TUPRIDI-NEW BOOK-2019-02-01(THAI) Subscribe to this list

| Select titles to:
100 rư̄ang tō̜ng rū kō̜n tō prawattisāt / 100 เรื่องต้องรู้ก่อนโต ประวัติศาสตร์ / ลอรา โคแวน ... [และคนอื่นๆ].

Cowan, Laura. Thanyarōt Rōtčhanathanēt. by โคแวน, ลอรา | ธัญโรจน์ โรจนธเนศ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Khō̜mmi, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: D23 .ก156 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: D23 .ก156 2561] (1). Checked out (1).
100 rư̄ang lao khō̜ng phūying plīan lōk. [1] / 100 เรื่องเล่าของผู้หญิงเปลี่ยนโลก. [1] / เอเลนา ฟาวิลลี และ ฟรันเชสกา คาวัลโล เขียน ; สิริยากร พุกกะเวส มาร์ควอร์ท, ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา จีระแพทย์ และ พลอยแสง เอกญาติ แปล.

Favilli, Elena. Cavallo, Francesca. Siriyakorn Pukkavesa, Saraichat Čhīraphǣt. Ploysang Akyard. by ฟาวิลลี, เอเลนา | คาวัลโล, ฟรันเชสกา | สิริยากร พุกกะเวส, 2517- | ศรัยฉัตร จีระแพทย์ | พลอยแสง เอกญาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Juvenile; Publisher: Krung Thēp... : Nānmībuk, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2560 [2017]Other title: Nưng rō̜i rư̄ang lao khō̜ng phūying plīan lōk Other title: Good night stories for rebel girls : 100 rư̄ang lao khō̜ng phūying plīan lōk Other title: หนึ่งร้อยเรื่องเล่าของผู้หญิงเปลี่ยนโลก | Good night stories for rebel girls : 100 เรื่องเล่าของผู้หญิงเปลี่ยนโลก.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: CT3207 .ฟ65 2560 ล. 1] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: CT3207 .ฟ65 2560 ล. 1] (1). Checked out (2).
Old miss diary banthưk nī mī rak / Old miss diary บันทึกนี้มีรัก / เขียน Choi Su-young ... [และคนอื่น ๆ] ; แปล โพมุล.

Chawē, Sū-yǭng. Phōmun. by ชเว, ซู-ย็อง | โพมุล.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Čhǣmsai, 2550 [2007] Publisher: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2550 [2007]Other title: Banthưk nī mī rak Other title: บันทึกนี้มีรัก.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ช4662อ93พ94 2550 ล. 1] (2).
The disruptor / The disruptor / รวิศ หาญอุตสาหะ.

Rawit Hanutsaha. by รวิศ หาญอุตสาหะ.

Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5386 .ร555 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF5386 .ร555 2561] (1). Checked out (4).
TOEIC 1000 khō̜ fit kō̜n sō̜p / TOEIC 1000 ข้อ ฟิตก่อนสอบ / วโรดม วณิชศิลป์.

Warōdom Wanitsin. by วโรดม วณิชศิลป์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khāpēdīammœ̄, [2561] [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : คาร์เปเดียมเมอร์, [2561] [2018]Availability: No items available Checked out (2).
Kotmāi rawāng prathēt : khwāmrū chabap phok phā / กฎหมายระหว่างประเทศ : ความรู้ฉบับพกพา / Vaughan Lowe ; ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล แปล.

Lowe, A. V. Thitirat Thipsamritkul. by โลว์, เอ.วี. (อลัน วอน) | ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Buksakhēp, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KZ1242 .ล95 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KZ1242 .ล95 2561] (1). Checked out (8).
Kāntittām pramœ̄nphon phǣn fư̄nfū læ yīeoyā phū dai rap phonkrathop čhāk sathānakān ʻuthokkaphai dān kānkasēt pī 2554 / การติดตามประเมินผล แผนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านการเกษตร ปี 2554 / คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

Khana Kammakān Tittām Rēngrat Kāndamnœ̄n Ngān Tām Phǣn Fư̄nfū læ Yīaoyā Phū Dai Rap Phonkrathop Čhāk Sathānakān ʻUthokkaphai dān Kānkasēt. Samnakngān Sētthakit Kānkasēt. Sūn Pramœ̄nphon. by คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านการเกษตร | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. ศูนย์ประเมินผล.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn Pramœ̄nphon Samnakngān Sētthakit Kānkasēt, [2555] [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, [2555] [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HV555.ท9 ก62 2555] (1).
Kānbō̜rihān čhatkān ngānwičhai phư̄a sāng phonlap læ phonkrathop / การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสร้างผลลัพธ์และผลกระทบ / จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ บรรณาธิการ.

Čhančharat Rīeodēcha. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai (Sō̜Kō̜Wō̜.), 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: Q180.55.จ6 ก64 2561] (2).
Kānpraptūa nai watthanatham Lumnam Khōng CLMV (Kamphūchā Sō̜Pō̜Pō̜. Lāo Mīanmā læ Wīatnām) : khwāmrū nai kānpraptūa phư̄a kānthamngān læ kānyūʻāsai / การปรับตัวในวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) : ความรู้ในการปรับตัวเพื่อการทำงานและการอยู่อาศัย / อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม.

ʻŌ̜ranut Phrưtphibūntham. Sathāban Bandit Phatthana Bō̜rihānsāt. by อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Bandit Phatthana Bō̜rihānsāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561 [2018]Other title: Kānpraptūa nai watthanatham Lumnam Khōng CLMV (Kamphūchā Sō̜Pō̜Pō̜. Lāo Mīanmā læ Wīatnām) Other title: การปรับตัวในวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม).Availability: No items available Checked out (2).
Kānsưksā phư̄a sāng phūnam sū sangkhom thammāthippatai = Education for leadership development in democratic society / การศึกษาเพื่อสร้างผู้นำสู่สังคมธรรมาธิปไตย = Education for leadership development in democratic society / วิชัย ตันศิริ.

Wichai Tansiri, Sathāban Nayōbāisưksā (Thailand) by วิชัย ตันศิริ, 2478- | สถาบันนโยบายศึกษา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Nayōbāi Sưksā phāitāi Mūnnithi Songsœ̄m Nayōbāi Sưksā, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมนโยบายศึกษา, 2561 [2018]Other title: Education for leadership development in democratic society..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LC94.ท9 ว66 2561] (2).
Kānʻoprom phatthanā čhit hai kœ̄t panyā læ santisuk / การอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข / สิริ กรินชัย.

