ท่านผู้หญิง วรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ... [และคนอื่น ๆ]].

Hall, D. G. E. Warunyupa Sanitwong Na ʻAyutthayā, Thānphūying. Chānwit Kasētsiri, by ฮอลล์, ดี. จี. อี | วรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ท่านผู้หญิง | ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS511 .ฮ5 2557 ล. 1] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2014 635267] (6). Checked out (18).
Prawattisāt ʻĒchīa tawanʻō̜k chīang tai : Suwannaphūm-ʻUsākhanē phāk phitdān. lem 2 / ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : สุวรรณภูมิ-อุษาคเนย์ภาคพิศดาร. เล่ม 2 / ดี.จี.อี. ฮอลล์ เขียน ; ชาญวิทย์ เกษตรศิริ บรรณาธิการ ; [แปลโดย ท่านผู้หญิง วรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ... [และคนอื่น ๆ]].

Hall, D. G. E. Warunyupa Sanitwong Na ʻAyutthayā, Thānphūying. Chānwit Kasētsiri, by ฮอลล์, ดี. จี. อี | วรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ท่านผู้หญิง | ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS511 .ฮ5 2557 ล. 2] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2014 635274] (9). Checked out (15).
ผลกระทบของนโยบายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาต่อการจัดการด้านแรงงาน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมยานยนต์ / โดย ปาริชาต ชยมงคลชัย.

Parichart Chayamongkolchai, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Ratthasāt. by ปาริชาต ชยมงคลชัย, 2512- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sākhā Kānbō̜rihān Čhatkān Sāthārana Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สาขาการบริหารจัดการสาธารณะ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารจัดการสาธารณะ) Other title: Impacts of education fund policy on labor management : a comparative study between textile and automotive industries.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LB2340.4.ท9 ป646 2554] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: LB2340.4.ท9 ป646 2554] (1). Withdrawn (1).
Phrabāt Somdet Phra Pokklao Čhaoyūhūa kap nǣo phrarātchadamri dān kānpokkhrō̜ng thō̜ngthin / พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กับแนวพระราชดำริด้านการปกครองท้องถิ่น / ณัฐพล ใจจริง, ศรัญญู เทพสงเคราะห์.

Natthaphon Čhaičhing. Saranyū Thēpsongkhro̜. Sathāban Phra Pokklao. by ณัฐพล ใจจริง | ศรัญญู เทพสงเคราะห์, 2528- | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print festschrift ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: JS7153.2 .ณ63 2558] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JS7153.2 .ณ63 2558] (1).
Ratthammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai Phutthasakkarāt 2540 / รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / กองการประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Thailand. Secretariat of the House of Representatives. Kō̜ng Kānprachāsamphan. by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. กองการประชาสัมพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Kō̜ng, 2543 [2000] Publisher: กรุงเทพฯ : กอง, 2543 [2000]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: KPT2070 .ร6349 2543] (1).
รายงานประจำปี ... ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา / สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา.

by สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน.

Material type: serial Continuing resource; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : [2544?]- สำนักงาน, Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PLSC JF 2009 371184] (18), Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: JF1525.ผ67 ผ73 2557] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: PLSC JF 2011 371184] (4), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JF1525.ผ67 ผ73 2560] (7), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PLSC JF 2014 371184] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: JF1525.ผ67 ผ73 2560] (15). Withdrawn (39).
Sātsanā læ watthanatham khwāmchư̄a khō̜ng chāo Čhīn phōnthalē : kānprachum wichākān radap nānā chāt rư̄ang "sātsanā khō̜ng chāo Čhīn khrang thī 2" / ศาสนาและวัฒนธรรมความเชื่อของชาวจีนโพ้นทะเล : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง "ศาสนาของชาวจีน ครั้งที่ 2" / จัดโดย สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือกับ ศูนย์ศึกษาศาสนาชาวจีนฮกเกี้ยนไต้หวันและชาวจีนโพ้นทะเลมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ซย่าเหมิน สถาบันจีนศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยตนกู อับดุล ราห์มาน ประเทศมาเลเซีย.

