TUPUEY-New Book-201903-02 (tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
Khrōngkān sưksā kānkhlư̄anyāi rǣngngān læ phonkrathop tō̜ talāt rǣngngān Thai lang pœ̄t sērī prachākhom sētthakit ʻĀsīan : rāingān chabap sombūn / โครงการศึกษาการเคลื่อนย้ายแรงงานและผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยหลังเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์.

Chulalongkorn University. Faculty of Economics. Office of the National Economics and Social Development Board. by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai Khana Sētthasāt, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD5821.ก6 ค942 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD5821.ก6 ค942 2558] (1).
Khrư̄angngœ̄n læ khrư̄angthom Thai / เครื่องเงินและเครื่องถมไทย / พอล บร๊อมเบิร์ก ; ไพศาล เปี่ยมเมตตาวัฒน์ ถ่ายภาพ ; [จุฑามาส อรุณวรกุล แปล].

Bromberg, Paul. Phaisān Pīammēttāwat. Čhuthāmāt ʻArunwō̜rakun. by บร๊อมเบิร์ก, พอล | ไพศาล เปี่ยมเมตตาวัฒน์ | จุฑามาส อรุณวรกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : River Books, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ริเวอร์ บุ๊คส์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: NK7178.7.ก1 บ45 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: NK7178.7.ก1 บ45 2562] (1).
Thuk chūang khư̄ wēlā khō̜ng rao = Every moment was you / ทุกช่วงคือเวลาของเรา = Every moment was you / ฮาแทวัน เขียน ; ตรองสิริ ทองคำใส แปล.

Ha, Taewan. Trō̜ngsiri Thō̜ngkhamsai. by ฮา, แทวัน | ตรองสิริ ทองคำใส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sapring Buk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2562 [2019]Other title: Every moment was you.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL985.ท9 ฮ615 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL985.ท9 ฮ615 2562] (1). Checked out (1).
Theknōlōyī lang kānkepkīeo phon lamyai / เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลลำไย / บรรณาธิการ นิธิยา รัตนาปนนท์, ดนัย บุณยเกียรติ.

Nithiyā Rattanāpanon. Danai Bunyakīat. Sūn Nawattakam Theknōlōyī Lang Kānkepkīeo. by นิธิยา รัตนาปนนท์ | ดนัย บุณยเกียรติ | ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Sūn Nawattakam Theknōlōyī Lang Kānkepkīeo, 2561 [2018] Publisher: เชียงใหม่ : ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: SB379.ล6 ท723 2561] (1).
Mādām Pǣng / มาดามแป้ง / นวลพรรณ ล่ำซำ เขียน ; ปารัณ เจียมจิตต์ตรง เรียบเรียง ; กฤตธี ผ่องเสรี ถ่ายภาพ.

Nūanphan Lamsam, Pāran Čhīamčhittrong, Kritthī Phō̜ngsērī, by นวลพรรณ ล่ำซำ, 2509- | ปารัณ เจียมจิตต์ตรง | กฤตธี ผ่องเสรี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phrǣo, 2560 Publisher: กรุงเทพฯ : แพรว, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD6054.4.ท9 น54 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD6054.4.ท9 น54 2560] (1).
Sāmkok chabap Win Līeowārin / สามก๊ก ฉบับวินทร์ เลียววาริณ / บรรณาธิการ ปริสนา บุญสินสุข.

Win Līeowārin, Pritsanā Bunsinsuk. by วินทร์ เลียววาริณ, 2499- | ปริสนา บุญสินสุข.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat 113 Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท 113 จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL2664.ส61 ว633 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL2664.ส61 ว633 2561] (1). Checked out (2).
Čhong khō̜pkhun mư̄a dōtdīeo khrop 1,000 khrang / จงขอบคุณเมื่อโดดเดี่ยวครบ 1,000 ครั้ง / หลิวถง เขียน ; ชาญ ธนประกอบ แปล.

Liu, Tong. Chān Thanaprakō̜p. by หลิว, ถง | ชาญ ธนประกอบ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2561 [2018]Other title: Čhong khō̜pkhun mư̄a dōtdīeo khrop nưng phan khrang Other title: จงขอบคุณเมื่อโดดเดี่ยวครบหนึ่งพันครั้ง.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BJ1499.ส6 ห465 2561] (1). Checked out (3).
Khit læ tham bǣp คิดและทำแบบ ภัทระ ฉลาดแพทย์ และธีระวุฒิ ปัญญา.

Phatthara Chalātphǣt. Thīrawut Panyā. by ภัทระ ฉลาดแพทย์ | ธีระวุฒิ ปัญญา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Hǣppī Buk Phaplitching Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท แฮปปี้บุ๊ค พับลิชชิ่ง จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL2664.ส63 ภ633 2561] (2).
Kret thēpphačhao Čhīn = Zhong hua shen hua zhuan shuo / เกร็ดเทพเจ้าจีน = Zhong hua shen hua zhuan shuo / สมชาย จิว.

Somchai Čhio. by สมชาย จิว.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Yipsī Krup Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, 2562 [2019]Other title: Zhong hua shen hua zhuan shuo.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BL1812.ท7 ส426 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BL1812.ท7 ส426 2562] (1). Checked out (1).
Phračhao yū nai rāilaʻīat / พระเจ้าอยู่ในรายละเอียด / ทาดามิตสึ มัตสึอิ เขียน ; ธาลินี โพธิ์อุบล แปล.