Siri Karinchai, by สิริ กรินชัย, 2460-2554.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hō̜rattanachai Kānphim, 2550 [2007] Publisher: กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์, 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ4570.จ6 ส63 2550] (1).
Kānpen samai mai kap nǣokhit chumchon / การเป็นสมัยใหม่กับแนวคิดชุมชน / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา.

Chatthip Nātsuphā, by ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2484-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sāngsan, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2557 [2014]Availability: No items available Checked out (1).
Kānplīanplǣng sangkhom Thai Phō̜. Sō̜. 2500-2550 sưksā phān prawat khō̜ng lāi chīwit nai chumchon : sarup rāingān phāp rūam khrōngkān sưksā wičhai / การเปลี่ยนแปลงสังคมไทย พ.ศ. 2500-2550 ศึกษาผ่านประวัติของหลายชีวิตในชุมชน : สรุปรายงานภาพรวมโครงการศึกษาวิจัย / ม.ร.ว. อศิน รพีพัฒน์.

ʻAsin Rapīpat, Mō̜.Rō̜.Wō̜., Sūn Manutsayawitthayā Sirinthō̜n (Thailand). by อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว, 2475- | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūn Manutsayawitthayā Sirinthō̜n (ʻOngkān Mahāchon), 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HN700.55.ก8 อ26 2561] (2). Checked out (1).
Kānlakhrangnưng khǣ khitthưng yū nai čhai / กาลครั้งหนึ่งแค่คิดถึงอยู่ในใจ / กาลครั้งหนึ่ง เขียน ; รัฐวรรณ พัฒนรัชตอดุล, กาลครั้งหนึ่ง ถ่ายภาพ.

Kānlakhrangnưng. Ratthawan Phatthanaratchataʻadun, by กาลครั้งหนึ่ง | รัฐวรรณ พัฒนรัชตอดุล, 2528-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sapring Buk, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.ก617 2561] (2). Checked out (2).
Khlāi pom / คลายปม / ชยสาโร ภิกขุ.

Chayasārō Phikkhu, Mūnnithi Panyāprathīp. by ชยสาโร ภิกขุ, 2501- | มูลนิธิปัญญาประทีป.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Panyāprathīp, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิปัญญาประทีป, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ4170 .ช45 2557] (1).
Khwāmlīlap khō̜ng wēlā : thō̜t pritsanā hǣng wēlā nai sāitā khwō̜ntam fisik / ความลี้ลับของเวลา : ถอดปริศนาแห่งเวลาในสายตาควอนตัมฟิสิกส์ / Carlo Rovelli เขียน ; โตมร ศุขปรีชา แปล.

Rovelli, Carlo, Tōmō̜n Sukprīchā. by โรเวลลี, คาร์โล, ค.ศ. 1956- | โตมร ศุขปรีชา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Salt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : Salt, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: QC173.59.ส37 ร957 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: QC173.59.ส37 ร957 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: QC173.59.ส37 ร957 2561] (2).
Khwāmkhaočhai rư̄ang chīwit / ความเข้าใจเรื่องชีวิต / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.

Čharœ̄n, Supreme Patriarch, by สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ), 2456-2556.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhǭn Pathom : Sāla Phimphakān, 2557 [2014] Publisher: นครปฐม : สาละพิมพการ, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ4570.ช6 ส429 2557] (1).
Khāthā chīwit [yokkamlang] 2 / คาถาชีวิต [ยกกำลัง] 2 / ว. วชิรเมธี, วิกรม กรมดิษฐ์.

Wutthichai Wachiramēthī, Phra mahā Wikrom Krommadit. by พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, 2516- | วิกรม กรมดิษฐ์, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phrinsiti, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : พริ้นซิติ้, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ4570.ช6 พ4318 2557] (1).
Khamsō̜n læ khō̜khit khō̜ng Dō̜Rō̜. ʻUkrit Mongkhonnāwin / คำสอนและข้อคิดของ ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน / รวบรวมและบันทีกโดย ฐิติพัฒน์ ชยาพัฒน์.

Thitiphat Chayāphat. by ฐิติพัฒน์ ชยาพัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phīrayānukhro̜ Mūnnithi nai Phraʻuppatham khō̜ng Somdet Phra Sīnakharinthā Bō̜romrātchachonnanī, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BJ1594.5 .ฐ63 2561] (1).
Khūmư̄ kānkhamnūan kānplō̜ikātrư̄ankračhok khō̜ng Prathēt Thai 4 ʻutsāhakam : ʻutsāhakam pūnsimēn læ pūnkhāo, ʻutsāhakam lek læ lekklā, ʻutsāhakam pitrōkhēmī, ʻutsāhakam yư̄akradāt / คู่มือการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 4 อุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์และปูนขาว อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ / คณะบรรณาธิการ ประไพรัตน์ ลาวัณย์วัฒนกุล ... [และคนอื่น ๆ].

Praphairat Lāwanwatthanakun. Thailand. Krom Rōngngān ʻUtsāhakam. Samnak Sonthisanyā læ Yutthasāt. by ประไพรัตน์ ลาวัณย์วัฒนกุล | กรมโรงงานอุตสาหกรรม. สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak Sonthisanyā læ Yutthasāt, Krom Rōngngān ʻUtsāhakam, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2555 [2012]Availability: No items available Checked out (1).
Khāttakō̜n hōt sathān lōk / ฆาตกรโหดสะท้านโลก / Cammy เรียบเรียง.

Cammy. by แคมมี่.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Na dā, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : ณ ดา, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HV6515 .ค84 2553] (1).
Čhakkraphatrāt : khati ʻamnāt bư̄anglang chonchannam Thai / จักรพรรดิราช : คติอำนาจเบื้องหลังชนชั้นนำไทย / เอนก มากอนันต์.

Anake Mākʻanan. by เอนก มากอนันต์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS568 .อ74 2561] (2). Checked out (2).
Čhap čhōt man čhatkān mǣn / จับโจทย์มั่น จัดการแม่น / มยุรี จัยวัฒน์ บรรณาธิการ.

Mayuree Chaiyawat. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by มยุรี จัยวัฒน์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: Q180.55.จ6 จ63 2561] (1). Checked out (1).
Chāi thao klāng thalē lưk / ชายเฒ่ากลางทะเลลึก / Ernest Hemingway ; อาษา ขอจิตต์เมตต์ แปล.