Kānprachum Wichākān Radap Nānā Chāt rư̄ang Sātsanā khō̜ng Chāo Čhīn Mahāwitthayālai Thammasāt) Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban ʻĒchīa Tawanʻō̜k Sưksā. Mahāwitthayālai Hūachīeo. Sayāmœ̄n. Sūn Sưksā Sātsanā Chāo Čhīn Hokkīan Taiwan læ Chāo Čhīn Phōnthalē. Sathāban Čhīn Sưksā hǣng Mahāwitthayālai Tonkū ʻApdun Rāmān. by การประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่องศาสนาของชาวจีน (ครั้งที่ 2 : 2560 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา | มหาวิทยาลัยหัวเฉียว. ซย่าเหมิน. ศูนย์ศึกษาศาสนาชาวจีนฮกเกี้ยนไต้หวันและชาวจีนโพ้นทะเล | สถาบันจีนศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยตนกู อับดุล ราห์มาน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sathāban, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS570.จ6 ก632 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.จ6 ก632 2560] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS570.จ6 ก632 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.จ6 ก632 2560] (2). Checked out (1).
Sū thotsawat thī 3 kānkračhāi ʻamnāt Thai : ʻēkkasān prakō̜p kānsammanā pračham pī 2558 / สู่ทศวรรษที่ 3 การกระจายอำนาจไทย : เอกสารประกอบการสัมมนาประจำปี 2558 / วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า.

King Prajadhipok's Institute. College of Local Government Development. Kānsammanā Wichākān Krung Thēp...) by สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น. การสัมมนาวิชาการ (2558 : กรุงเทพฯ).

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Witthayālai Phatthanākān Pokkhrō̜ng Thō̜ngthin Sathāban Phrapokklao, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: JS7153.3.ก2 ส37 2558] (1).
หลักและทฤษฎีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

by สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ระเบียงทอง, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: H62 .ส7325 2555] (1), Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: SOC H 2012 612843] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: H62 .ส7325 2555] (1). Checked out (1).
ʻŌ̜ttrēlīa kap kāntō̜tān kānkō̜kānrāi nai ʻIndōnīsīa = Australia and counter-terrorism in Indonesia / ออสเตรเลียกับการต่อต้านการก่อการร้ายในอินโดนีเซีย = Australia and counter-terrorism in Indonesia / จิราภรณ์ ศิระวรกุล เขียน ; สุชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Čhirāphō̜n Sirawǭrakun. Suchāt Bamrungsuk. Thailand. Samnak Khāokrō̜ng hǣng Chāt. Sathāban Kānkhāokrō̜ng. by จิราภรณ์ ศิระวรกุล | สุรชาติ บำรุงสุข | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. สถาบันการข่าวกรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2561 [2018]Other title: Australia and counter-terrorism in Indonesia.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2018 693554] (2).
ʻĀsā Sārasin kap kānthūt Thai nai lōk hǣng khwāmplīanplǣng / อาสา สารสิน กับการทูตไทยในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลง / คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; บรรณาธิการ จุลชีพ ชินวรรโณ.

Chulacheeb Chinwanno. Thammasat University. Faculty of Political Science. by จุลชีพ ชินวรรโณ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: [ปทุมธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS575 .อ65 2561] (3).
เทวะวงศ์ฯ สาร = Devawongse Sarn / สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ.

Krasūang Kāntāngprathēt. Sathāban Kāntāngprathēt Thēwawongwarōpakān. by กระทรวงการต่างประเทศ. สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Kāntāngprathēt Thēwawongwarōpakān Krasūang Kāntāngprathēt, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ, 2558 [2015]Other title: Thēwawong sān : nangsư̄ rūam khambanyāi khat san Other title: Devawongse Sarn | เทวะวงศ์ฯ สาร : หนังสือรวมคำบรรยายคัดสรร.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JZ1405 .ท75 2558] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JZ1405 .ท75 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JZ1405 .ท75 2558] (1).
Bư̄angrǣk prachāthiptai banthưk khwāmsongčham khō̜ng phūyū nai hētkān samai Phō̜.Sō̜. 2475-2500 / เบื้องแรกประชาธิปตัย บันทึกความทรงจำของผู้อยู่ในเหตุการณ์สมัย พ.ศ. 2475-2500 / สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย รวบรวมและจัดพิมพ์.