Matsui, Tadamitsu, Thālinī Phōʻubon. by มัตสึอิ, ทาดามิตสึ, ค.ศ. 1949- | ธาลินี โพธิ์อุบล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... Cho̜tkhat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD9736.ญ64ม72 ม635 2560] (1).
10 lak hǣng kānrūap ʻamnāt / 10 หลักแห่งการรวบอำนาจ / Noam Chomsky เขียน ; ชัชวนันท์ สันธิเดช แปล.

Chomsky, Noam. Chatwanan Santhidēt. by ชอมสกี, โนม | ชัชวนันท์ สันธิเดช.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HC110.ร6 ช545 2561] (2). Checked out (2).
Dān mư̄t khō̜ng phū tām hā sǣngsawāng = The dark side of the light chasers / ด้านมืดของผู้ตามหาแสงสว่าง = The dark side of the light chasers / เด็บบี ฟอร์ด เขียน ; ภัทริณี เจริญจินดา แปล.

Ford, Debbie. Phattharinī Čharœ̄nčhindā. by ฟอร์ด, เด็บบี | ภัทริณี เจริญจินดา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Samut Prākān : OMG books, 2559 [2016] Publisher: สมุทรปราการ : OMG books, 2559 [2016]Other title: The dark side of the light chasers.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BF175.5.ง7 ฟ543 2559] (1).
Ngān lakhō̜n khō̜ng Phrabāt Somdet Phrarāmāthibō̜dī Sīsinthō̜n Mahāwachirāwut Phramongkutklao Čhao phǣndin Sayām = Introduction to the dramtic activities of His Majesty King Vajiravudh / งานละครของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้า เจ้าแผ่นดินสยาม = Introduction to the dramtic activities of His Majesty King Vajiravudh / หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ค้นคว้าและเรียบเรียง.

Pin Mālākun, M.L., by ปิ่น มาลากุล, ม.ล, 2446-2538.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2552 [2009] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL4209.2.ป6 ง6 2552] (1).
Čhē Bēsō̜t kap prawattisāt chabap yō̜ khō̜ng Amazon.com rānkhā plīk ʻō̜nlai thī yingyai thīsut nai lōk / เจฟฟ์ เบซอส กับประวัติศาสตร์ฉบับย่อของ Amazo.com ร้านค้าปลีกออนไลน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก / Richard L. Brandt ; พรเลิศ อิฐฐ์, วิโรจน์ ภัทรทีปกร แปล.

Brandt, Richard L. by บรานต์, ริชาร์ด แอล.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2557 [2014]Availability: No items available Checked out (1).
Mai penrai na mǣ man čha penrai / ไม่เป็นไรนะแม้มันจะเป็นไร / บอร์นเก้าสาม เรื่องและภาพ.

Songwut ʻUnwičhit. by ทรงวุฒิ อุ่นวิจิตร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sapring Buk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.ท418 ม95 2562] (1). Checked out (3).
ʻAisǣk Niotan / ไอแซค นิวตัน / วิลเลียม แรนคิน เขียน ; อภิวัฒน์ ตรีเลิศมาลา แปล.

Rankin, William, ʻAphiwat Trīlœ̄tmālā. by แรนคิน, วิลเลียม, ค.ศ. 1947- | อภิวัฒน์ ตรีเลิศมาลา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Dek, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: QC16.น65 ร833 2554] (1).
13 sing thī khon khemkhæng khao mai tham kan / 13 สิ่งที่คนเข้มแข็งเขาไม่ทำกัน / เอมี โมริน เขียน ; วิสาข์ ทองตัน แปล.

Morin, Amy. Wisā Thō̜ngtan. by โมริน, เอมี | วิสาข์ ทองตัน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Cho̜tkhat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต, 2562 [2019]Other title: Sipsām sing thī khon khemkhæng khao mai tham kan Other title: สิบสามสิ่งที่คนเข้มแข็งเขาไม่ทำกัน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BF575.ส7 ม946 2562] (1). Checked out (3).
Khō̜ chan lư̄m thœ̄ (dai kō̜n) / ขอฉันลืมเธอ (ได้ก่อน) / บาร์จเฉย ๆ เขียน.

Panatkō̜n Čhaiman, by ปณัตกร ใจหมั่น, 2535-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Buk Raidœ̄, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊กส์ไรเดอร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.ป3455 ข52 2561] (1). Checked out (3).
Māttrathān rabop faifā sǣngsawāng chukchœ̄n læ khōm faifā pāi thāngʻō̜k chukchœ̄n = [Emergency lighting system and emergency exit sign luminaire standard] / มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน = [Emergency lighting system and emergency exit sign luminaire standard] / โดย คณะอนุกรรมการมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน.

Witsawakammasathān hǣng Prathēt Thai. Khana ʻAnukammakān Māttrathān Rabop Faifā Sǣngsawāng Chukchœ̄n læ Khōm Faifā Pāi Thāngʻǭk Chukchœ̄n. by วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย. คณะอนุกรรมการมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน.

Edition: แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Witsawakammasathān hǣng Prathēt Thai nai Phrabō̜rommarāchūtham, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2561 [2018]Other title: Emergency lighting system and emergency exit sign luminaire standard.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TK4399.ฉ7 ม63 2561] (2).
Withī "čhūngčhai" khon hai tham yāng thī khun tō̜ngkān = How to persuade people to do what you want / วิธี "จูงใจ" คน ให้ทำอย่างที่คุณต้องการ = How to persuade people to do what you want / เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล.

Chœ̄mān Rattanaphongtrakūn. by เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรกMaterial type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Double Days, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : Double Days, 2557 [2014]Other title: How to persuade people to do what you want.Availability: No items available Checked out (1).
 <<  <  1  2  3  ...  7    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)