Hemingway, Ernest, ʻĀsā Khō̜čhitmēt, by เฮมิงเวย์, เออร์เนสต์, ค.ศ. 1899-1961 | อาษา ขอจิตต์เมตต์, 2451-2519.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .ฮ76อ94อ65 2562] (1). Checked out (2).
Sanchirō / ซันชิโร / นัตสึเมะ โซเซกิ ; น้ำทิพย์ เมธเศรษฐ แปล.

Natsume, Sōseki, Namthip Mētsēttha. Japan Foundation. by นัทซึเมะ, โซเซกิ, ค.ศ. 1867-1916 | น้ำทิพย์ เมธเศรษฐ | มูลนิธิญี่ปุ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Nonthaburī : Čhēlit, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : เจลิท, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .น615ซ63น63 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .น615ซ63น63 2561] (1).
Na sut plāi rak / ณ สุดปลายรัก / โสรยา เขียน.

Sōrayā. by โสรยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Čhǣmsai, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ส94ณ57 2553] (1).
Tām rak khư̄n čhai hai sō̜ng rao / ตามรักคืนใจให้สองเรา / กันติมา.

Kantimā. by กันติมา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Krīnmāi buk, [2551] [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : กรีนมายด์ บุ๊คส์, [2551] [2008]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ก5542ต64 2551] (1).
Tāi lǣo fư̄̄n / ตายแล้วฟื้น / นที ลานโพธิ์

Nathī Lānphō. by นที ลานโพธิ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Thai khwǭlitī buk (2006), 2551 [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ4487 .น37 2551] (1).
Tambon Nō̜ngphlap suk sārakhadī / ตำบลหนองพลับ สุขสารคดี / โดย สร้อยแก้ว คำมาลา.

Sō̜ikǣo Khammālā. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. by สร้อยแก้ว คำมาลา | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp (Sō̜Sō̜Sō̜.), 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HN700.55.ฮ9พ6 ส45 2556] (1).
Thāng rō̜t nai lōk bai mai hǣng kānpatiwat ʻutsāhakam khrang thī sī / ทางรอดในโลกใบใหม่แห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ / เคลาส์ ชวาบ ร่วมกับนิโคลัส เดวิส เขียน ; ศรรวริศา เมฆไพบูลย์ แปล.

Schwab, Klaus, Davis, Nicholas. Sō̜nrawarisā Mēkphaibūn. by ชวาบ, เคลาส์, ค.ศ. 1938- | เดวิส, นิโคลัส | ศรรวริศา เมฆไพบูลย์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Amarin How-To, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HC79.ท7 ช563 2561] (1). Checked out (3).
Thammāphibān læ khwāmrapphitchō̜p thāng sangkhom = Good governance and corporate social responsibility / ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบทางสังคม = Good governance and corporate social responsibility / โดย สมศักดิ์ สามัคคีธรรม.

Somsak Sāmakkhītham, by สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2503-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Sathāban Banditphatthanabō̜rihānsāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561 [2018]Other title: Good governance and corporate social responsibility.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD2741 .ส45 2561] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HD2741 .ส45 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD2741 .ส45 2561] (1). Checked out (1).
Nawattakam kānbō̜rihān čhatkān ngānwičhai / นวัตกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย / สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ บรรณาธิการ.

Sutthiphan Čhitphimonmāt. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai (Sō̜Kō̜Wō̜.), 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: Q180.55.จ6 น56 2561] (2).
Nayōbāi khō̜ng Thai tō̜ Brūnai : nayōbāi tāngprathēt Thai tō̜ prathēt phư̄anbān nai yuk songkhrām yen : sī kō̜ranī sư̄ksā prīapthīap / นโยบายของไทยต่อบรูไน : นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : สี่กรณีศึกษาเปรียบเทียบ / โดย สุรพงษ์ ชัยนาม.

Suraphong Chaiyanām, Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by สุรพงษ์ ชัยนาม, 2487- | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS575.5.บ47 ส74 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS575.5.บ47 ส74 2561] (2).
Nayōbāi khō̜ng Thai tō̜ Filippin : nayōbāi tāngprathēt Thai tō̜ prathēt phư̄anbān nai yuk songkhrām yen : sī kō̜ranī sư̄ksā prīapthīap / นโยบายของไทยต่อฟิลิปปินส์ : นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : สี่กรณีศึกษาเปรียบเทียบ / โดย สุรพงษ์ ชัยนาม.

Suraphong Chaiyanām, Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by สุรพงษ์ ชัยนาม, 2487- | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS575.5.ฟ6 ส74 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS575.5.ฟ6 ส74 2561] (2).
Nayōbāi khō̜ng Thai tō̜ Singkhapō : nayōbāi tāngprathēt Thai tō̜ prathēt phư̄anbān nai yuk songkhrām yen : sī kō̜ranī sư̄ksā prīapthīap / นโยบายของไทยต่อสิงคโปร์ : นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : สี่กรณีศึกษาเปรียบเทียบ / โดย สุรพงษ์ ชัยนาม.

Suraphong Chaiyanām, Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by สุรพงษ์ ชัยนาม, 2487- | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS575.5.ส6 ส74 2561] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DS575.5.ส6 ส74 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS575.5.ส6 ส74 2561] (2). Checked out (1).
Nayōbāi khō̜ng Thai tō̜ ʻIndōnīsīa : nayōbāi tāngprathēt Thai tō̜ prathēt phư̄anbān nai yuk songkhrām yen : sī kō̜ranī sư̄ksā prīapthīap / นโยบายของไทยต่ออินโดนีเซีย : นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : สี่กรณีศึกษาเปรียบเทียบ / โดย สุรพงษ์ ชัยนาม.

Suraphong Chaiyanām, Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by สุรพงษ์ ชัยนาม, 2487- | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS575.5.อ633 ส74 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS575.5.อ633 ส74 2561] (2).
Bupphē rak ʻubattihēt hūačhai / บุพเพรัก อุบัติเหตุหัวใจ / อี, ฮยอน ซู เขียน ; โบ ยัมจอน แปล.

Lee, Hyun-Soo. Bō Yamčhō̜n. by อี, ฮยอน ซู | โบ ยัมจอน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Čhǣmsai, [2550] 2007. Publisher: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, [2550] 2007Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .อ6847ซ63บ94 2550] (1).
Prathīp hǣng phǣndin / ประทีปแห่งแผ่นดิน / มนูญ มุกข์ประดิษฐ์.

Manūn Mukpradit. by มนูญ มุกข์ประดิษฐ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Thānʻaksō̜n, 2544 [2001] Publisher: กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2544 [2001]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.3.ภ7 ม34 2544] (1).
Prawattisāt thin nư̄a kap rư̄ang ʻư̄n ʻư̄n / ประวัติศาสตร์ถิ่นเหนือ กับเรื่องอื่น ๆ / สงวน โชติสุขรัตน์.