Samākhom Nakkhāo Naknangsư̄phim hǣng Prathēt Thai. by สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Samākhom Nakkhāo Naknangsư̄phim hǣng Prathēt Thai, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS583 .น6 2559 ล. 1] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DS583 .น6 2559 ล. 1] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS583 .น6 2559 ล. 1] (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS583 .น6 2559 ล. 1] (4). Checked out (2).
Nǣothāng kānsāng khwāmprō̜ngdō̜ng hǣng chāt : rāingānphon kāndamnœ̄nngān khō̜ng Khana ʻAnukammāthikān Sāng Khwām Prō̜ngdō̜ng hǣng Chāt (khrang thī 1 : rawāng wan thī 25 Makarākhom 2555 - wan thī 10 Phrưtsaphākhom 2555) / แนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ : รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการสร้างความปรองดองแห่งชาติ (ครั้งที่ 1 : ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2555-วันที่ 10 พฤษภาคม 2555) / คณะทำงานจัดทำ วีระศักดิ์ นาทะสิริ ... [และคนอื่นๆ]

Wīrasak Nāthasiri. Thailand. The Secretariat of the House of Representatives. Klumngān Khana Kammāthikān Kānthahān. by วีระศักดิ์ นาทะสิริ | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการทหาร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Klum Ngān Khana Kammāthikān Thahān Samnak Kammāthikān 2 Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานคณะกรรมาธิการทหาร สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2012 693579] (3).
Phǣn yutthasāt Sathāban Phra Pokklao (pī ngoppramān Phō̜.Sō̜. 2559-2563) แผนยุทธศาสตร์ สถาบันพระปกเกล้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563)

Sathāban Phra Pokklao. by สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: JQ1747.5 .พ46 2558] (1).
Lǣng mō̜radok lōk khō̜ng Thai / แหล่งมรดกโลกของไทย / ผู้จัดทำ สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; ผู้ศึกษา สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Thailand. Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m. Samnak Čhatkān Singwǣtlō̜m Thammachāt læ Sinlapakam. Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. by สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: GEOG G 2013 635822] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: G140.5 .ห48 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: GEOG G 2013 635822] (1). Checked out (1).
Khrōngkān sưksā māttrathān khwāmyū sabāi khō̜ng thīyūʻāsai læ chumchon phư̄a kānwāngphǣn phatthanā thīyūʻāsai dōi krabūankān mī sūanrūam = Development of housing and community comfortable living performance standards through participatory research : rāingān chabap sombūn / โครงการศึกษามาตรฐานความอยู่สบายของที่อยู่อาศัยและชุมชนเพื่อการวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยกระบวนการมีส่วนร่วม = Development of housing and community comfortable living performance standards through participatory research : รายงานฉบับสมบูรณ์ / เสนอต่อ การเคหะแห่งชาติ ; โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาความอยู่สบายของที่อยู่อาศัยและชุมชน ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; [หัวหน้าโครงการ กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ ; นักวิจัย ธรรมนูญ เลาห์ปิยะวิสุทธิ์, ถิรวัฒน์ พิมพ์เวิน].

Kundoldibya Panitchpakdi. Thammanoon Laohpiyavisut. Tirawat Pimwern. National Housing Authority (Thailand) Chulalongkorn University. Chula Unisearch. Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai. Phāk Wichā Khēhakān. Sūn Sưksā Khwāmyū Sabāi khō̜ng Thīyūʻāsai læ Chumchon. by กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ | ธรรมนูญ เลาห์ปิยะวิสุทธิ์ | ถิรวัฒน์ พิมพ์เวิน | การเคหะแห่งชาติ | ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาเคหการ. ศูนย์ศึกษาความอยู่สบายของที่อยู่อาศัยและชุมชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūn, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2560 [2017]Other title: Māttrathān khwāmyū sabāi khō̜ng thīyūʻāsai læ chumchon phư̄a kānwāngphǣn phatthanā thīyūʻāsai dōi krabūankān mī sūanrūam Other title: Development of housing and community comfortable living performance standards through participatory research | มาตรฐานความอยู่สบายของที่อยู่อาศัยและชุมชนเพื่อการวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยกระบวนการมีส่วนร่วม.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: TH4815.5 .ก733 2560] (1).
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)