TUPRIDI-NEW BOOK-2019-01-05(THAI) Subscribe to this list

| Select titles to:
China 5.0 : Sī Čhin Phing sētthakit yuk mai læ phǣnkān yai AI / China 5.0 : สีจิ้นผิง เศรษฐกิจยุคใหม่ และแผนการใหญ่ AI / อาร์ม ตั้งนิรันดร.

ʻĀm Tangnirandō̜n. by อาร์ม ตั้งนิรันดร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : Bookscape, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HC427.95 .อ644 2561] (1). Checked out (4).
Chīwit thī mī khunkhā / ชีวิตที่มีคุณค่า / นาวี รังสิวรารักษ์.

Nāwī Rangsiwarārak. by นาวี รังสิวรารักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Dō̜k Yā, 2540 [1997] Publisher: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2540 [1997]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.5 .น656 2540] (1).
Thuk chāt phop kradūk ngotngām / ทุกชาติภพ กระดูกงดงาม / โม่เป่าเฟยเป่า เขียน ; เสี่ยวหวา แปล.

Mobaofeibao. Sīaowā. by โม่เป่าเฟยเป่า | เสี่ยวหวา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻArun, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อรุณ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ม868อ62ส82 2561] (1).
Bō̜rihān kāi bō̜rihān čhai hūangyai sukkhaphāp kap khun mō̜ nakbō̜rihān / บริหารกาย บริหารใจ ห่วงใยสุขภาพ กับคุณหมอนักบริหาร / บุญวัฒน์ จะโนภาษ.

Bunyawat Čhanōphāt. by บุญวัฒน์ จะโนภาษ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2555?] [2012?] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2555?] [2012?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC .2012 686184] (1).
Bunrāsī Phra Santapāpā Yō̜n Pō̜n thī 2 : burut hǣng kānʻaphai / บุญราศีพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 : บุรุษแห่งการอภัย / วีณา โกวิทวานิชย์.

Wīnā kōwitthawānit. by วีณา โกวิทวานิชย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim ʻAtsamchan, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อัสสัมชัญ, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BX1378.5 .ว636 2554] (1).
Panhā kotmāi kīeokap kānlot thun nai bō̜risat čhamkat : rāingān chabap sombūn / ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการลดทุนในบริษัทจำกัด : รายงานฉบับสมบูรณ์ / สหธน รัตนไพจิตร.

Sahaton Rattanapijit, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by สหธน รัตนไพจิตร, 2501- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1061 .ส533 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1061 .ส533 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1061 .ส533 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1061 .ส533 2561] (2).
Lamnam ratrī. 2 / ลำนำราตรี. 2 / จื่อเวยหลิวเหนียน เขียน ; อัญชลี เตยะธิติกุล แปล.

Ziweiliunian. ʻAnchalī Tēyathitikun. by จื่อเวยหลิวเหนียน | อัญชลี เตยะธิติกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻArun, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อรุณ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .จ723ย62อ62 2561 ล. 2] (1).
Lamnam ratrī. 1 / ลำนำราตรี. 1 / จื่อเวยหลิวเหนียน เขียน ; อัญชลี เตยะธิติกุล แปล.

Ziweiliunian. ʻAnchalī Tēyathitikun. by จื่อเวยหลิวเหนียน | อัญชลี เตยะธิติกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻArun, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อรุณ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .จ723ย62อ62 2561 ล. 1] (1).
Sān Pokkhrō̜ng kap kānkhūapkhum trūatsō̜p fāi pokkhrō̜ng : sưksā kō̜ranī kānkhūapkhum dūlǣ sathān phayābān ʻēkkachon nai Prathēt Thai : rāingān chabap sombūn / ศาลปกครองกับการควบคุมตรวจสอบฝ่ายปกครอง : ศึกษากรณีการควบคุมดูแลสถานพยาบาลเอกชนในประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย นิรมัย พิศแข มั่นจิตร.

Niramai Phitkhae, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by นิรมัย พิศแข, 2522- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2561 [2018] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3110 .น64 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT3110 .น64 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3110 .น64 2561] (1). Checked out (2).
Sinlapa samai mai nai Prathēt Thai : mō̜ng phān khwāmkhlư̄anwai khō̜ng hō̜sin ʻēkkachon læ kānsư̄khāi ngān sinlapa nai Krung Thēp Mahā Nakhō̜n thotsawat 2500 thưng thotsawat 2530 / ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย : มองผ่านความเคลื่อนไหวของหอศิลป์เอกชนและการซื้อขายงานศิลปะในกรุงเทพมหานคร ทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 2530 / สิทธิธรรม โรหิตะสุข เขียน.