Sangūan Chōtsukrat, by สงวน โชติสุขรัตน์, 2464-2518.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Sīpanyā, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS588.ห7 ส23 2561] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: DS588.ห7 ส23 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS588.ห7 ส23 2561] (2).
Prawattisāt niphon Filippin kap chatākam khō̜ng chāt = Philippines historiography and the searching for the destiny of the nation : ʻākān tāsawāng kap ʻārom khāng bǣp lang ʻānānikhom / ประวัติศาสตร์นิพนธ์ฟิลิปปินส์กับชะตากรรมของชาติ = Philippines historiography and the searching for the destiny of the nation : อาการตาสว่างกับอารมณ์ค้างแบบหลังอาณานิคม / สิริฉัตร รักการ.

Sirichat Rakkān. by สิริฉัตร รักการ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Illuminations Editions, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : Illuminations Editions, 2561 [2018]Other title: Philippines historiography and the searching for the destiny of the nation.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS668 .ส64 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS668 .ส64 2561] (2). Checked out (2).
Prawattisāt Mālēsīa = [History of Malaysia] / ประวัติศาสตร์มาเลเซีย = [History of Malaysia] / เรียบเรียง รงรอง วงศ์โอบอ้อม.

Rongrō̜ng Wongʻōpʻō̜m. by รงรอง วงศ์โอบอ้อม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Thō̜t, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ทอร์ช, 2561 [2018]Other title: History of Malaysia.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS596 .ร24 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS596 .ร24 2561] (1). Checked out (2).
Fan sip ratrī / ฝันสิบราตรี / นัตสึเมะ โซเซกิ ; น้ำทิพย์ เมธเศรษฐ ... [และคนอื่น ๆ] แปล.

Natsume, Sōseki, Namthip Mētsēttha. by นัทซึเมะ, โซเซกิ, ค.ศ. 1867-1916 | น้ำทิพย์ เมธเศรษฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Nonthaburī : Čhēlit, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : เจลิท, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .น615ย74น63 2561] (1). Checked out (1).
Phongsāowa(phit)dān 7 Tulākhom 2551 / พงศาว(พิษ)ดาร 7 ตุลาคม 2551 / เจรจารึก โดย อัญชลี ไพรีรัก และกมลพร วรกุล.

ʻAnchalī Phairīrak. Kamonphō̜n Wō̜rakun. by อัญชลี ไพรีรัก | กมลพร วรกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Fāʻaphai, 2551 [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : ฟ้าอภัย, [2551] [2008]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2008 682129] (1).
Phrarātchaniyom nai Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa phāk 2 / พระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. ภาค 2 / มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย.

Vajiravudh, King of Siam, Mūnnithi Mahāmakutrātchawitthayālai. by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468 | มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS568 .ม32 2556 ล. 2] (1).
Phatthanākān khō̜ng kānklaiklīa khō̜phiphāt nai khadī pokkhrō̜ng khō̜ng Sān Pokkhrō̜ng Thai rawāng pī Phō̜.Sō̜. 2543 thưng Phō̜.Sō̜. 2558 / พัฒนาการของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองของศาลปกครองไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2558 / บรรณาธิการ ยงยุทธ อนุกูล.

Yongyut ʻAnukūn. Thailand. Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng. Samnak Wičhai læ Wichākān. by ยงยุทธ อนุกูล | สำนักงานศาลปกครอง. สำนักวิจัยและวิชาการ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak Wičhai læ Wichākān, Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง, 2558 [2015]Other title: khō̜ng kān klaiklīa khō̜ phiphāt nai khadī pokkhrō̜ngkhō̜ng Other title: การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองของศาลปกครองไทย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1829 .พ63 2558] (1).
Phīt samphat thī 6 / พีช สัมผัสที่ 6 / [โรสสุคนธ์ ภัทรภาดา].

Rōtsukhon Phattharaphādā. by โรสสุคนธ์ ภัทรภาดา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2558? ] [2015?] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2558?] [2015?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BF1321 .ร95 2558] (1).
Phūmpanyā ʻIndīa bōrān : prawattisāt læ pratyā thāngsāiklāng bǣp Phut Phrām Chēn / ภูมิปัญญาอินเดียโบราณ : ประวัติศาสตร์และปรัชญา ทางสายกลางแบบพุทธ พราหมณ์ เชน / สุมาลี มหณรงค์ชัย.

Sumalī Mahanarongchai. by สุมาลี มหณรงค์ชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2562 [2019]Other title: Phūmpanyā ʻIndīa bōrān : prawattisāt læ pratya Other title: ภูมิปัญญาอินเดียโบราณ : ประวัติศาสตร์และปรัชญา.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: B131 .ส67 2562] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: B131 .ส67 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: B131 .ส67 2562] (2). Checked out (2).
Manut Krung Thēp... / มนุษย์กรุงเทพฯ / ขวัญชาย ดำรงค์ขวัญ.

Khwanchāi Damrongkhwan. by ขวัญชาย ดำรงค์ขวัญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sǣnmō̜n, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HT147.ท9 ข562 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HT147.ท9 ข562 2560] (2). Checked out (1).
Manut rān sadūak sư̄ / มนุษย์ร้านสะดวกซื้อ / เรื่องโดย มุราตะ ซายากะ ; แปลโดย พรรณวิมล จิตราวิริยะกุล.

Murata, Sayaka, Phanwimon Čhittrāwiriyakun. by มุราตะ ซายากะ, ค.ศ. 1979- | พรรณวิมล จิตราวิริยะกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: [Nonthaburī] : 'Animæk Buk, 2561 [2018] Publisher: [นนทบุรี] : อนิแม็ก บุ๊คส์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ม7213ค53พ4715 2561] (1). Checked out (3).
Mō̜kkhā lātē mik rak phasom čhai hai nāi kāfǣ / มอคค่าลาเต้ มิกซ์รักผสมใจให้นายกาแฟ / ลูกชุบ เขียน.

Chonthichā Bunrattanaphithak. by ชลธิชา บุญรัตนพิทักษ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Čhǣmsai, [2550?] [2007?] Publisher: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, [2550?] [2007?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ช452ม52 2550] (1).
Yō̜t naksư̄p ʻĀkhēčhi khōkorō, čhō̜m čhōn nākāk thō̜ngkham / ยอดนักสืบอาเคจิ โคโกะโร, จอมโจรหน้ากากทองคำ / เอะโดะงะวะ รัมโปะ ; วิยะดา คะวะงุจิ แปล.

