TUPRIDI-NEW BOOK-2019-02-02(THAI) Subscribe to this list

| Select titles to:
Kānlakhō̜n khō̜ng phū thūk kotkhī / การละครของผู้ถูกกดขี่ / ออกัสโต บูอาล ; ภินท์ ภารดาม แปล ; ดรุณี แซ่ลิ่ว บรรณาธิการ.

Boal, Augusto. Sō̜nchai Chatwiriyachai. Darunī Sǣlio. by บูอาล, ออกัสโต | ศรชัย ฉัตรวิริยะชัย | ดรุณี แซ่ลิ่ว, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūanngœ̄nmīmā, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PN2051 .บ75 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PN2051 .บ75 2561] (2). Checked out (1).
Khwāmrū bư̄angton kīeokap kānčhatkān sāthāranaphai bǣp betset = Introduction to comprehensive disaster management / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัยแบบเบ็ดเสร็จ = Introduction to comprehensive disaster management / สมพร คุณวิชิต.

Somporn Khunwishit. Mahāwitthayālai Songkhlānakharin. Phāk Wichā Ratthaprasāsanasāt. Mahāwitthayālai Songkhlānakharin. Khana Witthayā Kānčhatkān. by สมพร คุณวิชิต | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิทยาการจัดการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Songkhlā : Phāk Wichā Ratthaprasāsanasāt Khana Witthayā Kānčhatkān Mahāwitthayālai Songkhlānakharin, 2561 [2018] Publisher: สงขลา : ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561 [2018]Other title: Introduction to comprehensive disaster management.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HV553 .ส436 2561] (1).
Khītā sǣngčhan / คีตา แสงจันทร์ / ใบสน.

Baison. by ใบสน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phimkham, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .บ9343ค62 2562] (2). Checked out (1).
Khīrak čhangwa hūačhai / คีย์รัก จังหวะหัวใจ / ลูกชุบ เขียน.

Chonthichā Bunrattanaphithak. by ชลธิชา บุญรัตนพิทักษ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Čhǣmsai, [2550] [2007] Publisher: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, [2550] [2007]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ช452ค64 2550 ล. 1] (2).
Khūmư̄ sāng nak nawattakam plīan lōk / คู่มือสร้างนักนวัตกรรมเปลี่ยนโลก / โดย Tony Wagner ; ดลพร รุจิรวงศ์ แปล.

Wagner, Tony. Donlaphō̜n Ručhirawong. by วากเนอร์, โทนี | ดลพร รุจิรวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : Bookscape, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LB1607.5 .ว623 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: LB1607.5 .ว623 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LB1607.5 .ว623 2561] (1). Checked out (1).
Khūmư̄ rœ̄mton lenhun online / คู่มือเริ่มต้นเล่นหุ้น online / อัครพงศ์ ขวงธนะชัย.

Akkarapong Khūangthanachai. by อัครพงศ์ ขวงธนะชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Dream & Passion, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : Dream & Passion, [2556] [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG4661 .อ62 2556] (1).
Čhaphaithan--rotdūan khabūan sutthāi / จับให้ทัน-- รถด่วนขบวนสุดท้าย / เฮเลน่า แฮคเกอร์ โรเซนเบิร์ก เขียน ; ปุษปณัฐา แปล.

Rōsēnbœ̄k, Hēlēnā Hǣkhakœ̄, Putsapanatthā. by โรเซนเบิร์ก, เฮเลน่า แฮคเกอร์, 1948- | ปุษปณัฐา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Dō̜kyā 2000, 2546 [2003] Publisher: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000, 2546 [2003]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HQ801 .ร92 2546] (1).
Čhūp nan talō̜t kān / จูบนั้นตลอดกาล / สุริยาทิศ.

Suriyāthit Phōprasit, by สุริยาทิศ โพธิ์ประสิทธิ์, 2531-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Phim kham, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .ส7486จ73 2562] (2). Checked out (1).
Chīwit thī dī māk māk = Very good lives : khunkhā khō̜ng khwāmlomlēo læ khwāmsamkhan khō̜ng čhintanākān / ชีวิตที่ดีมากๆ = Very good lives : คุณค่าของความล้มเหลวและความสำคัญของจินตนาการ / J.K. Rowling, เขียน ; สฤณี อาชวานันทกุล แปล.

Rowling, J. K. Sarưnī ʻĀchawānanthakun. by โรว์ลิ่ง, เจ. เค | สฤณี อาชวานันทกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nānmībuk, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2560 [2017]Other title: Very good lives.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BF637.ต4 ร955 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BF637.ต4 ร955 2560] (1). Checked out (1).
Tāi phư̄a rak (tamnān hǣng Thalēsāp Lūa) læ rư̄angsan khat san ʻư̄n ʻư̄n = I'd die for you (The legend of Lake Lure) and other selected stories / ตายเพื่อรัก (ตำนานแห่งทะเลสาบลัวร์) และเรื่องสั้นคัดสรรอื่น ๆ = I'd die for you (The legend of Lake Lure) and other selected stories / เอฟ. สก็อตต์ ฟิตซ์เจอรัลด์ เขียน ; ณัฐวดี ก้อนทอง แปล.