Sitthitham Rōhitasuk. by สิทธิธรรม โรหิตะสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: N7322.ก4 ส63 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: N7322.ก4 ส63 2560] (2).
Sati dūai phāsā ngāi ngāi / สติ ด้วยภาษาง่าย ๆ / โดย ภันเต เฮเนโพลา คุณารัตนา มหาเถระ ; แปลและเรียบเรียงโดย ชวาลา เธียรธนู.

Gunaratana, Henepola, Chawālā Thīanthanū. by คุณารัตนา, เฮเนโพลา, ค.ศ. 1927- | ชวาลา เธียรธนู.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Čhanwānit, 2544 [2001] Publisher: กรุงเทพฯ : จันวาณิชย์, 2544 [2001]Availability: No items available Checked out (1).
Lakkān khumkhrō̜ng sitthi dek phāitai nǣokhit kīeokap prayōt sūngsut khō̜ng dek : rāingān chabap sombūn / หลักการคุ้มครองสิทธิเด็กภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับประโยชน์สูงสุดของเด็ก : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล.

Matalak Oungrungrote. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.] , 2561 [2018] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K639 .ม63 2561] (1). Checked out (4).
Hūačhai tūa rāi nat hai nāi mā plon rak / หัวใจตัวร้ายนัดให้นายมาปล้นรัก / เจ้าปลาน้อย เขียน.

Phētphailin Rattananām. by เพชรไพลิน รัตนนาม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Čhǣmsai, [2551?] [2008?] Publisher: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, [2551?] [2008?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .พ682ห65 2551] (1).
Khlet wichā khlư̄an khayāi sēnʻen / เคล็ดวิชา เคลื่อนขยายเส้นเอ็น / ไพศาล พืชมงคล.

Paisal Puechmongkol, by ไพศาล พืชมงคล, 2490-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Thammaniti, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิธรรมนิติ, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: WB537 .พ956 2553] (1).
Sēpīan : prawat yō̜ manutsayachāt / เซเปียนส์ : ประวัติย่อมนุษยชาติ / ยูวัล โนอาห์ แฮรารี เขียน ; นำชัย ชีววิวรรธน์ แปล.

Harari, Yuval N. Namchai Chīwawiwat, by แฮรารี, ยูวัล เอ็น | นำชัย ชีววิวรรธน์, 2509-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Yipsī Krup Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: CB113 .ฮ846 2561] (1). Checked out (6). On hold (1).
Nư̄a phalō manut : rūam rư̄angsan Čhīn nai Thai / เนื้อพะโล้มมุษย์ : รวมเรื่องสั้นจีนในไทย / อร ตระกูลสูง, เกาเฟย แปล.

Aree Phư̄nnāk, by อารีย์ พื้นนาค, 2473-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : ʻAksō̜n Watthanā, 2546 [2003] Publisher: กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, 2546 [2003]Other title: Rūam rư̄angsan Čhīn nai Thai nư̄a phalō manut Other title: รวมเรื่องสั้นจีนในไทย เนื้อพะโล้มนุษย์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .น824อ64 2546] (1).
Rǣng rak lāng rāi / แรงรัก ลางร้าย / กมลภัทร.

Kamonlaphat. by กมลภัทร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Fai Buk, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : ไฟน์ บุ๊ค, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ก3713ร82 2552] (1).
Tō samnak Thammakāi phān tō phra? Anant Sēnākhan rư̄ang "Khamsō̜n dīarathī" / โต้สำนักธรรมกาย ผ่าน โต้พระ? อนันต์ เสนาขันธ์ เรื่อง "คำสอนเดียรถีย์" / สาวก.

Sāwok. by สาวก.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Witthayāsāt Sangkhom (Prathēt Thai), 2542 [1999] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิทยาศาสตร์สังคม (ประเทศไทย), 2542 [1999]Other title: Khamsō̜n dīarathī Other title: คำสอนเดียรถีย์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ4170 .ส653 2542] (1).
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)