Edogawa, Ranpo, Wiyadā Khāwāngučhi. by เอะโดะงะวะ, รัมโปะ, ค.ศ. 1894-1965 | วิยะดา คาวางุจิ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Nonthaburī : Čhēlit, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : เจลิท, 2561 [2018]Other title: Čhō̜m čhōn nākāk thō̜ngkham Other title: จอมโจรหน้ากากทองคำ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: นว .อ7545ย53ว64 2561] (1). Checked out (2).
Yō̜t naksư̄p ʻĀkhēčhi Khōkorō, Kǣng mư̄ dam / ยอดนักสืบอาเคจิ โคโกะโร, แก๊งมือดำ / เอโดะงาวะ รัมโป ; อรรถ บุนนาค แปล.

Edogawa, Ranpo, ʻAt Bunnāk. by เอะโดะงะวะ, รัมโปะ, ค.ศ. 1894-1965 | อรรถ บุนนาค.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Nonthaburī : Čhēlit, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : เจลิท, 2561 [2018]Other title: Kǣng mư̄ dam Other title: แก๊งมือดำ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .อ7545ย526อ44 2561] (1). Checked out (1).
Yō̜t naksư̄p ʻĀkhēčhi khōkorō, dūang dāo hǣng ngaomư̄t / ยอดนักสืบอาเคจิ โคโกะโร, ดวงดาวแห่งเงามืด / เอะโดะงะวะ รัมโปะ ; พรพิรุณ กิจสมเจตน์ แปล.

Edogawa, Ranpo, Phō̜nphirun Kitsomčhēt. by เอะโดะงะวะ, รัมโปะ, ค.ศ. 1894-1965 | พรพิรุณ กิจสมเจตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Čhēlit, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : เจลิท, 2560 [2017]Other title: Dūang dāo hǣng ngaomư̄t Other title: ดวงดาวแห่งเงามืด.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: นว .อ7545ย534พ43 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .อ7545ย534พ43 2560] (1). Checked out (1).
Rūai dūai phalangčhit læ khwāmkhit tai samnưk = [How to get rich using the power of your mind] / รวยด้วยพลังจิตและความคิดใต้สำนึก = [How to get rich using the power of your mind] / แปลและเรียบเรียง นันทพล.

Nanthaphon. by นันทพล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻEm Bī ʻĒ, 2536 [1993] Publisher: กรุงเทพฯ : เอ็มบีเอ, 2536 [1993]Other title: How to get rich using the power of your mind..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BF371 .ร54 2536] (1).
Rahatyamērai : Rubaiyāt khō̜ng ʻŌmā Khaiyam kāntīkhwām thāng čhitwinyān / รหัสยเมรัย : รุไบยาต ของ โอมาร์ คัยยัม การตีความทางจิตวิญญาณ / โดย ปรมหังสา โยคานันทะ ; แปลเป็นภาษาไทยโดย Self-Realization Fellowship.

Yogananda, Paramahansa, Fitčhœ̄ran, ʻEtwœ̄t. by โยคานันท์, บรมหงส์, ค.ศ. 1893-1952 | ฟิตซ์เจอรัลด์, เอ็ดเวิร์ด, ค.ศ. 1809-1883 | Self-Realization Fellowship.

Edition: ฉบับภาษาไทยตีพิมพ์ครั้งที่ 1, 2562.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2562 [2019]Other title: Rahatyamērai : Rubaiyāt Other title: Rubaiyāt khō̜ng ʻŌmā Khaiyam kāntīkhwām thāng čhitwinyān Other title: รหัสยเมรัย : รุไบยาต | รุไบยาต ของ โอมาร์ คัยยัม การตีความทางจิตวิญญาณ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PK6433 .ย946 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PK6433 .ย946 2562] (2).
Rō̜i rư̄ang lao khō̜ng phūying plīan lōk. 2 / ร้อยเรื่องเล่าของผู้หญิงเปลี่ยนโลก. 2 / ฟรันเชสกา คาวัลโล และ เอเลนา ฟาวิลลี เขียน ; สิริยากร พุกกะเวส มาร์ควอร์ท, ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา จีระแพทย์ และ พลอยแสง เอกญาติ แปล.

Favilli, Elena. Cavallo, Francesca. Siriyakorn Pukkavesa, Saraichat Čhīraphǣt. Ploysang Akyard. by ฟาวิลลี, เอเลนา | คาวัลโล, ฟรันเชสกา | สิริยากร พุกกะเวส, 2517- | ศรัยฉัตร จีระแพทย์ | พลอยแสง เอกญาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Juvenile; Publisher: Krung Thēp... : Nānmībuk, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2561 [2018]Other title: 100 rư̄ang lao khō̜ng phūying plīan lōk. Other title: Good night stories for rebel girls : rō̜i rư̄ang lao khō̜ng phūying plīan lōk. Other title: 100 เรื่องเล่าของผู้หญิงเปลี่ยนโลก. | Good night stories for rebel girls : ร้อยเรื่องเล่าของผู้หญิงเปลี่ยนโลก..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: CT3207 .ฟ65 2561 ล. 2] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: CT3207 .ฟ65 2561 ล. 2] (1). Checked out (2).
Rabō̜p latthi sangkhomniyom ʻattalak Čhīn / ระบอบลัทธิสังคมนิยมอัตลักษณ์จีน / ของ หวงอีปิง ; อารยา เทพสถิตย์ศิลป์ และคณะ แปล.

Huang, Yibing. Araya Thēpsathitsin. by หวง, อีปิง | อารยา เทพสถิตย์ศิลป์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2562 [2019]Availability: No items available Checked out (1).
Rak khō̜ng khon khlao / รักของคนเขลา / ทานิซากิ จุนอิจิโร ; พรพิรุณ กิจสมเจตน์ แปล.

Tanizaki, Jun'ichiro, Phō̜nphirun Kitsomčhēn. by ทานิซากิ, จุนิจิโร, ค.ศ. 1886-1965 | พรพิรุณ กิจสมเจตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Nonthaburī : Čhēlit, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : เจลิท, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ท643ฉ62พ43 2561] (1).
Rak rawāng rop / รักระหว่างรบ / เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ เขียน ; อาษา ขอจิตต์เมตต์ แปล.