Fitzgerald, F. Scott Nathawadee Konthong, by ฟิตซ์เจอรัลด์, เอฟ. สกอตต์ (ฟรานซิส สกอตต์), ค.ศ. 1896-1940 | ณัฐวดี ก้อนทอง, 2529-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Laibrārī Hao, 2561 [2018] Publisher: ปทุมธานี : ไลบรารี่ เฮ้าส์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .ฟ583อ93ณ636 2561] (1). Checked out (2).
Sāi sī rung / ทรายสีรุ้ง / มุกเรียง.

Mukrīang. by มุกเรียง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp… : Phimkham, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ม716ท46 2553] (1).
ทางสายหมอก / คีตฌาณ์.

by คีตฌาณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ปริ๊นเซส, 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ค65457ท625 2550] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .ค65457ท625 2550] (1).
Thum : rākhā læ rāngwan khō̜ng kānʻuthitton / ทุ่ม : ราคาและรางวัลของการอุทิศตน / ผู้เขียน จอห์น ไวท์ ; ผู้แปล เอรีน อาร์ทซ์.

White, John, ʻĒrīn ʻĀt. by ไวท์, จอห์น, 1924-2002 | เอรีน อาร์ทซ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samākhom Naksưksā Khrittīan Thai, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทย, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BV4510.3 .ว93 2553] (1).
Nāi Pūai ʻƯngphākō̜n phūyai thī mai kalō̜n / นายป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้ใหญ่ที่ไม่กะล่อน / ส. ศิวรักษ์ ; [กองบรรณาธิการ, สุชาดา เสโส, ภูมินทร์ พงษ์ไกรกิติ]

Sǭ. Siwarak, Suchādā Sēsō, Phūmin Phongkraikiti, by สุลักษณ์ ศิวรักษ์, 2476- | สุชาดา เสโส | ภูมินทร์ พงษ์ไกรกิติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Kōmon Khīmthō̜ng, 2543 [2000] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2543 [2000]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.6.ป55 ส7 2543] (1).
Nī ngai-- chai rak / นี่ไง-- ใช่รัก / เมญาณี.

Mēyānī. by เมญาณี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phimkham, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2562 [2019]Availability: No items available Checked out (3).
Būang butsaban / บ่วงบุษบรรณ / ซ่อนกลิ่น.

Monchai Sirilatphō̜n. by มนต์ชัย ศิริลัทพร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Phim kham, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .ม323บ524 2562] (1). Checked out (1). In transit (1).
Banthưk čhāk nǣorop = Infantry attacks / บันทึกจากแนวรบ = Infantry attacks / แอร์วิน รอมเมิล เขียน ; สรศักดิ์ สุบงกช แปล.

Rommel, Erwin, Sǭrasak Subongkot, by รอมเมล, เออร์วิน, ค.ศ. 1891-1944 | สรศักดิ์ สุบงกช, 2507-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Yipsī Krup, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2562 [2019]Other title: Infantry attacks.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: UD157 .ร54 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: UD157 .ร54 2562] (2).
Banthœ̄ng chœ̄ng rāi / บันเทิงเชิงร้าย / อินทิรา เจริญปุระ.

ʻInthirā Čharœ̄npura. by อินทิรา เจริญปุระ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Ban, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บัน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PN2889.752 .อ633 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: PN2889.752 .อ633 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PN2889.752 .อ633 2561] (1). Checked out (1).
Pom čhai fai khǣn / ปมใจไฟแค้น / แซนดรา บราวน์ เขียน ; ขีดขิน จินดาอนันต์ แปล.

Brown, Sandra, Khītkhin Čhindāʻanan. Brown, Sandra, by บราวน์, แซนดรา, ค.ศ. 1948- | ขีดขิน จินดาอนันต์ | บราวน์, แซนดรา, ค.ศ. 1948-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Phrǣo, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : แพรว, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .บ358บ75ข63 2555] (1).
Pramūan phāp hētkān patibatkān Tham Lūang : banthưk wāra hǣng lōk. ประมวลภาพเหตุการณ์ ปฏิบัติการถ้ำหลวง : บันทึกวาระแห่งโลก.

Thailand. Krasūang Watthanatham. by กระทรวงวัฒนธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Krasūang Watthanatham, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2561 [2018]Other title: Patibatkān Tham Lūang : banthưk wāra hǣng lōk Other title: ปฏิบัติการถ้ำหลวง : บันทึกวาระแห่งโลก.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: GV200.66.ท92ช8 ป46 2561] (1).
 <<  <  1  2  3    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)