Hemingway, Ernest, ʻĀsā Khō̜čhitmēt, by เฮมิงเวย์, เออร์เนสต์, ค.ศ. 1899-1961 | อาษา ขอจิตต์เมตต์, 2451-2519.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (1).
Rāingān kānprachum Kānprachum Wichākān Banditsưksā Radap Chāt khrang thī 13 / รายงานการประชุมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 / จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, หลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ส่วนบัณฑิตศึกษา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ; บรรณาธิการ อรรถพล ควรเลี้ยง และ สุกัญญา บูรณเดชาชัย.

Kānprachum Wichākān Banditsưksā Radap Chāt Mahāwitthayālai Chīang Mai) Attapol Kuanliang. Sukanya Buranadechachai, Samākhom Ratthasāt hǣng Mahāwitthayālai Kasētsāt. Mahāwitthayālai Rātchaphat Phibūnsongkhrām. Witthayālai Kānčhatkān læ Phatthanā Thō̜ngthin. Rōngrīan Sēnāthikān Thahān Bok. Sūan Banditsưksā. by การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ (ครั้งที่ 13 : 2561 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) | อรรถพล ควรเลี้ยง | สุกัญญา บูรณเดชาชัย, 2503- | สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น | โรงเรียนเสนาธิการทหารบก. ส่วนบัณฑิตศึกษา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samākhom Ratthasāt hǣng Mahāwitthayālai Kasētsāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: Z7165.ท9 ก633 2561ก] (1).
Rubaiyāt / รุไบยาท / อมตะกวีนิพนธ์ของ โอมาร์ คัยยัม ; แคน สังคีต แปล.

Omar Khayyam. Phimān Čhǣmčharat. FitzGerald, Edward, by โอมาร์ คัยยาม | พิมาน แจ่มจรัส | ฟิตซ์เจอรัลด์, เอ็ดเวิร์ด, ค.ศ. 1809-1883.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PK6518.ท9 พ64 2562] (1).
Wǭrapunyōwāt / วรปุญฺโญวาท / เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญญมหาเถร).

Somdet Phra Mahā Ratchamangkhalāčhān (Chūang), by สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง), 2468-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Pathom : Bō̜risat Phetkasēm phrinting krup, 2558 [2015] Publisher: นครปฐม : บริษัท เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ4165 .ส46 2558] (1).
Wannakam wičhān : nǣokhit læ patibatkān / วรรณกรรมวิจารณ์ : แนวคิดและปฏิบัติการ / พิเชฐ แสงทอง.

Phichēt Sǣngthō̜ng. by พิเชฐ แสงทอง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khombāng, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : คมบาง, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4200.5 .พ59 2561] (1). Checked out (1).
Watthanatham ʻongkān = [Organizational culture] / วัฒนธรรมองค์การ = [Organizational culture] / บุษกร วัชรศรีโรจน์ ผู้เขียน.

Butsakō̜n Watcharasīrōt. by บุษกร วัชรศรีโรจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Sathāban Banditphatthanabō̜rihānsāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561 [2018]Other title: Organizational culture.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD58.7 .บ75 2561] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HD58.7 .บ75 2561] (1).
Wičhak wičhai sathānaphāp kānsưksā wičhai wannakam patčhuban khō̜ng Thai praphēt rō̜ikǣo Phō̜.Sō̜. 2530-2550 / วิจักษ์วิจัยสถานภาพการศึกษาวิจัยวรรณกรรมปัจจุบันของไทยประเภทร้อยแก้ว พ.ศ. 2530-2550 / วิมลมาศ ปฤชากุล.

Wimonmāt Parưchākun. by วิมลมาศ ปฤชากุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khombāng, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : คมบาง, 2560 [2017]Other title: Sathānaphāp kānsưksā wičhai wannakam patčhuban khō̜ng Thai praphēt rō̜ikǣo Phō̜.Sō̜. 2530-2550 Other title: สถานภาพการศึกษาวิจัยวรรณกรรมปัจจุบันของไทยประเภทร้อยแก้ว พ.ศ. 2530-2550.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PN73 .ว64 2560] (2).
Witthayāsāt : prawattisāt kānkhai khwāmčhing hǣng sapphasing / วิทยาศาสตร์ : ประวัติศาสตร์การไขความจริงแห่งสรรพสิ่ง / [โดย William Bynum ; ลลิตา ผลผลา แปล].

Bynum, W. F. Lalita Phonphalā. by บายนัม, ดับเบิลยู. เอฟ. (วิลเลียม เอฟ.), ค.ศ. 1943- | ลลิตา ผลผลา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: Q125 .บ64 2562] (1). Checked out (4).
Songkhrām nai lō̜tlư̄at : kan wai kō̜n lō̜tlư̄at khæng tīptan / สงครามในหลอดเลือด : กันไว้ก่อนหลอดเลือดแข็งตีบตัน / เฉลียว ปิยะชน เรื่อง ; พีระ ธรนิตยกุล ภาพ.

Chalīao Piyachon. Pīra Thoranittayakun. by เฉลียว ปิยะชน, 2481- | พีระ ธรนิตยกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sukkhaphāpčhai, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: WG550 .ฉ745 2555] (1).
Sattrī nai kračhok : phāp sathō̜n hūang khamnưng læ rư̄angsan khat san ʻư̄n ʻư̄n = The Lady in the looking-glass : a reflection and other selected stories / สตรีในกระจก : ภาพสะท้อนห้วงคำนึง และเรื่องสั้นคัดสรรอื่นๆ = The Lady in the looking-glass : a reflection and other selected stories / เวอร์จิเนีย วูล์ฟ เขียน ; นราวัลลภ์ ปฐมวัฒน แปล.

Woolf, Virginia, Narāwan Pathomwatthana. by วูล์ฟ, เวอร์จิเนีย, ค.ศ. 1882-1941 | นราวัลลภ์ ปฐมวัฒน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Pathum Thānī : Laibārī Hao, 2561 [2018] Publisher: ปทุมธานี : ไลบารี่ เฮ้าส์, 2561 [2018]Other title: The lady in the looking-glass : a reflection and other selected stories.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ว685623ล72น464 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .ว685623ล72น464 2561] (2).
Sati dūai phāsā ngāi ngāi (chabap sombūn) / สติ ด้วยภาษาง่าย ๆ (ฉบับสมบูรณ์) / โดย ภันเต เฮนเนโพลา คุณารัตนา มหาเถระ ; แปลโดย ชวาลา เธียรธนู.

Gunaratana, Henepola, Chawālā Thīanthanū. by คุณารัตนา, เฮเนโพลา, ค.ศ. 1927- | ชวาลา เธียรธนู.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Čhanwānit, 2545 [2002] Publisher: กรุงเทพฯ : จันวาณิชย์, 2545 [2002]Other title: Sati dūai phāsā ngāi ngāi Other title: สติ ด้วยภาษาง่าย ๆ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ5630.ส4 ค732 2545] (1).
Sathānaphāp læ botbāt kānsœ̄msāng sangkhom hǣng kānrīanrū talō̜t chīwit khō̜ng nūaingān phāk rat læ ʻēkkachon : rāingān kānwičhai / สถานภาพและบทบาทการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน : รายงานการวิจัย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; นพดล กรรณิกา หัวหน้านักวิจัย ; สาระ มุขดี ... [และคนอื่น ๆ] นักวิจัย.

Nopphadon Kannikā, Sāra Mukdī. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā. Klum Nayōbāi Songsœ̄m Kānrīanrū Talō̜t Chīwit. by นพดล กรรณิกา, 2509- | สาระ มุขดี | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. กลุ่มนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Klum Nayōbāi Songsœ̄m Kānrīanrū Talō̜t Chīwit Samnak Nayōbāi dān Kānrīanrū Talō̜t Chīwit læ ʻŌkāt Thāng Kānsưksā Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักนโยบายด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LC5257.ท9 น33 2554] (1).
Samai Sukhōthai čhēdī ʻin khanlœ̄ / สมัยสุโขทัย เจดีย์อินคัลเลอร์ / สันติ เล็กสุขุม.

Santi Leksukhum, by สันติ เล็กสุขุม, 2488-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: NA6022.ส72 ส63 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: NA6022.ส72 ส63 2561] (2).
Sūansōphā khamklō̜n / สวนโสภา คำกลอน / โดย เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์.

Sawēt Pīamphongsān, by เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์, 2452-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bandit kānphim, 2526 [1983] Publisher: กรุงเทพฯ : บัณฑิตการพิมพ์, 2526 [1983]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4206 .ส75 2526] (1).
Sāisamphan sām kasat = The three kings' connection / สายสัมพันธ์ สามกษัตริย์ = The three kings' connection / ทวีศักดิ์ ระมิงค์วงศ์.

Tavisakdi Ramingwong. by ทวีศักดิ์ ระมิงค์วงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: เชียงใหม่ : หจก. นันทกานต์ กราฟฟิค การพิมพ์, 2561 [2018]Other title: Three kings' connection.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS588.ห7 ท47 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS588.ห7 ท47 2561] (2).
Sāra nārū kīeokap krīn lōčhittik samrap phāk thurakit lot 1 dai thưng 2 / สาระน่ารู้เกี่ยวกับกรีนโลจิสติกส์สำหรับภาคธุรกิจ ลด 1 ได้ถึง 2 / คณะผู้จัดทำ ธราพงษ์ วิทิตศานต์... [และคนอื่น ๆ].

Tharāphong Withitsān. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai Khana Witthayāsāt. by ธราพงษ์ วิทิตศานต์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khana Witthayāsāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD38.5 .ส642 2553] (1).
Hitōpathēt / หิโตปเทศ / [แปลโดย] เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป.

Anuman Rajadhon, Phya, Sanprasert, Phra, by อนุมานราชธน, พระยา, 2431-2512 | สารประเสริฐ (ตรี), พระ, 2432-2488.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PK3741.ห6 อ3 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PK3741.ห6 อ3 2561] (2).
'Attachīwaprawat : līeo lang lǣ nā / อัตชีวประวัติ : เหลียวหลังแลหน้า / ป๋วย อึ๊งภากรณ์.

Puey Ungphakorn, Mahāwitthayālai Thammasāt. by ป๋วย อึ๊งภากรณ์, 2459-2542 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HIST DS 2016 662789] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.6.ป55ก3 2559ค] (4), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS570.6.ป55ก3 2559ค] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HIST DS 2016 662789] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2016 662789] (3). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 2016 662789] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HIST DS 2016 662789] (1).
ʻĪthān Fōm / อีธาน โฟรม / อีดิธ วอร์ตัน เขียน ; โรเบอต้า เอนกาล๊อก แปล.

Wharton, Edith, Rōbœ̄tar ʻĒnkālō̜k. by วอร์ตัน, อีดิธ, ค.ศ. 1862-1937 | โรเบอต้า เอนกาล๊อก.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Laibrārī Hao, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ไลบรารี่ เฮ้าส์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ว5143อ63ร93 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .ว5143อ63ร93 2562] (2).
ʻUtthayān hǣng Chāt Tarutao čhangwat Satūn / อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล / บรรณาธิการ วสา สุทธิพิบูลย์ ... [และคนอื่น ๆ].

Wasā Sutthiphibūn. Thailand. Samnak ʻUtthayān hǣng Chāt. Sūan Čhatkān Thō̜ngthīeo læ Nanthanākān. by วสา สุทธิพิบูลย์ | สำนักอุทยานแห่งชาติ. ส่วนจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūan Čhatkān Thō̜ngthīeo læ Nanthanākān, Samnak ʻUtthayān hǣng Chāt, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ส่วนจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ สำนักอุทยานแห่งชาติ, 2559 [2016]Other title: Khūmư̄ thō̜ngthīeo ʻUtthayān hǣng Chāt Tarutao Other title: คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติตะรุเตา.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS589.ส3 อ73 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS589.ส3 อ73 2559] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS589.ส3 อ73 2559] (2).
Hārūki Mūrākhāmi pai phop Hāyāʻo Khāwāʻi = Haruki Murakami goes to meet Hayao Kawai / ฮารูกิ มูราคามิ ไปพบ ฮายาโอะ คาวาอิ = Haruki Murakami goes to meet Hayao Kawai / บทสนทนาระหว่าง Haruki Murakami กับ Hayao Kawai ; มุทิตา พานิช แปล.

Murakami, Haruki, Kawai, Hayao, Muthitā Phānit. by มูราคามิ, ฮารูกิ, ค.ศ. 1949- | คาวาอิ, ฮายาโอะ, ค.ศ. 1928-2007 | มุทิตา พานิช.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Kammayī, [2561] [2018] Publisher: ปทุมธานี : กำมะหยี่, [2561] [2018]Other title: Haruki Murakami goes to meet Hayao Kawai.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PL856.ม74 ฮ46 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: PL856.ม74 ฮ46 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL856.ม74 ฮ46 2561] (2). Checked out (1).
Keng mā čhāk nai? : Oxford - Cambridge / เก่งมาจากไหน? : Oxford-Cambridge / เรื่องและภาพ บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด ; บรรณาธิการ พิมพ์พิชา อุตสาหจิต.

Phimphichā ʻUtsāhačhit. Bō̜risat Banlư̄ Phapblikhēchan. by พิมพ์พิชา อุตสาหจิต | บริษัทบันลือ พับลิเคชั่นส์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Banlư̄ Buk, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บันลือบุ๊คส์, 2559 [2016]Other title: Keng mā čhāk nai : Oxford - Cambridge Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LA637 .ก724 2559] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LA637 .ก724 2559] (1). Checked out (1).
Kēttāpō : bư̄anglang khrư̄angčhak sanghān khō̜ng Hitlœ̄ / เกสตาโป : เบื้องหลังเครื่องจักรสังหารของฮิตเลอร์ / ลูคัส ซอล เขียน ; สรศักดิ์ สุบงกช แปล.

Saul, Lucas. Sō̜rasak Subongkot, by ซอล, ลูคัส | สรศักดิ์ สุบงกช, 2507-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Yipsī Krup, [2561] [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, [2561] [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DD256.5 .ซ54 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DD256.5 .ซ54 2561] (1). Checked out (2).
Ko̜ sayō̜ng khō̜ng Do̜ktœ̄ Mō̜rō / เกาะสยองของด็อกเตอร์มอโร / เอช. จี. เวลส์ เขียน ; ก้อง พาหุรักษ์ แปล.

Wells, H. G. Kō̜ng Phāhurak. by เวลส์, เอช. จี. (เฮอร์เบิร์ต จอร์จ), ค.ศ. 1866-1946 | ก้อง พาหุรักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak Nangsư̄ Taifun, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักหนังสือไต้ฝุ่น, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ว687อ97ก52 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .ว687อ97ก52 2559] (2).
Čhaonāi læ phrasanomʻēk. เจ้านายและพระสนมเอก.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.43.ก1 จ73 2562] (1).
Čhaosāo mư̄mai / เจ้าสาวมือใหม่ / ดาราณี.

Dārānī. by ดาราณี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Dǭkyā 2000, 2550 [2007] Publisher: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000, 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ด53359จ75 2550] (1).
Pao-ying-chup = Rock, paper, scissors / เป่า-ยิ้ง-ฉุบ = Rock, paper, scissors / เลน ฟิชเชอร์ เขียน ; ธิดา-ธัญญา ธัญญประเสริฐกุล แปล.

Fisher, Len. Thidā Thanyaprasœ̄tkun. Thanyā Thanyaprasœ̄tkun. by ฟิชเชอร์, เลน | ธิดา ธัญญประเสริฐกุล | ธัญญา ธัญญประเสริฐกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phōt Buk, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2556 [2013]Other title: Rock, paper, scissos.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: QA269 .ฟ622 2556] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: QA269 .ฟ622 2556] (1). Checked out (1).
Rư̄ang lao khān phān hūpa tǣm / เรื่องเล่าขานผ่านฮูปแต้ม / เรื่องและภาพ อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย.

'Ūthō̜ng Prasātwinitchai. by อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Pathom : 'Ūthō̜ng Prasātwinitchai (Bānrīannamrin), 2561 [2018] Publisher: นครปฐม : อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย (บ้านเรียนน้ำริน), 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: ND2835.ก25 อ7346 2561] (2).
Phǣn rak rāi konʻubāi-- kap hūačhai sǭng dūang / แผนรักร้าย กลอุบาย-- กับหัวใจสองดวง / อุรัสยา.

ʻUratsayā. by อุรัสยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Čhǣmsai, 2549 [2006] Publisher: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2549 [2006]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .อ7417ผ83 2549] (1).
Rǣng rak thūang khǣn / แรงรักทวงแค้น / อัญจรี.

ʻAnčharī. by อัญจรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Tharāthō̜n phapblikhēchan, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : ธราธรพับลิเคชั่น, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .อ5725ร82 2555] (1).
Lǣo rao čha klap mā phop kan nai wan thī khitthưng kan māk phō̜ / แล้วเราจะกลับมาพบกันในวันที่คิดถึงกันมากพอ / อิสญะ เขียน ; พีรวัชร์ ถ่ายภาพประกอบ.

ʻItsaya Trakūnphuttharaksā. Phīrawat Putchātham. by อิสญะ ตระกูลพุทธรักษา | พีรวัชร์ ปุจฉาธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sapring Buk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.อ588 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL4209.อ588 2562] (2). Checked out (1).
Khrōngkān wičhai rư̄ang kānčhattham datchanī chīwat radap khwāmphrō̜m nai kānrirœ̄m sakun ngœ̄n ʻĀsīan læ sưksā phonkrathop tō̜ sētthakit Thai phāitai sakun ngœ̄n ʻĀsīan : phonngān wičhai : rāingān chabap sombūn / โครงการวิจัยเรื่อง การจัดทำดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมในการริเริ่มสกุลเงินอาเซียนและศึกษาผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยภายใต้สกุลเงินอาเซียน : ผลงานวิจัย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / คณะผู้วิจัย กุลกัลยา พระยาราช ... [และคนอื่น ๆ].

Kunkanlayā Phrayārāt. Thailand. Samnakngān Sētthakit Kānkhlang. by กุลกัลยา พระยาราช | สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Sētthakit Kānkhlang, [2555] [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, [2555] [2012]Other title: Kānčhattham datchanī chīwat radap khwāmphrō̜m nai kānrirœ̄m sakun ngœ̄n ʻĀsīan læ sưksā phonkrathop tō̜ sētthakit Thai phāitai sakun ngœ̄n ʻĀsīan Other title: การจัดทำดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมในการริเริ่มสกุลเงินอาเซียนและศึกษาผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยภายใต้สกุลเงินอาเซียน.Availability: No items available Checked out (1).
Lōk ʻīk bai nai rōngphayābān / โลกอีกใบในโรงพยาบาล / พิเชฐ แสงทอง.

Phichēt Sǣngthō̜ng. by พิเชฐ แสงทอง.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Baimai pā, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ใบไม้ป่า, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PL4209.พ578 ล92 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL4209.พ578 ล92 2561] (1). Checked out (1).
Thai Thai nai lōk lūan 'anitčhang / ไทย ๆ ในโลกล้วนอนิจจัง / ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ.

Siriphot Laomānačharœ̄n. by ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sǣnmō̜n, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS562.4 .ศ646 2560] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS562.4 .ศ646 2560] (2).
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)